Informace pro uchazeče

17. 3. 2021

Vážené uchazečky a uchazeči o studium,
mnozí se nás ptáte, jak změny průběhu maturitní zkoušky ovlivní přijímací řízení na naši fakultu. Klíčové podmínky pro přijetí zůstanou stejné. Pořadí uchazečů bude určeno na základě studijního průměru ze všech předmětů závěrečného vysvědčení předposledního ročníku střední školy a uchazeči si budou moci vylepšit pořadí bonifikací za vybrané aktivity. Další podmínkou pro přijetí je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, i nadále proto budeme požadovat doložení maturitního vysvědčení. Podrobné podmínky pro přijetí ke studiu na FES naleznete zde.
Fakulta je nucena reagovat na změny termínů maturitních zkoušek  novým termínem pro doložení maturitního vysvědčení. Tím je datum  16. 7.  Zápis do studia proběhne ve dnech 27. 7. – 30. 7. 2021 (termín bude upřesněn). Podrobněji ve Vyhlášce FES.

doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
proděkanka pro studium a pedagogickou činnost

 

Další informace pro uchazeče o studium

Přihlášky k bakalářskému studiu můžete  nově podat do 15. 4. 2021 

Všichni uchazeči o studium na FES, kteří nestihli využít Dnů otevřených dveří na FES, naleznou souhrnné informace na webu fakulty.
Podrobné informace k přijímacímu řízení zde.

Dotazy můžete zasílat na:

studijní oddělení fakulty, email: studijni.fes@upce.cz 

dále na fakultní instagram nebo facebook

Nejčastější otázky a odpovědi naleznete zde.

Ivana Veselá
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES