Dny otevřených dveří na Fakultě ekonomicko-správní

9. 2. 2021

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pořádala v průběhu měsíce ledna a února online Dny otevřených dveří. Tříhodinové živé streamy z fakulty nabídly prezentace studijních programů, rozhovory se studenty a pedagogy. Zájemci o studium měli možnost se virtuálně seznámit i s prostředím kampusu.   

Informace o studiu na naší fakultě mohli zájemci letos získat ve dvou setkáních, ale pouze on-line. Tříhodinovým přenosem v aplikaci MS Teams provázely Ivana Veselá z Informačního a poradenského centra a Aneta Bartůňková, studentka 3. ročníku. Zájemce pozdravil děkan fakulty prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., který předal postupně slovo všem garantům jednotlivých studijních programů a specializací. Podmínky pro přijetí ke studiu objasnila proděkanka pro studium a pedagogickou činnost doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. Dny otevřených dveří přiblížily informace především zájemcům o bakalářské, ale i navazující magisterské studium.

Po celou dobu přenosu mohli zájemci o studium pokládat jakékoli dotazy buď telefonicky, prostřednictvím chatování nebo na sociálních sítích. Odpovídali na ně zástupci fakulty, studijní referentky a současní studenti fakulty.

Všichni další zájemci o studium na FES, kteří nestihli využít těchto dvou setkání, naleznou souhrnné informace na webu fakulty Prezentace k jednotlivým studijním specializacím a další propagační videa jsou dostupné také na webu fakulty nebo na YT.

V případě jakýchkoli dalších dotazů týkajících se studia se můžete obrátit na studijní oddělení fakulty, email: studijni.fes@upce.cz nebo na Ivana Veselá, tel.: 466 036 454, email: ivana.vesela@upce.cz.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES