Hru Studentbroker ovládli studenti z FESky

22. 6. 2021

Studenti Fakulty ekonomicko-správní v letošním roce navázali a nepřerušili úspěchy studentů z minulých ročníků a ovládli v soutěži osm z deseti hodnocených míst. Letošní investoři bohužel pokračovali ve složité situaci svých předchůdců z minulého roku, protože vlivem globální pandemie koronaviru stále převládá velká nervozita a nejistota na finančních trzích, což se projevilo i ve výsledcích a chování investorů. Přesto se některým studentům podařilo s touto nepříznivou situací vypořádat a dostat svoje investice do kladných čísel. Na druhou stranu jak pozitivní, tak i negativní zkušenost ze hry se může hodit v osobním, ale i profesním životě.  

Všichni zájemci o tento program mají možnost naučit se obchodovat s akciemi a deriváty a zároveň změřit své síly mezi jednotlivými univerzitami. Letos se do projektu zapojilo v letním semestru pět vysokých škol a univerzit. Studijní interaktivní program simuluje reálné obchodování na vybraných světových burzách v Německu, USA a České republice. Na začátku získá každý účastník jeden milion korun pro investice do českých a zahraničních akcií a padesát tisíc dolarů pro obchody s deriváty. Během letního semestru studenti s akciemi a deriváty obchodují a snaží se je co nejvíce zhodnotit. Výsledky se po semestru vždy vyhodnotí a ti nejlepší jsou odměněni věcnou cenou. Interaktivní program připravily RM-SYSTÉM, Česká burza cenných papírů a Fio banka.

Výhry mezi jednotlivci

Hodnocení mezi jednotlivými studenty bylo pro naši fakultu mimořádně úspěšné.  V rámci akciových trhů se do první pětky dostali všichni hráči z FES, když obsadili první až pátou příčku. Nejlepším účastníkem a zároveň i vítězem se stal student Jan Flajsman  z navazujícího studijního programu Ekonomika a management, který disponoval majetkem ve výši 1.104.979 Kč. Tento student zhodnotil své akciové portfolio o 10,5 %. Od organizátorů soutěže získal hodnotnou cenu v podobě notebooku a odbornou ekonomickou publikaci. V rámci obchodování s deriváty se do první pětky dostali také tři hráči z FES, kteří obsadili první, druhé a třetí místo. Vítězem v kategorii deriváty se stala studentka z navazujícího studijního programu Ekonomika a management  Simona Kubíková, která disponovala majetkem ve výši 247.765 Kč. Studentka mimořádně zhodnotila své derivátové portfolio o 395,53 %.  Od organizátorů soutěže získala hodnotnou cenu v podobě tabletu. Ceny poskytla společnosti Fio.

Vítězům v jednotlivých kategoriích pogratuloval i děkan fakulty prof. Jan Stejskal a poděkoval jim za reprezentaci fakulty. Studenti  Fakulty ekonomicko-správní se do programu Studentbroker zapojili i v předchozích letech a mezi jednotlivci byli vždy úspěšní a vždy dosáhli na hodnocená místa v obou kategoriích.  

StudentBroker není jen hra, ale i cesta k zaměstnání a osobní kariéře

„Tato burzovní hra učí studenty investovat do akcií a derivátů. Těm nejšikovnějším  pak otevírá brány zaměstnání nejen ve společnosti Fio, ale i v dalších finančních institucích. Fakulta spolupracuje se společností Fio  dlouhodobě a na profesionální úrovni, která se soustavně prohlubuje. Absolventi FES se také významně podílejí na úspěchu této společnosti. Čerství absolventi FES jsou pravidelně zváni na pracovní pohovory,"  konstatuje Ing. Josef Novotný, Ph.D., který přednáší problematiku Finančního investování na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Děkujeme za reprezentaci fakulty a srdečně gratulujeme.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES