RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.

RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.

Kontakty

466 036 047
jaromir.zahradka@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6873-3388

Pracoviště

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra matematiky a fyziky (60150)

Asistent
senior lecturer
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Čtvrtek
16:30 - 17:30
Předmět (Rok) Role
KMF/BMA1E (2019) - PR - -
KMF/IMAT1 (2019) - - CV -
KMF/IMAT2 (2019) - - CV -
KMF/IMA1E (2019) - - CV -
KMF/IMA1E (2019) - - CV -
KMF/IMA2E (2019) - - CV -
KMF/ITEGR (2019) - - CV -
UMKM/ADIM (2019) G - - -
UMKM/AMS3 (2019) G - - -
UMKM/KDIM (2019) G - - -
UMKM/KMS3 (2019) G - - -
UMKM/PDIM (2019) G - - -
UMKM/PMSEM (2019) G - - -
UMKM/PMS2 (2019) G - - -
UMKM/PMS3 (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SEIBERT, J. - ZAHRÁDKA, J. The Merrifield-Simmons index for the linear octagonal chains. In 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2019. s. 1057-1064 s. ISBN 978-1-5108-8214-0.
SEIBERT, J. - ZAHRÁDKA, J. On the Hosoya index for the molecular graphs of helicenes. In 17th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2018 : proceedings. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2018. s. 933-942 s. ISBN 978-80-227-4765-3.
SEIBERT, J. - ZAHRÁDKA, J. The Fibonacci numbers for the molecular graphs of two types of bent hexagonal chains. In 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017 : proceedings. Bratislava: Spektrum STU, 2017. s. 1388-1397 s. ISBN 978-80-227-4650-2.
SEIBERT, J. - ZAHRÁDKA, J. Fibonacci numbers for the molecular graphs of two types of bent hexagonal chains. In 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017 : book of abstracts. Bratislava: Spektrum STU, 2017. ISBN 978-80-227-4649-6.
SEIBERT, J. - ZAHRÁDKA, J. O čem pojednává Benfordův zákon Matematika-fyzika-informatika, 2016, vol. 25, no. 2, s. 89-98. ISSN: 1210-1761.
ZAHRÁDKA, J. Řešení soustav lineárních rovnic v MATLABu. In Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. s. 309 - 320 s. ISBN 978-80-7394-549-7.
SEIBERT, J. - ZAHRÁDKA, J. On the acyclic polynomial of the linear chain of hexagons. In Aplimat 2015: 14th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2015. s. 682-689 s. ISBN 978-80-227-4314-3.
SEIBERT, J. - ZAHRÁDKA, J. On the acyclic polynomial of the linear chain of hexagons. In APLIMAT 2015: book of abstracts. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2015. s. 152-154 s. ISBN 978-80-227-4315-0.
SEIBERT, J. - ZAHRÁDKA, J. ZÁKON PRVNÍ ČÍSLICE A JEHO APLIKACE Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2014, vol. 30, no. 1, s. 75 - 83. ISSN: 1211-555X.
SEIBERT, J. - ZAHRÁDKA, J. Fibonacci numbers of two types of hexagonal chains Aplimat: Journal of Applied Mathematics and Engineering, 2014, vol. 6, no. 2, s. 95-103. ISSN: 1337-6365.
SEIBERT, J. - ZAHRÁDKA, J. FIBONACCI NUMBERS OF GRAPHS CORRESPONDING TO A TYPE OF HEXAGONAL CHAINS. In APLIMAT 2014: 13th Conference on Applied Mathematics: proceedings. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014. s. 352-359 s. ISBN 978-80-227-4140-8.
SEIBERT, J. - ZAHRÁDKA, J. FIBONACCI NUMBERS OF GRAPHS CORRESPONDING TO A TYPE OF HEXAGONAL CHAINS. In APLIMAT 2014: 13th Conference on Applied Mathematics: book of abstracts. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014. s. 73-73 s. ISBN 978-80-227-4139-2.
ZAHRÁDKA, J. - SEIBERT, J. AN EXTENSION OF THE WIENER POLYNOMIAL AND THE WIENER INDEX FOR THE SQUARE OF GRAPHS. In APLIMAT 2013, 12th Conference on Applied Mathematics, Proceedings. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2013. s. 1-8 s. ISBN 978-80-227-3865-1.
ZAHRÁDKA, J. - SEIBERT, J. An Extension of the Wiener Polynomial and the Wiener Index for the Square of Graphs. In APLIMAT 2013, 12th Conference on Applied Mathematics, Book of Abstracts. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2013. s. 95, 96 s. ISBN 978-80-227-3866-8.
ZAHRÁDKA, J. Třetí křivost a celkové zkřivení prostorové křivky. In Sborník příspěvků 28. konference o geometrii a grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2008. s. 373-381 s. ISBN 978-80-7375-249-1.
ZAHRÁDKA, J. The Derivative and Marginal Cost, Revenue, and Profit Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, no. 11, s. 182-185. ISSN: 1211-555X.
ZAHRÁDKA, J. The Distortion of a Curve. In Proceedings of the 6th International conference Aplimat 2007. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. 287-291 s. ISBN 978-80-969562-8-9.
ZAHRÁDKA, J. Jak znají studenti 1. ročníku FES matematiku? Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2006, no. 10, s. 238-240. ISSN: 1211-555X.
ZAHRÁDKA, J. Cíle a výsledky předmětu matematický seminář. In Sborník 5. mezinárodní konference Aplimat. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2006. s. 405-408 s. ISBN 80-967305-7-6.
ZAHRÁDKA, J. Několik úloh z lineární algebry generovaných v Microsoft Excelu. In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 552-554 s. ISBN 80-85645-56-4.
ZAHRÁDKA, J. Jak definovat zkřivení křivky Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 201-203. ISSN: 1211-555X.
ZAHRÁDKA, J. Tříosé obrábění tvarových ploch kotoučovou frézou s oblými zuby. In 23. konference o geometrii a počítačové grafice. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 239-244 s. ISBN 80-248-0581-2.
MACHAČOVÁ, L. - ZAHRÁDKA, J. Než se vydáme s Cauchyovým problémem pro obyčejnou diferenciální rovnici k počítači. In Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Katedra matematiky PF JU, 2003. s. 123-125 s.
ZAHRÁDKA, J. Aplikace čtyřosého obrábění kotoučovou frézou na výrobu tvarových ploch zadaných v cylindrických souřadnicích. In APLIMAT 2003. Bratislava: Department of Mathematics Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technology, 2003. s. 749-754 s. ISBN 80-227-1813-0.
ZAHRÁDKA, J. Užití počítačů ve výuce matematiky. In Užití editoru rovnic Microsoft ve výuce matematiky. České Budějovice: Katedra matematiky PF JU, 2003. s. 189-192 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Zřízení učebny pro počítačovou podporu výuky matematiky HEDF - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2005-01-01 2005-12-31

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Mgr. 1976 učitelství pro školy II. cyklu, Matematika, Fyzika Karlova univerzita v Praze Studium vybraných molekul v atmosférách komet
RNDr. 1980 astronomie Universita Karlova Diskuse plynných modelů kóm a jejich aplikace na komety 1969 IX a 1970 II

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1995 - 2004 asistent Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Nyní odborný asistent Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
1978 - 1995 středoškolský profesor VČ KNV Hradec Králové
1995 - 2004 asistent Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
1978 - 1995 středoškolský profesor VČ KNV Hradec Králové
Nyní odborný asistent Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2009 Anadolu University Anadolu University Turecko 0
2012 Pamukkale Univesity Pamukkale Univesity Turecko 0
2011 Pamukkale University Pamukkale University Turecko 0
2015 Pamukkale University Pamukkale University Turecko 0
2016 Usak University Usak University Turecko 0

1. Tajemník ÚMKM FES - příprava podkladů pro tvorbu rozvrhu výuky ÚMKM FES, zajisťování některých dalších záležitostí spojených s chodem ÚMKM.

2. Vedení bakalářských a diplomových prací studentů ve studijním programu Ekonomika a management. 

3. Zpracování oponentských posudků k článkům a publikacím.

4. Zpracování elektronických kurzů předmětů Matematický seminář - MATLAB a Diskrétní matematika pro kombinované studium na FES

5. Úcastník projektu Inovace výuky na Univerzitě Pardubice - IN2

6. Úcastník projektu BRAVO na Univerzitě Pardubice