Ing. Martin Maštálka, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Obrázek uživatele mama0758

Kontakty

466 036 168
martin.mastalka@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1878-8700

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav regionálních a bezpečnostních věd (40550)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
Ve zkouškovém období a v období letních prázdnin po dohodě.
USSV/PFUN Fundraising 2018/2019 G   Cv  Se  
URBV/PMPR Metody a prognózy regionálního rozvoje 2018/2019 G   Cv  Se  
URBV/PORA Odvětvově regionální analýza 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/EPRU Planning of Territory Development 2018/2019 G    Cv  Se 
URBV/ATRR Regional development theories 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/ARRP Regional Sciences and Regional Policy 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/PSGP Strategické plánování 2018/2019 G   Cv  Se  
URBV/PETE Technika bezpečnosti 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PTVZ Technologie výroby a zboží 2018/2019 G   Cv  Se  
URBV/PTRM Teorie a praxe rozvoje měst a obcí 2018/2019 G   Cv  Se  
URBV/PTEC Terénní cvičení 2018/2019 G   Cv  Se  
URBV/ATRD Theories of regional development 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/AUUP Urban Planning 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/KUUP Urbanismus a územní plánování 2018/2019 G   Cv  Se  
URBV/PUUP Urbanismus a územní plánování 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/PURT Urbanistická teorie 2018/2019 G   Cv  Se  
URBV/PUZP Územní plánování 2018/2019 G   Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HAILE, M. - MAŠTÁLKA, M. Contemporary decision-making of mid-size city in Czech Republic using MCDM European Journal of Government and Economics, 2018, vol. 7, no. 1, s. 44-59. ISSN: 2254-7088.
MAŠTÁLKA, M. - KOROVCHENKO, T. SDG 11: Cíle udržitelného rozvoje ve světle indikátorů udržitelného rozvoje využívaných v prostředí měst České republiky Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2017, vol. 6, no. 3, s. 58-71. ISSN: 1805-3246.
KRAFTOVÁ, I. - MAŠTÁLKA, M. - MATĚJA, Z. - SVOBODA, O. - ZDRAŽIL, P. Bezpečný rozvoj regionu. Základní koncept.. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 188 s. ISBN: 978-80-7552-261-0.
HAILE, M. - KŘUPKA, J. - MAŠTÁLKA, M. Evaluation of Strategic Planning Process Using Analysis of Fuzzy Integral. In DIVAI 2016 ‐ 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. s. 503-512 s. ISBN 978-80-7552-249-8.
MAŠTÁLKA, M. - VÁVRA, M. Koncept Smart Cities v prostředí České republiky. In 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků.. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 747-752 s. ISBN 978-80-210-8273-1.
MAŠTÁLKA, M. - PLESKAČOVÁ, Z. Changes of Regional Linkages in the Suburban Epoch. In Sustainability of Rural Areas in Practice : conference proceedings. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2016. s. 260-266 s. ISBN 978-80-552-1574-7.
MAŠTÁLKA, M. - ROBOVÁ, N. Kvalita života obyvatel nových developerských oblastí. In Člověk, stavba a územní plánování : sborník z konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 128-136 s. ISBN 978-80-01-06002-5.
KRAFTOVÁ, I. - ZDRAŽIL, P. - MAŠTÁLKA, M. The Role of Social Enterprise in Regional Development: The Case of the Czech Republic Japan Social Innovation Journal, 2015, vol. 5, no. 1, s. 14-31. ISSN: 2185-9493.
MAŠTÁLKA, M. - STÝBLOVÁ, J. Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, vol. 2015, no. 2, s. 70-85. ISSN: 1805-3246.
MAŠTÁLKA, M. - ŠALDOVÁ, B. Změny v regionální struktuře zdravotnických zařízení na území České republiky. In 18th International Colloquium on Regional Sciences: Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 421-426 s. ISBN 978-80-210-7861-1.
MAŠTÁLKA, M. - KREJČOVÁ, D. Cyklistická infrastruktura a možnosti vyhodnocení jejích dopadů do života měst a regionů. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Sborník recenzovaných příspěvků. Díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 227-233 s. ISBN 978-80-7435-548-6.
MAŠTÁLKA, M. - PTÁČKOVÁ, Ž. Changing cities and regions by the knowledge and innovation based economy. In Proceedings from 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 573-580 s. ISBN 978-80-553-2015-1.
