V burzovní hře Studentbroker dosáhli studenti z Fesky na čtyři z deseti hodnocených míst

4. 6. 2020

Studenti Fakulty ekonomicko-správní v letošním roce navázali a nepřerušili úspěchy studentů z minulých ročníků hlavně díky umístění na prvním místě v kategorii akcií. Letošní investoři neměli vůbec jednoduchou situaci, protože vlivem globální pandemie koronaviru došlo k výraznému poklesu cen akcií a derivátů, což se projevilo i výsledcích a chování investorů, kde značná část z nich vykazovala ztráty. Přesto se některým studentům podařilo s touto nepříznivou situací vypořádat a dostat svoje investice do kladných čísel. Na druhou stranu i negativní empirie ze hry, může být transformována ve zkušenost pozitivní v osobním, ale i praktickém životě.  

Všichni zájemci o tento program mají možnost naučit se obchodovat s akciemi a deriváty a zároveň změřit své síly mezi jednotlivými univerzitami. Letos se celkem do projektu zapojilo v letním semestru šest vysokých škol a univerzit.

Studijní interaktivní program simuluje reálné obchodování na vybraných světových burzách v Německu, USA a České republice. Na začátku získá každý účastník jeden milion korun pro investice do českých a zahraničních akcií a padesát tisíc dolarů pro obchody s deriváty. Během letního semestru studenti s akciemi a deriváty obchodují a snaží se je co nejvíce zhodnotit.

Výsledky se po semestru vždy vyhodnotí a ti nejlepší jsou odměněni věcnou cenou. Většinou se jedná o odborné ekonomické publikace, vyhrát se dá ale i tablet a notebook. Interaktivní program připravily RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a Fio banka.

Výhry mezi jednotlivci

Hodnocení mezi jednotlivými studenty bylo pro naši univerzitu mimořádně úspěšné. V rámci akciových trhů se do první pětky dostali dva hráči z naší Univerzity, když obsadili první a pátou příčku. Nejlepším účastníkem a zároveň i vítězem se stala studentka s přihlašovacím jménem PABLOVA z Univerzity Pardubice, která disponovala majetkem ve výši 1.234.896Kč a získala hodnotnou cenu v podobě notebooku včetně odborné ekonomické publikace taktéž od společnosti Fio. V rámci obchodování s deriváty se do první pětky dostali také dva hráči z Univerzity Pardubice, kteří obsadili třetí a čtvrté místo.

Všem úspěšným studentům byly předány ceny včetně finanční odměny za reprezentaci fakulty za účasti pana děkana Jana Stejskala.

Studenti Univerzity Pardubice se do programu Studentbroker zapojili i v předchozích letech a mezi jednotlivci byli vždy úspěšní a vždy dosáhli na hodnocená místa v obou kategoriích.  

StudentBroker není jen hra, ale i cesta k zaměstnání a osobní kariéře

Tato burzovní hra dává „určité“ zkušenosti z investováním do akcií a derivátů, ale také otevírá některým studentům brány zaměstnání nejen ve společnosti Fio, ale i v dalších finančních institucích. Spolupráce se společností Fio je na vysoké a profesionální úrovni, která se soustavně prohlubuje. Dokládá to spolupráce na vydání knižní publikace s názvem Investování na finančních trzích s podporou psychologické analýzy. Dále to je zaměstnávání absolventů v uvedené společnosti, kteří se již významně podílejí na úspěchu této společnosti, včetně nových absolventů kteří jsou posílány pravidelně na pracovní pohovory, jak dodává Ing. Josef Novotný, Ph.D., který vede semináře a přednáší problematiku Finančního investování na Fakultě ekonomicko-správní.

TEXT: Josef novotný / FOTO: Pavla Truncová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES