Imatrikulace nových studentů na FES

19. 10. 2022

Imatrikulace studentů prvního ročníku bakalářského prezenčního studia se budou konat ve čtvrtek 3. 11. 2022 v Aule Univerzity Pardubice.
Prosíme studenty, aby závazně elektronicky potvrdili do pondělí 24. 10. 2022 svou účast na slavnostním obřadu
https://studenti.upce.cz/prihlaseni-k-imatrikulaci-fes-2022
Studenti, kteří se účastnili imatrikulací v minulém studiu, se znovu již obřadu neúčastní.

Po dobu konání akademického obřadu bude vyhlášeno děkanské volno.

Zuzana Slavíková, DiS.
vedoucí studijního oddělení