MAŠTÁLKA, M. - STRAKOVÁ, M. Souvislosti suburbanizačních tendencí obcí v zázemí města Pardubice. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 683-689 s. ISBN 978-80-210-6840-7.
MAŠTÁLKA, M. - ŠILHÁNKOVÁ, V. - STRAKOVÁ, M. Analytické části strategických dokumentů jako nástrojů managementu rozvoje regionu. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 224-230 s. ISBN 978-80-7435-367-3.
ŠILHÁNKOVÁ, V. - MAŠTÁLKA, M. Urban Dynamics GIM International, 2013, vol. 27, no. 9, s. 21-23. ISSN: 1566-9076.
MAŠTÁLKA, M. - ŠILHÁNKOVÁ, V. Public Spaces Transformation in Central European Transition Economy. In Recent Researches in Urban Sustainability, Architecture and Structures. Atény: WSEAS Press, 2013. s. 155-60 s. ISBN 978-960-474-331-5.
MAŠTÁLKA, M. SUBURBÁNNÍ LOKALITY V ZÁZEMÍ PARDUBIC A EKONOMICKÁ BEZPEČNOST JEJICH FUNGOVÁNÍ. In Obyvatelstvo, region a bezpečnost. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Sborník příspěvků.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 61-70 s. ISBN 978-80-7395-724-7.
SVOBODA, O. - MAŠTÁLKA, M. THE RESILIENCE OF CZECH REGIONS TO ECONOMIC CRISIS. In XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 487-493 s. ISBN 978-80-210-6257-3.
ŠILHÁNKOVÁ, V. - MAŠTÁLKA, M. Spatially Enabled Sustainability Indicators GIM International, 2012, vol. 26, no. 1/2012, s. 28-31. ISSN: 1566-9076.
MAŠTÁLKA, M. Dopravní infrastruktura v kontextu udržitelného rozvoje. In Regionální rozvoj a Rio po 20 letech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 38-48 s. ISBN 978-80-7395-549-6.
MAŠTÁLKA, M. Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. 33 s. ISBN: 978-80-214-4030-2.
ŠILHÁNKOVÁ, V. - MAŠTÁLKA, M. Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje sídel. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
MAŠTÁLKA, M. - KUČEROVÁ, Z. Kvalita života obyvatel sídliště a urbanistické kvality ve vzájemných vazbách na příkladu sídliště v Hradci Králové. In XII. Vědecká konference doktorandů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 1-9 s. ISBN 978-80-214-3656-5.
MAŠTÁLKA, M. - KUČEROVÁ, Z. Innovative Approach in the Problem of Deprived Housing Localities. (In Czech Towns Environment - Example of the City of Hradec Králové). In Learning Cities in a Knowledge based Society. Milano: Politechnica Milano, 2008. s. 1-7 s. ISBN 978-88-387-4313-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Informační technologie jako prostředek podpory rozvoje chytré společnosti (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Návrh koncepčního rámce pro řízení ekonomické odolnosti a regionálního rozvoje z hlediska komplexních adaptivních systémů (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Podpora implementace aktuálních otázek rozvoje regionů do výuky FES Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Syntéza a analýza modelů pro podporu zavádění konceptu chytrých měst a regionů (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Hrozby a příležitosti implementace konceptu Smart Cities a Smart Region v kontextu regionálního rozvoje (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Empowering Regional Development and Innovations ERASMUS+ Evropská unie 01.01.2016 31.12.2018
Inovace předmětů zaměřených na problematiku regionálního rozvoje vyučovaných v oborech navazujícího magisterského studia na FES UPa. Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 2002 Pozemní stavby Vysoké učení technické v Brně
Ph.D. 2009 Urbanismus Vysoké učení technické v Brně

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní odborný asistent ústav regionálních a bezpečnostních věd, fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
2010 - 2011 odborný asistent ústav veřejné správy a práva, fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
2008 - 2010 asistent Ústav veřejné správy a práva, fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
2004 - 2008 referent, vedoucí oddělení Statutární město Hradec Králové

Regionální procesy se zaměřením na indikátory regionálního rozvoje.
Vyhodnocení dopadů strategií měst a regionů do území, životního prostředí a kvality života jejich obyvatel.
Územní plánování jako nástroj formování měst a regionů v kontextu dalších nástrojů plánování.
Urbanistická koncepce a fungování měst s ohledem na udržitelný rozvoj.
Nové trendy v organizaci funkčního upořádání měst a jejich správy.