Volejbalový turnaj zaměstnanců 2020

Uložit do kalendáře 27-01-2020 15:00 27-01-2020 15:00 Czech republic/Europe Volejbalový turnaj zaměstnanců 2020 Standarta rektora 2019/20 Pořadatel: Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice Datum: pondělí 27. 1. 2020 Čas zahájení: 15:00 – 19:00 / předpokládaný konec – podle počtu přihlášených družstev / Místo: Tělocvična... Tělocvična UPa
27. 01. 2020 Tělocvična UPa
Akce KTS - Událost
Volejbalový turnaj zaměstnanců 2020

Standarta rektora 2019/20

Pořadatel: Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice

Datum: pondělí 27. 1. 2020

Čas zahájení: 15:00 – 19:00 / předpokládaný konec – podle počtu přihlášených družstev /

Místo: Tělocvična T1 a T2 UPa

Přihlášky : do středy 22. 1. 2020 osobně u Mgr. Ivany Molkové nebo na mail: ivana.molkova@upce.cz, tel. 466036125

Přihláška musí obsahovat: název týmu (fakulty), soupisku, jméno a kontakt na kapitána družstva

Startují: Smíšená družstva zaměstnanců ( zákaz startu studentů včetně doktoradů ) jednotlivých fakult, rektorátu UPa a celouniverzitních útvarů.

Podmínkou je účast minimálně dvou žen v každém družstvu.

Počet družstev z jednotlivých fakult a útvarů není omezen.

Systém : Bude určen podle počtu přihlášených družstev.

Losování : Proběhne v pátek 24. 1. 2020 v 10 : 00 hod. na KTS

Upozornění : Na akci se nevztahuje úrazové pojištění !

KTS
Mgr. Ivana Molková
Katedra tělovýchovy a sportu (KTS) zpracovává osobní údaje v souladu s www.upce.cz/privacy-policy. Před přihlášením se na akci si prosím toto prohlášení Univerzity Pardubice k ochraně osobních údajů prostudujte. Přihlášením se na akci berete na vědomí, že pro účely zajištění této sportovní akce je nezbytné zpracování a uchování osobních údajů uvedených v propozicích. Jméno, příjmení a příslušnost k fakultě použijeme jako základní identifikaci účastníka akce a můžeme je zveřejnit formou výsledkových listin. Váš e-mail budeme používat pro komunikaci s Vámi v souvislosti s konáním akce. Dovolujeme si vás rovněž upozornit na skutečnost, že z akce může být pořízen audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům.