Veřejná správa

Fakulta ekonomicko-správní a její jednotlivá pracoviště dlouhodobě a systematicky spolupracují s řadou průmyslových podniků, firem, ale i orgánů ústřední státní správy, samosprávy, i s mnoha nestátními neziskovými organizacemi. Díky dohodám mezi fakultou a spolupracujícími partnery je možné nabízet našim studentům bakalářských, ale i navazujících magisterských studijních programů propojení jejich nových teoretických znalostí s praxí. Jde o jeden z důležitých příspěvků fakulty k rozvoji praktických dovedností našich studentů, kterým se snažíme zvyšovat jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu, ale také již v průběhu studia studenty motivovat k hlubšímu zájmu o studovanou problematiku v řadě stěžejních předmětů.

Cílem odborné praxe je získat praktické zkušenosti. Student by měl odpracovat ve vybrané organizace minimálně 150 hodin, a to s náplní praxe odpovídající zaměření studijního programu. 

Druhou důležitou podobou spolupráce je umožnění dlouhodobých stáží. Ty si dojednává na základě nabídky sám student, který má následně možnost požádat fakultu o uzpůsobení rozvrhových povinností. Stáží má směřovat zejména k získání dalších důležitých dovedností vyplývajících z interakce s praxí. Druhým efektem může být i získání dostatečných podkladů pro navržení vlastního tématu bakalářské nebo diplomové práce, resp. její další zpracování.

 

 

true
Firma Nabízená pozice
město Holice referent odboru správy majetku
Centrum investic rozvoje a inovací HK projektový manažer/ka
Národní pedagogický institut ČR Krajský koordinátor pro Pardubický kraj
Kriminalistický ústav  Kriminalistický expert
Finanční správa

pracovník kontrolního odd. I
pracovník kontrolního odd. III

Centrum investic rozvoje a inovací Hradec Králové aktuální pracovní nabídky
Krajský úřad Královehradeckého kraje-Hradec Králové aktuální pracovní nabídky
Fianční úřad Pardubického kraje - Chrudim aktuální pracovní nabídky
Hasičský záchranný sbor KHK referent majetkové správy
Krajský úřad Pardubického kraje aktuální pracovní pozice
Ministerstvo vnitra aktuální pracovní pozice

 

true
Firma Nabízená pozice Kontaktní osoba
     

 

true
Rozšířit fotografii: 
false