Časopis Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D

Časopis Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Fakulty Ekonomicko-správní, series D je vydáván každoročně od roku 1996. SciPap je externě recenzován a posuzován redakční radou.

Vyšlo nové číslo: 42/2018 časopisu SciPap.

Časopis Scientific Papers si klade za cíl být otevřenou platformou pro uveřejnění inovativních výsledků teoretického, aplikovaného i empirického výzkumu z celé široké oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu, finančnictví, sociálních věd, práva, informatiky a systémového inženýrství, a to se zaměřením na publikování výsledků výzkumu zejména akademických a výzkumných pracovníků.

Časopis otiskuje recenze monografií akademických pracovníků z vymezené zájmové oblasti. Do časopisu Scientific Papers mohou být umístěny reklamy. Vychází 3x ročně.

Vydává:
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
IČ: 00216275
MK ČR E 19548
ISSN 1211-555X (Print)
ISSN 1804-8048 (Online)

Časopis je zařazen do databáze Scopus (SJR  0,232) (http://www.scopus.com/). Dále je indexován v databázích EBSCO (www.ebscohost.com), ProQuest (http://www.proquest.co.uk/en-UK/) a CNKI Scholar (http://scholar.cnki.net/).

Časopis je dále na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.