Fakultu opustilo 332 úspěšných absolventů

1. 10. 2020

V letošním roce získalo  vysokoškolský diplom 332 úspěšných absolventů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Státní zkoušky probíhaly  na fakultě v červnu a pokračovaly pak v září 2020. V bakalářských  programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika ukončilo svá studia 233 bakalářů.

V navazujících magisterských studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika ukončilo 99 inženýrů.

Nejúspěšnější absolventi obdrželi speciální ceny, které jsou spojeny i s finanční odměnou.

Studentskou cenu rektora I. stupně obdržela za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce:

Bc. Oleksandra Chemelyukh, téma diplomové práce „Konsolidovaná účetní závěrka při uplatnění IFRS“

Studentskou cenu rektora II. stupně obdrží za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce:

Bc. Kateřina Josková, téma diplomové práce „Analýza dopadů mimořádné události na bezpečnost společnosti“

 

V návaznosti na rozhodnutí krajských hygieniků bohužel musely být zrušeny promoce a bakalářské sponze. Vysokoškolské diplomy spolu s anglicko-českým dodatkem k diplomu budou absolventům vydány na studijním oddělení.

Všem letošním absolventům srdečně gratulujeme!

Ivana Veselá
OVV FES