Informace pro uchazeče o studium na FES

6. 6. 2019

Upozorňujeme uchazeče o studium na FES, že výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny v univerzitním informačním systému

https://portal.upce.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu bude uchazečům zasláno buď písemně nebo elektronicky, dle Vašeho zadání v e-přihlášce.

Pokud jste zvolili variantu elektronického rozhodnutí, naleznete ho zde https://www.upce.cz/rozhodnuti-o-prijimacim-rizeni.

Zápisy do 1. ročníku bakalářského studia budou probíhat dne 27. 6. 2019  v budově Dopravní fakulty Jana Pernera (označení budovy DB), posluchárna B1, adresa Studentská 95, Pardubice dle časového rozpisu: 

8:00 – prezenční forma studia - specializace Management podniku, Ekonomika a provoz podniku, Management finančních institucí

11:00 – prezenční forma studia  - specializace Veřejná ekonomika a správa, Ekonomika a organizace bezpečnosti, Finanční správa, Informatika ve veřejné správě, Informační a bezpečnostní systémy, Aplikovaná informatika, Obchodní inspekce - prezenční i kombinovaná forma

13:30 – všechny specializace kombinované formy studia (kromě Obchodní inspekce)

S sebou si vezměte občanský průkaz, 1 fotografie o rozměrech 3,5x 4,5 cm, psací potřeby.

Jestliže se nebudete moci z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně, může tak za Vás učinit Vámi pověřená osoba, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Náhradní termín zápisu nebude vypisován.

 

 

Zuzana Slavíková, DiS.
SO FES