Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA | Fakulta ekonomicko-správní

Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA

Obrázek uživatele kasa0786

Kontakty

466 036 679
karel.satera@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1915-3392

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav podnikové ekonomiky a managementu (40540)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
09:00-11:00 hodin
UEV/PEZD Ekonomika zdravotnictví 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/KEZD Ekonomika zdravotnictví 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PMEN1 Management 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KSJA Standardy jakosti 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/PSJA Standardy jakosti 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KSRJ Systémové řízení jakosti 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PSRJ Systémové řízení jakosti 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PTSES Teorie sdružování ekonomických subjektů 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KTSES Teorie sdružování ekonomických subjektů 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KMAN Základy managementu 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PMAN Základy managementu 2018/2019 G    Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
LEŠÁKOVÁ, P. - ŠATERA, K. - BRODSKÝ, Z. Relationship Between Economic Growth And the Environment In the Czech Regions. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 562-573 s. ISBN 978-80-7454-653-2.
LEŠÁKOVÁ, P. - ŠATERA, K. - QUARTEY, E. Sustainable Value and its Role in Regional Development. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference. Norristown: International Business Information Management Association-IBIMA, 2016. s. 375-384 s. ISBN 978-0-9860419-8-3.
FUKA, J. - GREŠOVÁ, L. - ŠATERA, K. Differences in Municipal Structure in Czech and Slovak Republic with Emphasis on Delegated Powers. In Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference. Norristown: International Business Information Management Association-IBIMA, 2016. s. 252-261 s. ISBN 978-0-9860419-6-9.
ŠATEROVÁ, P. - BRODSKÝ, Z. - ŠATERA, K. - LEŠÁKOVÁ, P. The Approach of Czech Organisations to Educating Employees. In Proceedings of IAC-MEM 2016. Vestec: Czech Institute of Academic Education z.s., 2016. s. 214-217 s. ISBN 978-80-905791-8-7.
ŠATERA, K. - OBRŠÁLOVÁ, I. The possibilities of determining environmental impacts of economic activities in a region Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2015, vol. 33, no. 22, s. 131-141. ISSN: 1211-555X.
ŠATERA, K. - BRODSKÝ, Z. - LEŠÁKOVÁ, P. Reflection of Human Resources Management in the Attitude of Czech Organizations to Employees Training. In Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague. Praha: MAC Prague Consulting, 2015. s. 299-306 s. ISBN 978-80-88085-03-4.
MANDYSOVÁ, I. - ŠATERA, K. SMEs´ Representation on the European Union level. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 919-930 s. ISBN 978-80-7454-482-8.
ŠATERA, K. - DYTRT, Z. Consumer Management Can Be Overcome! Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2014, vol. 2014, no. 31, s. 47-59. ISSN: 1211-555X.
ŠATERA, K. - BRODSKÝ, Z. Řízení zdravotnických organizací. Varnsdorf: Městská knihovna Varnsdorf, 2014. 118 s. ISBN: 978-80-86409-43-6.
MYŠKOVÁ, R. - OBRŠÁLOVÁ, I. - ČENČÍK, P. - ŠATERA, K. Assessment of Environmental and Economic Effects of Environmental Investment as a Decisions Problem WSEAS Transactions on Environment and Development, 2013, vol. 9, no. 1, s. 268-277. ISSN: 1790-5079.
DYTRT, Z. - MYŠKOVÁ, R. - DUSPIVA, P. - BRODSKÝ, Z. - ŠATERA, K. Etika podnikání zdravotnických zařízení pro nelékařské profese. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. 84 s. ISBN: 978-80-87023-27-3.
KŘÍŽ, R. - BAŤA, R. - BRYCHTOVÁ, Š. - COSTA JORDAO, T. - DUPLINSKÝ, J. - JANDEROVÁ, J. - JANEČEK, J. - MANDYS, J. - ŠATERA, K. - ŠMÍD, M. Udržitelný rozvoj a veřejná správa. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2013. 192 s. ISBN: 978-80-8154-047-9.
ŠATERA, K. Zdravotnické systémy. 1. vyd. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2013. 112 s. ISBN: 978-80-8154-032-5.
ŠATERA, K. - DYTRT, Z. Responsible Management - A Barrier to Further Development of Consumerist Society. In Mathematics and Computers in Contemporary Science: Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Business Administration (ICBA '13). Proceedings of 10th WSEAS International Conference on Mathematical Biology and Ecology (MABE '13). Atény: WSEAS Press, 2013. s. 48-53 s. ISBN 978-1-61804-152-4.
ŠATERA, K. - BRODSKÝ, Z. Education of Employees in Czech Organizations. In Mathematics and Computers in Contemporary Science: Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Business Administration (ICBA '13). Proceedings of 10th WSEAS International Conference on Mathematical Biology and Ecology (MABE '13). Atény: WSEAS Press, 2013. s. 60-65 s. ISBN 978-1-61804-152-4.
DYTRT, Z. - BARTONÍČKOVÁ, T. - BRODSKÝ, Z. - DUSPIVA, P. - ZEMANOVÁ, B. - JONOVÁ, L. - LAUDOVÁ, L. - STŘÍTESKÁ, M. - PŘIBYL, M. - KOŽENÁ, M. - MYŠKOVÁ, R. - TETUROVÁ, V. - ŠATERA, K. - FINK, Z. - VEDLICH, J. - SVÁTEK, J. - VESELÁ, R. Odpovědný management - inovace v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 158 s. ISBN: 978-80-7395-519-9.
DYTRT, Z. - BRODSKÝ, Z. - BŘEZINOVÁ, O. - DANĚK, O. - DIATKA, C. - DVOŘÁKOVÁ, V. - BARTOŠÍKOVÁ, M. - FINK, Z. - GREGELOVA STEIGROVÁ, L. - HARVEY, J. - HOLÁTOVÁ, D. - KLEINWASSER, S. - KOZÁK, V. - KOŽENÁ, M. - KRATOCHVÍLOVÁ, H. - MÁLEK, O. - PETŘÍČKOVÁ, I. - PŘIBYL, M. - SLÁMEČKA, V. - STAŇKOVÁ, P. - STŘÍTESKÁ, M. - TOMANCOVÁ, L. - SOKOL, P. - SVÁTEK, J. - ŠATERA, K. - ŠTAMBERA, D. - TOMEK, G. - VÁVROVÁ, V. - VEDLICH, J. - WAGNER, U. Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. 11. vyd. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2012. 205 s. ISBN: 978-80-89401-75-8.
ŠATERA, K. Potřebujeme odpovědný management ve zdravotnictví?. In Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2012. 3 s. ISBN: 978-80-89401-75-8.
ŠATERA, K. - JONOVÁ, L. Inovace managementu v podnikání a veřejné správě: Zdravotnictví jako součást veřejné správy. In Odpovědný management - inovace v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 12 s. ISBN: 978-80-7395-519-9.
MYŠKOVÁ, R. - OBRŠÁLOVÁ, I. - ČENČÍK, P. - ŠATERA, K. Sewage Treatment Plants as a Decision Problem of Businesses and Municipalities. In Recent Advances in Energy, Environment and Economic Development. Paris: WSEAS Press, 2012. s. 304-308 s. ISBN 978-1-61804-139-5.
ŠATERA, K. Etika a neetika v systému financování zdravotnictví v ČR. In Manažerská etika X. díl - Za etiku v managementu odpovídají lidé. 1. vyd. Hradec Králové: Etika podnikání a veřejné správy, o. s., 2011. 2 s. ISBN: 978-80-89401-27-7.
ŠATERA, K. Etika a neetika v systému financování zdravotnictví v ČR. In Manažerská etika X. díl - Za etiku v managementu odpovídají lidé. Hradec Králové: Etika podnikání a veřejné správy, o. s., 2011. s. 153-154 s. ISBN 978-80-89401-27-7.
ŠATERA, K. Zdravotní pojištění v České republice a jeho cesta z krize. In Manažerská etika. Díl 9, Inspirace pro 21. století. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 2 s. ISBN: 978-80-7318-974-7.
ŠATERA, K. Inovace v managementu. In Manažerská etika. Díl 8, Inspirace pro 21. století. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 2 s. ISBN: 978-80-7318-941-9.
COSTA JORDAO, T. - STŘÍTESKÁ, M. - ŠATERA, K. The use of balanced scorecard for a sustainable deployment of renewable energy sources in the Czech Republic. In Development, Energy, Environment, Economics. Atény: WSEAS Press, 2010. s. 37-43 s. ISBN 978-960-474-253-0.
ŠATERA, K. Problematika sociální a zdravotní péče ve vztahu k sociálním službám. In Recenzovaný sborník příspěvků ze zahajovací konference projektu Plánování sociálních služeb v Praze. Praha: Lara consulting s.r.o., 2010. s. 52-55 s. ISBN 978-80-254-7415-0.
DYTRT, Z. - BRODSKÝ, Z. - STŘÍTESKÁ, M. - ŠATERA, K. Manažerská etika VII. díl. Hradec Králové: MaV Hradec Králové, 2009. 180 s. ISBN: 978-80-86771-32-8.
BRODSKÝ, Z. - DYTRT, Z. - STŘÍTESKÁ, M. - ŠATERA, K. Manažerská etika VI. díl. 1. vyd. Hradec Králové: MaV Hradec Králové, 2008. 170 s. ISBN: 978-80-86771-33-5.
DYTRT, Z. - ŠATERA, K. Etika managementu - inovační proces firmy. Vůdcovství a management. In Etika v manažmente. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2008. 21 s. ISBN: 978-80-8068-813-4.
ŠATERA, K. Vzdělávání a výchova zaměstnanců v organizacích. In Etika v podnikatelském prostředí. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2006. 7 s. ISBN: 80-247-1589-9.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Digitální ekonomie (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Správa a management v prostředí průmyslové revoluce 4.0 (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Podnikatelé a malé a střední podniky a jejich chování a behaviorální strategie v rámci podnikatelského prostředí - porovnání rakouských a českých podniků. (spoluřešitel) Rakousko - AKTION Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.07.2015 30.06.2016
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Řízení zdravotnických organizací OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ústecký kraj 01.10.2012 31.03.2014
Regionalizace indikátorů ekonomické výkonnosti ve vazbě na kvalitu životního prostředí (spoluřešitel) Podpora aplikovaného společenského výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Technologická agentura České republiky 01.01.2012 31.12.2013
Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím , ekonomikou a sociálními souvislostmi (spoluřešitel) Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů (Národní program výzkumu) Ministerstvo životního prostředí 01.08.2007 30.11.2011