Fakulta ekonomicko-správní zahájila spolupráci s vídeňskou univerzitou

8. 1. 2021

Pracovníci Centra pro vědu a výzkum naší fakulty doc. Klimovský a Dr. Prokop zahájili počátkem letošního roku spolupráci s Univerzitou aplikovaných věd ve Vídni. Společně s rakouskými kolegy získali mezinárodní výzkumný projekt financovaný ministerstvy školství obou států.

Projekt se zaměřuje na využití poznatkového managementu ze strany veřejných autorit při řešení pandemie COVID-19, a to na různých úrovních vlády a správy v oblastech rychlé digitalizace a změn vnitřních procesů za účelem udržení kvality poskytování veřejných služeb. Výzkumníci se budou zabývat mj. i možnostmi využití zkušeností ve veřejných organizacích v České republice, Slovenské republice a Rakousku.

„Věřím, že se nám díky řešení tohoto mezinárodního výzkumného projektu podaří navázat dobrou spolupráci s rakouskými kolegy. Rádi bychom s nimi připravili a pokusili se získat významnější a rozsáhlejší projekt, který bude přínosný i pro další pracoviště naší fakulty“ říká Dr. Viktor Prokop, zástupce vedoucího Centra pro vědu a výzkum FES.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES