FES pořádala workshop Creating business models for sustainability and circular economy

23. 6. 2022

V rámci workshopu „Creating business models for sustainability and circular economy“, který včera uspořádalo Centrum pro vědu a výzkum FES (CVV) vystoupil mj. Dr. Fazal ur Rehman se zajímavým příspěvkem „How to Conduct a Research Study: A Practical Approach for Beginners a Business Model Innovation for Circular Economy.“ V auditoriu seděli převážně doktorandi fakulty, z nichž se nemalá část zabývá problematikou inovací, jejich podporou, ale také částečně vybranými aspekty cirkulární ekonomiky. Tento zajímavý příspěvek byl hojně diskutován a věříme, že pomůže našim mladým vědeckým pracovníkům a doktorandům proniknout hlouběji do zkoumaného tématu. Dr. Fazal ur Rehman nastoupil na pracoviště CVV začátkem června tohoto roku jako post-doc pracovník a svoji stáž realizuje pod mentorským vedením doc. Viktora Prokopa  v rámci celouniverzitního projektu MEMOII.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES