Ing. Martin Maštálka, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Obrázek uživatele Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Kontakty

466 036 168
martin.mastalka@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1878-8700

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav regionálních a bezpečnostních věd (40550)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
Ve zkouškovém období a v období letních prázdnin po dohodě.
Předmět (Rok) Role
UPEM/PTVZ (2018) - - CV -
URBV/ARRP (2018) G PR CV -
URBV/ATRD (2018) G PR CV -
URBV/ATRR (2018) G PR CV -
URBV/AUUP (2018) G PR CV -
URBV/EPRU (2018) G PR - SE
URBV/KUUP (2018) G - - -
URBV/PETE (2018) G PR CV -
URBV/PMPR (2018) G - - -
URBV/PORA (2018) G PR CV -
URBV/PSGP (2018) G - - -
URBV/PTEC (2018) G - - -
URBV/PTRM (2018) G - - -
URBV/PURT (2018) G - - -
URBV/PUUP (2018) G PR CV -
URBV/PUZP (2018) G - - -
USSV/PFUN (2018) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HAILE, M. - MAŠTÁLKA, M. Contemporary decision-making of mid-size city in Czech Republic using MCDM European Journal of Government and Economics, 2018, vol. 7, no. 1, s. 44-59. ISSN: 2254-7088.
MAŠTÁLKA, M. - KOROVCHENKO, T. SDG 11: Cíle udržitelného rozvoje ve světle indikátorů udržitelného rozvoje využívaných v prostředí měst České republiky Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2017, vol. 6, no. 3, s. 58-71. ISSN: 1805-3246.
KRAFTOVÁ, I. - MAŠTÁLKA, M. - MATĚJA, Z. - SVOBODA, O. - ZDRAŽIL, P. Bezpečný rozvoj regionu. Základní koncept.. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 188 s. ISBN: 978-80-7552-261-0.
HAILE, M. - KŘUPKA, J. - MAŠTÁLKA, M. Evaluation of Strategic Planning Process Using Analysis of Fuzzy Integral. In DIVAI 2016 ‐ 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. s. 503-512 s. ISBN 978-80-7552-249-8.
MAŠTÁLKA, M. - VÁVRA, M. Koncept Smart Cities v prostředí České republiky. In 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků.. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 747-752 s. ISBN 978-80-210-8273-1.
MAŠTÁLKA, M. - PLESKAČOVÁ, Z. Changes of Regional Linkages in the Suburban Epoch. In Sustainability of Rural Areas in Practice : conference proceedings. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2016. s. 260-266 s. ISBN 978-80-552-1574-7.
MAŠTÁLKA, M. - ROBOVÁ, N. Kvalita života obyvatel nových developerských oblastí. In Člověk, stavba a územní plánování : sborník z konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 128-136 s. ISBN 978-80-01-06002-5.
KRAFTOVÁ, I. - ZDRAŽIL, P. - MAŠTÁLKA, M. The Role of Social Enterprise in Regional Development: The Case of the Czech Republic Japan Social Innovation Journal, 2015, vol. 5, no. 1, s. 14-31. ISSN: 2185-9493.
MAŠTÁLKA, M. - STÝBLOVÁ, J. Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, vol. 2015, no. 2, s. 70-85. ISSN: 1805-3246.
MAŠTÁLKA, M. - ŠALDOVÁ, B. Změny v regionální struktuře zdravotnických zařízení na území České republiky. In 18th International Colloquium on Regional Sciences: Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 421-426 s. ISBN 978-80-210-7861-1.
MAŠTÁLKA, M. - KREJČOVÁ, D. Cyklistická infrastruktura a možnosti vyhodnocení jejích dopadů do života měst a regionů. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Sborník recenzovaných příspěvků. Díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 227-233 s. ISBN 978-80-7435-548-6.
MAŠTÁLKA, M. - PTÁČKOVÁ, Ž. Changing cities and regions by the knowledge and innovation based economy. In Proceedings from 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 573-580 s. ISBN 978-80-553-2015-1.
MAŠTÁLKA, M. - STRAKOVÁ, M. Souvislosti suburbanizačních tendencí obcí v zázemí města Pardubice. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 683-689 s. ISBN 978-80-210-6840-7.
MAŠTÁLKA, M. - ŠILHÁNKOVÁ, V. - STRAKOVÁ, M. Analytické části strategických dokumentů jako nástrojů managementu rozvoje regionu. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 224-230 s. ISBN 978-80-7435-367-3.
ŠILHÁNKOVÁ, V. - MAŠTÁLKA, M. Urban Dynamics GIM International, 2013, vol. 27, no. 9, s. 21-23. ISSN: 1566-9076.
MAŠTÁLKA, M. - ŠILHÁNKOVÁ, V. Public Spaces Transformation in Central European Transition Economy. In Recent Researches in Urban Sustainability, Architecture and Structures. Atény: WSEAS Press, 2013. s. 155-60 s. ISBN 978-960-474-331-5.
MAŠTÁLKA, M. SUBURBÁNNÍ LOKALITY V ZÁZEMÍ PARDUBIC A EKONOMICKÁ BEZPEČNOST JEJICH FUNGOVÁNÍ. In Obyvatelstvo, region a bezpečnost. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Sborník příspěvků.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 61-70 s. ISBN 978-80-7395-724-7.
SVOBODA, O. - MAŠTÁLKA, M. THE RESILIENCE OF CZECH REGIONS TO ECONOMIC CRISIS. In XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 487-493 s. ISBN 978-80-210-6257-3.
ŠILHÁNKOVÁ, V. - MAŠTÁLKA, M. Spatially Enabled Sustainability Indicators GIM International, 2012, vol. 26, no. 1/2012, s. 28-31. ISSN: 1566-9076.
MAŠTÁLKA, M. Dopravní infrastruktura v kontextu udržitelného rozvoje. In Regionální rozvoj a Rio po 20 letech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 38-48 s. ISBN 978-80-7395-549-6.
MAŠTÁLKA, M. Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. 33 s. ISBN: 978-80-214-4030-2.
ŠILHÁNKOVÁ, V. - MAŠTÁLKA, M. Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje sídel. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
MAŠTÁLKA, M. - KUČEROVÁ, Z. Kvalita života obyvatel sídliště a urbanistické kvality ve vzájemných vazbách na příkladu sídliště v Hradci Králové. In XII. Vědecká konference doktorandů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 1-9 s. ISBN 978-80-214-3656-5.
MAŠTÁLKA, M. - KUČEROVÁ, Z. Innovative Approach in the Problem of Deprived Housing Localities. (In Czech Towns Environment - Example of the City of Hradec Králové). In Learning Cities in a Knowledge based Society. Milano: Politechnica Milano, 2008. s. 1-7 s. ISBN 978-88-387-4313-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Information technologies as a means supporting development of smart society Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Design of a Conceptual Framework for Regional Economic Resilience Management and Regional Development from a Complex Adaptive Systems Approach Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Support of the implementation of the actual issues into the education process at the Faculty of Economics and Administration Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2018-01-01 2018-12-31
Models Synthesis and Analysis for Implementation Support of Smart Cities and Regions Concept Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Threats and Opportunities for Implementation of the Concept of Smart Cities and Smart Region in the Context of Regional Development Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Empowering Regional Development and Innovations ERASMUS+ Evropská unie 2016-01-01 2018-12-31
Innovation of courses focused on problematic of regional development taught in courses of follow up magister programmes at University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration. Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-01-01 2015-12-31
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Research activities in the field "Economic Policy and Administration" Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 2002 Pozemní stavby Vysoké učení technické v Brně
Ph.D. 2009 Urbanismus Vysoké učení technické v Brně

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní odborný asistent ústav regionálních a bezpečnostních věd, fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
2010 - 2011 odborný asistent ústav veřejné správy a práva, fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
2008 - 2010 asistent Ústav veřejné správy a práva, fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
2004 - 2008 referent, vedoucí oddělení Statutární město Hradec Králové

Regionální procesy se zaměřením na indikátory regionálního rozvoje.
Vyhodnocení dopadů strategií měst a regionů do území, životního prostředí a kvality života jejich obyvatel.
Územní plánování jako nástroj formování měst a regionů v kontextu dalších nástrojů plánování.
Urbanistická koncepce a fungování měst s ohledem na udržitelný rozvoj.
Nové trendy v organizaci funkčního upořádání měst a jejich správy.