Dodatečné zápisy do 1.ročníku navazujícího magisterského studia na FES

dodatečné zápisy do navazujícího magisterského studia na FES proběhnou ve středu 20. 9. 2017 od 8.00 hodin v učebně EB E1. Učebna se nachází v budově Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice. Označení budovy je EB.

S sebou si prosím vezměte úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, občanský průkaz, 2 fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, psací potřeby.

Absolventi FES, kteří dělali státní zkoušku v září 2017, doručí neověřenou kopii diplomu na studijní oddělení ihned po sponzi.

Absolventi ostatních VŠ, kteří obdrží diplom později, se u zápisu prokáží potvrzením o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky.

Jestliže se nebudete moci z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně, může tak za Vás učinit pověřená osoba, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

Zuzana Slavíková, DiS.
SO FES