Publikace týmu doc. Prokopa v časopise Business Strategy and the Environment

8. 9. 2022

V průběhu prázdnin zaznamenal doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D. z Centra pro vědu a výzkum FES a jeho zahraniční partneři významný úspěch na publikačním poli. Byl vydán výzkumný článek "On the path to sustainable development: The nexus among owner gender diversity, energy management, and firms' innovation radicalness" v časopise Business Strategy and the Environment. Jde o časopis, jehož metriky ve Web of Science databázi patří mezi nejlepší. Podle impakt faktoru, ale i nového kritéria Journal Citation Indicator patří do kategorie Q1 hned ve třech oborech, ve většině z nich patří i do prvního decilu v kategorii. Tato publikace je důkazem světové úrovně výzkumu, který on a jeho spolupracovníci realizují.

„Jsem rád, že se našim výzkumníkům začíná dařit pravidelně publikovat v nejprestižnějších časopisech na světě v oblasti ekonomie, byznysu či managementu. Je to významná odměna za mnoho stovek hodin poctivé výzkumné práce. Oceňuji také, že doc. Prokop dokázal do svého publikačního týmu přizvat i odborníky ze zahraničí, což významně podporuje internacionalizaci výzkumné činnosti na naší fakultě“ říká prof. Stejskal, děkan fakulty.

Krátký rozhovor s doc. Prokopem si přečtěte níže.

Co publikace přináší za nové poznatky?
V rámci našeho výzkumu jsme zkoumali vztah mezi genderovou diverzitou, energetickým managementem a schopností firem vytvářet radikální inovace v zemích jižní, střední a východní Evropy. Došli jsme k zajímavým zjištěním, že podniky přijímající opatření energetického managementu v námi analyzovaných státech, na rozdíl od jejich západních a severských sousedů, nedokážou těžit z výhod, které přináší genderová diverzita. Ta se naopak ukázala klíčová při tvorbě inovací. Potvrdil se nám také předpoklad, že námi zkoumané podniky jsou významně ovlivňovány tvůrci veřejných politik a tlaky ze strany trhu.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
V rámci dalšího výzkumu navazujeme na naše dosavadní zjištění a společně s prof. Horbachem z University of Applied Science v Augsburgu se zaměřujeme na determinanty environmentálního chování evropských firem. Dále ve spolupráci s prof. Gerstlbergerem z Tallinn University of Technology zkoumáme, jak různé formy lidského kapitálu ovlivňují energetickou efektivnost a inovativnost evropských firem. V rámci naší spolupráce s uvedenými kolegy se v měsíci listopadu tohoto roku uskuteční i workshop, který bude zaměřen na problematiku tvorby udržitelných regionálních inovačních ekosystémů.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES