Habilitační řízení

9. 9. 2020

Dne 24. 9. 2020 od 10.00 hod proběhne habilitační přednáška Ing. Roberta Bati, Ph.D. před Vědeckou radou Fakulty ekonomicko-správní na téma Metody informační podpory pro potřeby veřejného sektoru při utváření a realizaci veřejných politik.

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum