2. kolo přijímacího řízení - výsledky

28. 8. 2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do bakalářského i navazujícího studia jsou zveřejněny a naleznete je na odkazu: https://portal.upce.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html.

Zápisy do studia se budou konat na učebně DB B1, v budově Dopravní fakulty Jana Pernera,Studentská 95, Pardubice a to:

  • do bakalářského studijního programu v úterý 15. 9. 2020 od 9 hodin
  • do navazujícího studijního programu ve středu 16.9.2020 od 9 hodin

K zápisu s sebou vezměte roušku, občanský průkaz, 1 fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a psací potřeby.

Jestliže se nebudete moci z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně, může tak za Vás učinit Vámi pověřená osoba, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

Uchazeči o navazující magisterské studium, kteří byli přijati již v 1. kole přijímacího řízení, ale dokončili své bakalářské studium až v září, se dostaví k zápisu také 16. 9. 2020 od 9.00 hodin. Nezapomeňte s sebou vzít ověřenou kopii diplomu za bakalářské studium (týká se pouze uchazečů z jiných vysokých škol než z FES).

 

 

Zuzana Slavíková, DiS.
SO FES