Začátek výuky letního semestru online

8. 2. 2021

Organizace studia s ohledem na epidemiologickou situaci platná od 15. 2. 2021

Milé studentky, milí studenti,

vzhledem k tomu, že vývoj epidemiologické situace na další měsíce nelze odhadovat, rozhodli jsme se, že výuka v nadcházejícím letním semestru akademického roku 2020/2021 bude realizována on-line.

V nadcházejících měsících se dá očekávat určité rozvolnění pravidel a opatření vlády ČR vztahující se na vysoké školy. Podle aktuální situace je možné očekávat drobné změny v organizaci letního semestru (např. realizace mimořádných jednodenních seminářů s prezenční účastí, skupinové konzultace atd.). Informace o nich budeme zveřejňovat na webu fakulty a sociálních sítích.

Předpokládáme, že ve zkouškovém období bude osobní účast studentů na zkouškách možná ještě ve větším rozsahu, než tomu bylo nyní. Počítejte tedy prosím s tím, že se budete muset účastnit většiny zkoušek, případně i zápočtů, fyzicky na fakultě (samozřejmě při dodržení aktuálních opatření).

Milí studenti, v uplynulých on-line semestrech jste získali řadu cenných zkušeností z výuky ve virtuálním prostředí. Využijte jich k tomu, abyste v průběhu následujícího (snad posledního) on-line semestru získali maximum znalostí a dovedností, které budete v dalším studiu nebo praktickém životě potřebovat. Uvědomte si, že on-line výuka je jen jiná forma předávání znalostí, neměla by se stát překážkou pro jejich získání.

V případě, že při studiu narazíte na nějaký problém, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit. Věříme, že současná situace se stane brzy jen nepříjemnou vzpomínkou.

Těšíme se brzy na „fyzickou“ viděnou :)

 

Jan Stejskal, děkan

Jitka Komárková, proděkanka pro studium a pedagogickou činnost

 

 

 

Provoz studijního oddělení

  • Prosíme, omezte fyzické návštěvy na studijním oddělení. Využívejte nejlépe emailovou komunikaci.
  • Potvrzení o studiu můžeme zaslat i na studentský email či poštou.
  • Pro odevzdávání Vašich dokumentů a žádosti slouží také schránka umístěná přímo u dveří studijního oddělení, kterou denně vybíráme.
  • Dotazy ke studiu lze zasílat na emailovou adresu studijni.fes@upce.cz nebo ipc.fes@upce.cz nebo vyřídit telefonicky.
  • pro nezbytně nutné případy, které nesnesou odklad, můžete využít upravené úřední hodiny: úterý 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00, středa 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
  • Při pohybu na fakultě  je povinná rouška nebo jiná ochrana horních cest dýchacích
  • U hlavního vchodu do budovy je umístěna dezinfekce, při příchodu proveďte dezinfekci rukou. Dezinfekce je i u vstupu na studijní oddělení.
  • Kontrolujte své emailové schránky, sledujte nás na Facebooku.
Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES