Dodatečné zápisy do bakalářského studia na FES

26. 8. 2019

Dodatečné zápisy do bakalářského studia proběhnou na FES dne 29. 8. 2019 v 9.00 hodin v posluchárně DB B1, Studentská 95, Pardubice (budova Dopravní fakulty Jana Pernera).

S sebou si vezměte občanský průkaz, 1 fotografii 3,5 x 4,5 cm , psací potřeby.

Jestliže se nebudete moci z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně, může tak za Vás učinit Vámi pověřená osoba, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

Zuzana Slavíková, DiS.
studijní oddělení FES