Naši studenti spolupracují na propagaci fakulty

Studenti se zúčastnili seminářů a konferencí zaměřených na investiční problematiku na finančních trzích, např. na Investičním fóru v Praze.

Spolupracují na tvorbě propagace fakulty, tvoří obsah pro sociální sítě, vytvořili a spravují Instagram fakulty  #feska.

Aktualita (Katedry nebo strany)