Habilitační řízení

11. 1. 2021

Dne 21. ledna 2021 proběhnou na naší fakultě dvě habilitační přednášky před Vědeckou radou Fakulty ekonomicko-správní.

Od 10.00 h svou přednášku přednese Ing. Robert Baťa, Ph.D. z Ústavu správních a sociálních věd FES na téma Metody informační podpory pro potřeby veřejného sektoru při utváření a realizaci veřejných politik. Od 13.00 h se představí doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity s přednáškou na téma Regionální specifikace lokalizace, atraktivity a chování strany poptávky: příklad nákupních center brněnského regionu.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES