Fakulta ekonomicko-správní se zabývá dopady pandemie COVID 19

8. 7. 2021

Vědci Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve spolupráci se svými kolegy řeší dopady pandemie COVID 19. Pro své empirické zkoumání zaměřené na otázky spojené s krizí COVID 19 si vybrali záměrně Českou republiku a Slovensko. Obě země prošly obdobným vývojem, kdy v první etapě zaznamenaly pozitivní výsledky a mezinárodní uznání, naopak v druhé etapě se situace vyvíjela velmi negativně a oba státy byly těžce zasaženy epidemií.

Jejich cílem je formulace souboru doporučení, který je založen na analýzách a snaží se také odhadnout možný vývoj multidisciplinárního výzkumu a příslušné politické reakce. „V roce 2020 se vlády ČR a SR rozhodovaly v podmínkách velké nejistoty a jejich rozhodnutí byla nezřídka velmi rozporuplná nebo dokonce kontraproduktivní. Nyní je však již rok 2021 a asi bychom se chtěli a měli vyhnout chybám, které se udály v roce 2020. A právě poznatky z oblasti tvorby veřejných politik a reakcí různých subjektů by měly být důležité jako jeden z podkladů pro přijímání dalších rozhodnutí,“ vysvětluje doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. z Centra pro vědu a výzkum FES.

Do editorské spolupráce speciálního čísla časopisu SciPap, který se problematikou dopadů pandemie zabývá, byl přizván i jeden z aktuálně nejvíce respektovaných vědců v oblasti veřejného managementu, prof. Geert Bouckaert (KU v Lovani, Belgie).

Sumarizační text, ve kterém jsou shrnuta nejdůležitější zjištění je dostupný na: SciPap | The COVID-19 Pandemic in the Czech Republic and Slovakia (upce.cz). Speciální číslo časopisu je dostupné: SciPap | Volume 29, Issue 1 (upce.cz)

Speciální číslo časopisu vyšlo v červnu 2021. SciPap je recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je přinášet nové poznatky z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu, finančnictví, sociálních věd, práva, informatiky a systémového inženýrství. Časopis vychází od roku 1996 a vydává čtyři čísla v elektronické podobě. Plné znění elektronicky publikovaných textů je volně dostupné na internetových stránkách časopisu: https://editorial.upce.cz/scipap.

Prof. Geert Bouckaert (1958) je od roku 1994 profesorem v oboru veřejného managementu na Public Governance Institute Lovaňské Katholieke Universiteit v Belgii. Zastával řadu významných funkcí jako např. byl presidentem International Institute of Administrative Sciences, presidentem, následně členem řídícího výboru European Group for Public Administration nebo presidentem Flemish Governmental Commission for the Efficiency and Effectiveness of the Public Sector. Je členem řady vědeckých rad, redakčních rad významných světových časopisů, získal řadu ocenění a je nositelem titulů dr. h. c. z univerzit v např. Talinu, Marseille, Bukurešti, Budapešti a Lausanne. Je autorem stovek odborných článků, kapitol a monografických prací.

 

 

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES