Druhé kolo přijímacího řízení na FES

1. 7. 2019

Z důvodu nenaplněné kapacity v bakalářském a navazujícím magisterském studiu vyhlašuje děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice konání druhého kola přijímacího řízení v těchto studijních programech a specializacích:

Bakalářské studium

Hospodářská politika a veřejná správa - kombinovaná forma:

 • Veřejná ekonomika a správa
 • Ekonomika a organizace bezpečnosti
 • Finanční správa

 Informatika a systémové inženýrství - prezenční i kombinovaná forma

 • Informatika ve veřejné správě
 • Informační a bezpečnostní systémy
 1. Lhůta pro podání přihlášek k bakalářskému studiu a uhrazení poplatku: do 31. 7. 2019.
 2. Povinností uchazeče je do 31. 7. 2019 doručit úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení z předposledního ročníku střední školy a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na adresu studijního oddělení FES, Studentská 84, 532 10 Pardubice.
 3. Elektronická přihláška

 

Navazující magisterské studium

 Ekonomika a management – prezenční i kombinovaná forma

 • Ekonomika a management podniku
 • Management finančních institucí

Hospodářská politika a veřejná správa – prezenční i kombinovaná forma

 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Regionální rozvoj

Informatika a systémové inženýrství

 • Informatika ve veřejné správě – prezenční i kombinovaná forma
 • Informační a bezpečnostní systémy -  kombinovaná forma

   

 1. Lhůta pro podání přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu a uhrazení poplatku: do 31. 7. 2019.
 2. Termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia je 27. 8. 2019.
 3. Elektronická přihláška

Směrnice FES Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020

 

Zuzana Slavíková, DiS.
SO FES