Ing. Martin Sobotka, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

Ing. Martin Sobotka, Ph.D.

Obrázek uživatele maso0635

Kontakty

466 036 127
martin.sobotka@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9074-1333

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav ekonomických věd (40580)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
9:00 - 11:00
UEV/KESZ Ekonomika sociálního zabezpečení 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/PESZ Ekonomika sociálního zabezpečení 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/KEVS Ekonomika veřejného sektoru 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/PEVS Ekonomika veřejného sektoru 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/PMAE1 Makroekonomie I 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/PMIE1 Mikroekonomie I 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/AVFI Public Finance 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/PVFI Veřejné finance 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/KVFI Veřejné finance 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/PVFI2 Veřejné finance II 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/PZAF Základy financí 2018/2019 G   Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SOBOTKA, M. - SOBOTKOVÁ, L. - KNĚZÁČKOVÁ, R. European Subsidies and their Impact on Interregional Migration. In Public Economics and Administration 2017 : proceedings of the 12th International Scientific Conference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 290-296 s. ISBN 978-80-248-4131-1.
SOBOTKA, M. - PŮČEK, M. - ŠIMČÍK, A. Lidské zdroje v dynamickém modelu muzea Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, vol. 2016, no. 4, s. 79-88. ISSN: 1805-3246.
SOBOTKOVÁ, L. - SOBOTKA, M. Evaluation of the impact of public support from the point of convergence criterion Littera Scripta, 2016, vol. 9, no. 2, s. 104-122. ISSN: 1802-503X.
SOBOTKOVÁ, L. - SOBOTKA, M. Konvergenční a divergenční tendence v rámci regionů ČR. In Sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference “Veřejná správa 2016”. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 126-136 s. ISBN 978-80-7560-041-7.
SOBOTKA, M. - PŮČEK, M. - HOUDEK, J. Využití systémové dynamiky v oblasti kultury - příklad muzeí Prameny a studie, 2015, vol. 57, no. neuvedeno, s. 7-18. ISSN: 0862-8483.
SOBOTKA, M. Sociální služby a jejich efektivnost Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2014, vol. 21, no. 30, s. 119-126. ISSN: 1211-555X.
SOBOTKA, M. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Systémová dynamika a krizové řízení. In Sborník příspěvků z konference Krizový management 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 128-133 s. ISBN 978-80-7395-871-8.
SOBOTKOVÁ, L. - SOBOTKA, M. Dynamický model lokalizačních efektů Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 20, no. 29, s. 168-179. ISSN: 1211-555X.
SOBOTKA, M. - PŮČEK, M. - SOBOTKOVÁ, L. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Dynamický model rozvoje obce. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2013 : Sborník recenzovaných příspěvků. Díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 196-207 s. ISBN 978-80-7435-250-8.
PŮČEK, M. - KOPPITZ, D. - SOBOTKA, M. Practical Use of the Dynamic Balanced Scorecard Method in a City. In Proceedings of the 17th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 190-199 s. ISBN 978-80-210-6159-0.
SOBOTKA, M. - PŮČEK, M. - SOBOTKOVÁ, L. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Simulation of Socio-Economic Processes on the Municipal Level. In 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 832-835 s. ISBN 978-80-87035-76-4.
ŘÍZEK, Z. - SOBOTKA, M. Coparison of Selected African Regions in Terms of International Security Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2012, vol. 17, no. 23, s. 87-97. ISSN: 1211-555X.
SOBOTKA, M. Development Activities of Municipalities and Their Influence on Regional Competitiveness Socialiniai Tyrimai / Social Research, 2012, vol. 26, no. 1, s. 15-24. ISSN: 1392-3110.
SOBOTKA, M. - SOBOTKOVÁ, L. - ŘÍZEK, Z. The Potential of Enlargement of the European Union Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2012, vol. 18, no. 24, s. 161-173. ISSN: 1211-555X.
SOBOTKA, M. System Dynamics as Method for Evaluation of Development Activities of Municipalities. In Proceedings of the 16th International Conference Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 80-88 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
ŘÍZEK, Z. - SOBOTKA, M. Komparace bezpečnosti afrických zemí - vybrané problémy. In Systémové konflikty. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 9 s. ISBN: 978-80-7395-441-3.
SOBOTKA, M. Rozvojové aktivity obcí a jejich vliv na lokalizaci podniků. In Nové trendy - nové nápady 2011. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2011. s. 323-332 s. ISBN 978-80-87314-20-3.
PRÁŠILOVÁ, P. - MATĚJA, Z. - SOBOTKA, M. Structural Changes of the Czech Economy at Regional Level Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 17, s. 179 -192. ISSN: 1211-555X.
SOBOTKA, M. The Structure and Usage of Municipal Property in the Pardubice Region Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 17, s. 255-167. ISSN: 1211-555X.
