Návštěva z RAI University

17. 10. 2018

 

V prvních dvou říjnových týdnech navštívil Fakultu ekonomicko-správní profesor a vedoucí International office Ashish Rami z indické Rai univerzity. Během svého pobytu se setkal s děkankou fakulty Romanou Provazníkovou a projednával s ní možnosti spolupráce. S některými proděkany diskutoval o rozdílných a společných rysech studia na daných univerzitách.

Bylo nám velkým potěšením setkat se s profesorem Ramim. Jeho návštěva pomohla prohloubit vztahy mezi univerzitami. Dva naši akademičtí pracovníci poletí na Rai univerzitu v lednu, kde se seznámí s místními poměry a navážou na prohloubení těchto vztahů,“ řekl k návštěvě Jiří Křupka, proděkan pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty ekonomicko-správní.

Profesor Rami přednášel pro české i zahraniční studenty. Svými přednáškami na téma Management, Marketing nebo Indická kultura představil a přiblížil studentům styl výuky na indické univerzitě. Během přednášek se studenty diskutoval, zajímal se o jejich názor a zapojoval do výuky pohybové aktivity.

Profesor mimo jiné navštívil Centrum mezinárodních mobilit a Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice. Účastnil se univerzitních akcí, např. Noci vědců a zašel i "Na kafe s Erasmem“. V neposlední řadě se během svého pobytu seznámil s českou kulturou a také ochutnal českou kuchyni. Prohlédl si pardubické historické památky a neopomněl navštívit hlavní město Prahu.

Moje návštěva na Fakultě ekonomicko-správní byla nadmíru úspěšná. Věřím, že spolupráce mezi našimi univerzitami bude nadále pokračovat,“ podotkl na závěr svého pobytu prof. Ashish Rami.

TEXT / FOTO: Pavla Truncová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES