Konference Veřejná správa 2020

11. 9. 2020

VEŘEJNÁ SPRÁVA 2020: Tři dekády výzev, reforem a nejistých výsledků

Mezinárodní vědecká konference

19. listopad 2020

Hlavním cílem vědecké konference je vytvořit prostor pro prezentaci aktuálních výsledků vědecké práce v oblasti soudobé veřejné správy, veřejné ekonomiky, sociální a regionální politiky. Konference je také prostorem pro vytváření kooperačních vazeb mezi akademickými pracovníky a fundovanými odborníky z praxe a jejich pracovišti, směřující k dlouhodobému sdílení poznatků a diskusím vysoce aktuálních problémů. Hlavními tématy konference jsou:

  • Veřejná správa, správní právo, veřejná politika
  • Informace a informační technologie ve veřejné správě
  • Management veřejného sektoru
  • Aktuální otázky a výzvy efektivního rozvoje regionů      
Ing. Radka Stárková, Ivana Veselá
děkanát FES