SOBOTKA, M. Využití dynamických modelů pro hodnocení dopadů obecních rozvojových politik na ekonomiku obce. In Řízení veřejných výdajů na regionální úrovni. Brno: Tribun EU, 2010. s. 186-196 s. ISBN 978-80-210-5174-4.
VRTĚNOVÁ, L. - SOBOTKA, M. Konkurenceschopnost v pojetí globalizace Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. Spec.Ed., s. 154-160. ISSN: 1211-555X.
VRTĚNOVÁ, L. - SOBOTKA, M. - MALÁ, L. Measurement of Regional Disparities and Economic Competitiveness of Regions Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 14, s. 287-300. ISSN: 1211-555X.
SOBOTKA, M. Property of Municipalities and its Influence on Development of Municipality. 1.. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 28 s. ISBN: 978-80-7395-201-3.
SOBOTKA, M. - SVOBODA, O. - VRTĚNOVÁ, L. Analýza a deskripce vztahů mezi regiony v ČR. In IMEA 2009: sborník z IX. mezinár. konference studentů doktorských studijních programů v oblastech informatika, management, ekonomie a veřejná správa. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 155-159 s. ISBN 978-80-7041-851-2.
SOBOTKA, M. Relation of Municipalities and Regional Competitiveness. In 3rd Central European Conference in Regional Science - International Conference Proceedings. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009. s. 1317-1322 s. ISBN 978-80-553-0329-1.
VRTĚNOVÁ, L. - SOBOTKA, M. Relations between Competitiveness and Disparities of Regions. In Modelling the European Future: Integrating the Old and the New. Klaipeda: Klaipeda University, 2008. s. 182-187 s. ISBN 978-9955-18-355-6.
VRTĚNOVÁ, L. - SOBOTKA, M. The Consequences of Relations Description in Terms of Regions. In Sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů IMEA 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 719-725 s. ISBN 978-80-7372-335-4.
SOBOTKA, M. - VRTĚNOVÁ, L. Způsoby využití ukazatele kvality života pro hodnocení rozvoje obcí. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-6 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
SOBOTKA, M. - VRTĚNOVÁ, L. The Influence of Agglomerative Effects on the Region Competitiveness Economics and Management, 2007, vol. 12, no. duben, s. 527-533. ISSN: 1822-6515.
VRTĚNOVÁ, L. - JINDROVÁ, P. - SOBOTKA, M. Aplikace input-output modelování v národním hospodářství České republiky Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, no. 12, s. 249-256. ISSN: 1211-555X.
SOBOTKA, M. - VRTĚNOVÁ, L. The Mesurement of Agglomerative Effects. In The 7th Annual Ph.D. Conference IMEA 2007 (Conference Paper Abstracts). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7194-965-7.
SOBOTKA, M. - VRTĚNOVÁ, L. Souvislosti rozvoje regionů a rozvoje obcí. In Sborník příspěvků z vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 276-281 s. ISBN 978-80-7041-824-6.
VRTĚNOVÁ, L. - SOBOTKA, M. Factors of Municipal Development. In Mladí vedci 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 170-176 s. ISBN 978-80-8073-948-5.
SOBOTKA, M. Klasifikace faktorů rozvoje obcí. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-6 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
SOBOTKA, M. Mikroregiony pohledem obcí Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2006, vol. 10, no. 10, s. 233-237. ISSN: 1211-555X.
SOBOTKA, M. Contribution of Municipalities to Regional Development and its Assessment. In National and Regional Economics VI.. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2006. s. 350-353 s. ISBN 80-8073-721-5.
SOBOTKA, M. Rozvoj obcí a jeho podíl na rozvoji regionů. In IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 868-873 s. ISBN 80-7041-164-3.
SOBOTKA, M. Financování veřejných projektů na úrovni obcí. In Sborník konference Hradecké ekonomické dny 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 421-424 s. ISBN 80-7041-895-8.
KOVÁRNÍK, J. - SOBOTKA, M. Hodnocení ekonomického zdraví obcí. In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 245-250 s. ISBN 80-7194-882-9.
SOBOTKA, M. Profitability of Municipal Property Components. In IMEA 2005. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. s. 1-6 s. ISBN 80-7083-929-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Podpora restrukturalizace bakalářských a magisterských studijních programů na FES - studijní program Hospodářská politika a veřejná správa Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2019 30.11.2019
Dynamika ekonomických aspektů veřejných politik v kontextu efektivnosti a udržitelnosti (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Inovace předmětu Veřejné finance I v bakalářském studijním programu Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Proces digitální transformace ekonomik na subnacionální úrovni (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Inovace předmětu Ekonomika sociálního zabezpečení FRVŠ - B a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2013 31.12.2013
Systémová dynamika jako analytický nástroj pro hodnocení rozvoje obce Postdoktorské projekty (řešení od 1.1. 2011) Grantová agentura ČR 01.03.2011 31.12.2012
Kritéria pro posuzování vlivu obcí na rozvoj regionu Vnitřní granty FES Univerzita Pardubice 28.04.2006 31.12.2006

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2007 - 2010 asistent Univerzita Pardubice
Nyní odborný asistent Univerzita Pardubice