FESka oslavila 30. narozeniny

19. 11. 2021

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 vyvrcholily oslavy 30. výročí vzniku Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které započaly již na jaře tohoto roku. Součástí 30. narozenin fakulty se stal již 15. ročník akce Týden teorie a praxe v ekonomice, na němž vystoupilo na čtyři desítky odborníků z akademického, ale i podnikatelského či veřejného prostředí. Děkan fakulty prof. Jan Stejskal také otevřel slavnostně výstavu studentských prací s názvem Pandemická doba v umělecké fotografii. Výsledky umělecké práce studentů studijního programu Aplikovaná informatika – Multimédia pro firemní praxi byly a jsou stále k vidění ve foyer univerzitní auly Arnošta z Pardubic. 

Fakulta tradičně a kontinuálně spolupracuje se zástupci veřejné správy a profesionály z podnikatelského sektoru. K připomínce této nedílné součásti aktivit fakulty se děkan fakulty rozhodl ustavit Grémium děkana Fakulty ekonomicko-správní, jehož první zasedání se uskutečnilo  rovněž 11. listopadu. Grémium je poradním orgánem děkana a jeho členy jsou výhradně čelní představitelé organizací, s nimiž fakulta dlouhodobě spolupracuje na poli vzdělávacím, ale i vědecko-výzkumném.

Vyvrcholením oslav se stalo odpolední a podvečerní slavnostní setkání současných a bývalých pracovníků fakulty, současných doktorandů a mnoha desítek vzácných hostů, kteří přišli společně zavzpomínat, ale také prohovořit aktuální dění na fakultě. Setkání bylo zahájeno společným přáním rektora prof. Málka, emeritního děkana fakulty prof. Čapka a současného děkana fakulty prof. Stejskala fakultě do dalších let. Úplné začátky a souvislosti vzniku fakulty připomenul vážený kolega Dr. Miloš Charbuský. Po koncertním vystoupení Východočeského akademického orchestru pokračovali všichni účastníci ve společenském setkání.

Přejme si, aby se vyřčené přání dobrých spolupracovníků, výborných studentů a plného zdraví vyplnilo a umožnilo tak fakultě vykonávat svoje činnosti po mnoho dalších let. Všechno nejlepší, naše Fakulto ekonomicko-správní!

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES