Proč studovat na Fakultě ekonomicko-správní

 

 • Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v jedenadvaceti specializacích v prezenční i kombinované formě studia,
 • Moderní forma organizace studia díky kvalitnímu informačnímu systému – informační systém studijní agendy (IS STAG),  který umožňuje provádět úkony spojené se studiem přes internet, bez zbytečných papírů a front. Díky IS STAG si tak studenti mohou podat přihlášku ke studiu, zapsat se do semestru, sestavit rozvrh, zjistit známky, nebo požádat o kolej či stipendium. Bez přihlášení do systému lze prohlížet veřejné části portálu jako např. informace o studijních programech, oborech, předmětech, budovách, místnostech.
 • Možnost volby volitelných předmětů ze všech fakult Univerzity Pardubice. Při studiu na FES si můžete zvolit předmět i z jiné fakulty nebo jiného oboru dle svého zájmu a obohatit tak svůj studijní plán i o poznatky z jiných odvětví. Katalog předmětů zde.
 • Možnosti studia v zahraničí - jeden nebo více semestrů na desítkách univerzit v Evropě.
 • Výuka jazyků na FES je na špičkové úrovni. Výuku zajišťuje jazykové centrum.
 • Fakulta s více jak dvacetiletou tradicí a širokou nabídkou oborů je dobrou vstupenkou na pracovní trh.
 • Propojení studia s praxí - odborné praxe a exkurze jsou součástí studia.
 • Bohatý stipendijní program - stipendia ubytovací, prospěchová, sociální, mimořádná, doktorská a na zahraniční mobility.
 • Možnost volného přístupu studentů k internetu, rychlost připojení - 1 Gb/s, WiFi síť se 40 přístupovými body ve všech lokalitách univerzitního kampusu.
 • Bohaté možnosti sportovního života studentů v kolektivních i individuálních sportech v nové sportovní hale, univerzitní sportovní klub, loděnice, kurty, široká nabídka sportů.
 • Moderně vybavený ucelený univerzitní kampus nedaleko centra stotisícového města, vyhlášeného dobrým perníkem, prvoligovým hokejem, dostihy a dalšími sporty.
 • Pardubice jsou městem s široce dostupným dopravním systémem a velmi rozvinutou infrastrukturou pro cyklistiku a in-line bruslení.
 • Studium v Pardubicích je spojeno s přijatelnými životními náklady (ceník ubytování na kolejích, menza).
Rozšířit fotografii: 
false