Jednání Vědecké rady FES

21. 5. 2021

Dne 20. 5. 2021 se konala Vědecká rada Fakulty ekonomicko-správní, Univerzity Pardubice, na jejímž programu bylo řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení. Doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. přednesla přednášku na téma Metody prostorových analýz a jejich využití. VR FES doporučila rektorovi Univerzity Pardubice prezentaci přednášky doc. Komárkové před Vědeckou radou UPCE v rámci řízení ke jmenování profesorem. Dále Ing. Viktor Prokop, Ph.D. obhajoval habilitační práci na téma Význam sociálního kapitálu pro budování inovačních ekosystémů a přednesl přednášku na téma Determinanty inovací v kontextu znalostní ekonomiky. VR FES doporučila rektorovi UPCE jeho jmenování docentem. Gratulujeme.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES