Aktuální informace - COVID 19 pro FES

9. 10. 2020

Organizace studia s ohledem na epidemiologickou situaci

V souladu s epidemiologickými opatřeními na Univerzitě Pardubice platí od 12. 10.2020 tato opatření v zimním semestru akademického roku 2020/2021:

 • Od 12. října se zakazuje osobní přítomnost studentů při jakýchkoliv formách výuky, včetně konzultací v prostorách FES.
 • Výuka na FES  nadále probíhá podle rozvrhu stanoveného v IS STAG v online podobě. Konkrétní způsob online výuky stanoví garanti předmětů, ti jsou povinni je zveřejnit v sylabu předmětu.
 • Online účast na cvičeních (seminářích) je v prezenční formě studia povinná v rozsahu 75 %. Na základě pokynu vyučujícího je možné povinnou online účast nahradit vypracováním a odevzdáním zadaného úkolu ve stanoveném termínu. Tímto způsobem je možné nahradit maximálně polovinu celkového počtu cvičení v semestru.
 • Individuální rozvrhové konzultace, konzultace k výuce a závěrečným pracím, včetně vyřizování záležitostí na Studijním referátu FES, je možné realizovat výhradně online.
 • studentům prezenčního studia udělil děkan FES na dny 26. 10. - 27. 10. a 29.10. - 30. 10. děkanské volno.
 • Návody na MS Teams

Výuka TV

 • Výuka povinného předmětu "Tělesná výchova ZS" "Sport a tělesná výchova" bude do 31. 10. 2020 probíhat dočasně distanční formou - prezentační videa, sportovní mobilní aplikace, rozbor vlastní životosprávy. Studenti obdrželi bližší informace e-mailem.
 • Výuka volitelné tělesné výchovy do 31. 10. 2020 odpadá.

Plánované slavnostní obřady

 • Promoce a sponze, původně plánované na říjen 2020,  byly ZRUŠENY! Informace byla zaslána i na Vaše emaily.
 • Diplomy si můžete  vyzvednou osobně po předchozí domluvě na studijním oddělení. Nelze je posílat poštou.

Provoz studijního oddělení

 • Prosíme, omezte fyzické návštěvy na studijním oddělení. Využívejte nejlépe emailovou komunikaci.
 • Potvrzení o studiu můžeme zaslat i na studentský email či poštou.
 • Pro odevzdávání Vašich dokumentů a žádosti slouží také schránka umístěná přímo u dveří studijního oddělení, kterou denně vybíráme.
 • Dotazy ke studiu lze zasílat na emailovou adresu studijni.fes@upce.cz nebo ipc.fes@upce.cz nebo vyřídit telefonicky.
 • Pro nezbytně nutné případy, které nesnesou odklad, můžete využít upravené úřední hodiny: středa 13 - 15, pátek 8 - 11 (v pátek 30.10. jsou z důvodu děkanského volna úřední hodiny zrušeny)

 

 • Při pohybu na fakultě  je povinná rouška nebo jiná ochrana horních cest dýchacích
 • U hlavního vchodu do budovy je umístěna dezinfekce, při příchodu proveďte dezinfekci rukou. Dezinfekce je i u vstupu na studijní oddělení.
 • Kontrolujte své emailové schránky, sledujte nás na Facebooku.

 

 

 

 

 

Ivana Veselá
OVV FES