Dodatečné zápisy do studia

1. 9. 2022

Zápisy uchazečů, kteří byli dodatečně přijati ke studiu na Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pro akademický rok 2022/2023 proběhnou:

5. 9. 2022 od 9.00 hodin pro bakalářské studium. 

7. 9. 2022 od 9.00 hodin pro navazující magisterské studium.

Zápisy budou probíhat v učebně EB E1, Studentská 95, Pardubice.
Jak se k nám dostanete? Návod zde.

K zápisu s sebou vezměte občanský průkaz, 1 fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a psací potřeby.

Jestliže se nebudete moci z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně, může tak za Vás učinit Vámi pověřená osoba, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

 

Zuzana Slavíková, DiS.
Vedoucí studijního oddělení