Aktuální informace pro uchazeče 2021

20. 7. 2021

Bakalářské studium

  • Uchazeči, kteří již dodali všechny potřebné dokumenty (maturitní vysvědčení, …) a dosáhli stanovenou minimální bodovou hranici pro přijetí ke studiu, naleznou již nyní rozhodnutí na webových stránkách zde. V úterý 20. 7. jsme doplnili další rozhodnutí, doporučujeme uchazečům znovu si zkontrolovat web.
  • Uchazeči, kteří dodali potřebné doklady a splňují bodovou hranici pro přijetí ke studiu, ale nevidí výsledek přijímacího řízení, jsou zatím ve skupině uchazečů, kteří z kapacitních důvodů obdrží rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu nejpozději 3. 8. 2021. Dodatečný zápis proběhne v září 2021 (pozvánku obdržíte emailem).
  • Uchazeči, kteří splnili bodovou hranici pro přijetí ke studiu, ale nedodali potřebné podklady v přijímacím řízení, nemohou nyní vidět výsledek přijímacího řízení. Pokud mají zájem o studium na FES, musí dodat doklady nejpozději do 23. 7. 2021. Pozdější dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení je po domluvě možné, ovšem student již nemusí být v případě naplnění kapacit přijat. Vysvědčení lze zaslat poštou nebo vhodit do schránky studijního oddělení u výtahu za recepcí nebo přímo u studijního oddělení Fakulty ekonomicko-správní (budova EA).

Návod pro stažení výsledků zde.

Organizační schůzka k zápisu do studia proběhne v termínu 27. – 29. 7. 2021 v budově Dopravní fakulty Jana Pernera (označení budovy DB), posluchárna B1, Studentská 95, Pardubice. Dostavte se prosím v čase určeném pro svou specializaci dle rozpisu:

27. 7. 2021

8:00 hod            studijní program Ekonomika a management, specializace Management podniku v prezenční i kombinované formě

10:00 hod          studijní program Ekonomika a management, specializace Ekonomika a provoz podniku v prezenční i kombinované formě

 

28.7.2021

8:00 hod            studijní program Hospodářská politika a veřejná správa, specializace Veřejná ekonomika a správa v prezenční i kombinované formě

                          studijní program Hospodářská politika a veřejná správa, specializace Finanční správa v prezenční formě

10:00 hod          studijní program Hospodářská politika a veřejná správa, specializace Ekonomika regionálního sportu v prezenční formě

                         studijní program Hospodářská politika a veřejná správa, specializace Finanční správa v kombinované formě

                         studijní program Hospodářská politika a veřejná správa – profesní (Obchodní inspekce)

 

29. 7. 2021

8:00 hod            studijní program Finance

                          studijní program Aplikovaná informatika

                         studijní program Informatika a systémové inženýrství, specializace Informační a bezpečnostní systémy v prezenční i kombinované formě

 

K zápisu s sebou vezměte občanský průkaz, 1 fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a psací potřeby.

Jestliže se nebudete moci z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně, může tak za Vás učinit Vámi pověřená osoba, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

UPOZORŇUJEME na povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorách univerzity a dodržování všech aktuálně platných bezpečnostních opatření.
Před vstupem do školy musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-T, popis zde.

b) Otestování se na místě (doneste si vlastní test).

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají dle opatření MZ ČR zaměstnanci Univerzity Pardubice.

 

Navazující magisterské studium

Výsledky přijímacího řízení naleznete na webových stránkách od 18. 6. 2021. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bylo uchazečům zasláno elektronicky. Návod pro stažení výsledků zde. 

Zápis do studia proběhl dne 1. 7. 2021. V případě, že budete vykonávat SZZ až v srpnu nebo v září 2021, kontaktujte studijní referát a domluvte se na dalším postupu.

doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
proděkanka pro studium a pedagogickou činnost