Aktuální informace pro studenty v souvislosti s vydanými opatřeními od 1. 7. 2021

25. 6. 2021

Vážené studentky a studenti,

na základě znění nového opatření, které bylo přijato na jednání vlády dne 7. 6. 2021 se od 8. 6. ruší povinnost nosit respirátor během zkoušky, pokud zkoušený a zkoušející dodrží vzdálenost alespoň 2 metry. Ve společných prostorách povinnost nosit respirátory i dále platí.

S účinností ode dne 22. června 2021 byla vydána změna mimořádného opatření č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN, která umožňuje prokazování bezinfekčnosti také absolvovaným očkováním v zahraničí. Tato možnost se vztahuje na vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě neupravené v jiném mimořádném opatření (např. přípravné kurzy, kurzy celoživotního vzdělávání, jazykové zkoušky atd.). Úprava je platná do 25. června 2021.

Ode dne 26. června 2021 nabývá účinnosti nové mimořádné opatření v této oblasti, které stanoví podmínky konání vzdělávacích akcí nově takto:

- maximální přípustný počet osob ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 2000 osob, maximálně však 75 % kapacity míst k sezení,

- vzdálenost auditoria od přednášejícího/vyučujícího musí být nejméně 2 m,

- účastníci nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží svou bezinfekčnost

- absolvováním RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo POC antigenního testu nejdéle před 72 hodinami,

- absolvováním očkováním v ČR nebo v zahraničí (podle stanovených podmínek),

- potvrzením o prodělání onemocnění (do 180 dní od pozitivního testu),

- provedením samotestu na místě, nebo

- potvrzením nebo čestným prohlášením o provedeném testování v zaměstnání nebo ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami.

I nadále platí, že je nutné dodržet rozestup min. 1,5 m mezi osobami u zkoušek, limit 10 osob je zrušen, tj. počet je nově dán velikostí místnosti a možností dodržení rozestupu. 

Formulář pro potvrzení testování v univerzitním testovacím místě a detailní informace včetně plného znění Opatření rektora najdete na intranetu, které vychází z opatření MZ: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/vysoke-skoly-0393.pdf

Provoz studijního oddělení se již vrátil do původního režimu. Úřední hodiny naleznete zde.

  • Potvrzení o studiu můžeme i nadále zaslat na studentský email či poštou.
  • Pro odevzdávání Vašich dokumentů a žádosti slouží také schránka umístěná přímo u dveří studijního oddělení, kterou denně vybíráme.
  • Dotazy ke studiu lze zasílat na emailovou adresu studijni.fes@upce.cz nebo ipc.fes@upce.cz nebo vyřídit telefonicky.

 

U hlavního vchodu do budovy je umístěna dezinfekce, při příchodu proveďte dezinfekci rukou. Dezinfekce je i u vstupu na studijní oddělení.

Kontrolujte své emailové schránky, sledujte nás na Facebooku.

 

doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
proděkanka pro studium a pedagogickou činnost