FES na návštěvě partnerské univerzity ve Vilniusu

24. 11. 2021

V úterý 23. listopadu 2021 se v litevském Vilniusu konalo bilaterální setkání mezi zástupci Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Vilniuské univerzity. Ta se stala novým nástupnickým partnerem (po sloučení Univerzity v Siauliai) společného navazujícího magisterského studijního programu typu joint-degree Regional Development and Governance.

Dva zástupce naší fakulty – děkana prof. Stejskala a proděkanku Dr. Janderovou - a dvě kolegyně z pracoviště v Siualiai doc. Juknevičienė a Dr. Karveliene přijal tamní prorektor pro studijní záležitosti doc. Valdas Jaskūnas. Na společné schůzce byly diskutovány výzvy další realizace společného studijního programu v covidových podmínkách. Druhým zásadním tématem schůzky byla výměna zkušeností s vízovými problémy našich studentů.

 

„Jsme rádi, že jsme díky sloučení získali takto prestižní a kvalitní univerzitu jakou je Vilniuská univerzita. Věřím, že tato změna přispěje k vyššími počtu studentů na obou stranách“ uvedl prof. Stejskal na závěr schůzky. Prorektor pro studium, doc. Jaskūnas, vyjádřil přání, aby „obě univerzity byly schopny využít unikátnosti realizovaného studijního programu a úspěšní absolventi díky specifické kombinaci nabytých znalostí přispěli k budoucímu rozvoji států po celém světě.“

 

Studijní program typu joint-degree Regional Development and Governance zaměřený na veřejnou ekonomii a správu umožňuje v rámci jednoho studia získat diplom od dvou univerzit. Na FES je realizován od roku 2015. Tento program získal akreditaci v rámci vnitřní akreditace Univerzity Pardubice zcela bez výhrad. Programem prošlo doposud na pět desítek studentů, z nichž převážná většina byli zahraniční studenti. Je celý vyučován v angličtině včetně jednoho semestru, který studenti tráví v Litvě. Je proto vhodný i pro české studenty.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES