Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Obrázek uživatele zdma0326

Kontakty

466 036 665
zdenek.mateja@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7073-5115

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav regionálních a bezpečnostních věd (40550)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny:
Pondělí: 
10:00-11:00
Konzultace:
Úterý
14:00-15:00 ,
Čtvrtek
11:00-12:00
USSV/KIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi 2018/2019 G    Cv  Se  
USSV/PIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi 2018/2019 G   Cv  Se  
URBV/PKRM Krizový management 2018/2019 G   Cv  Se  
URBV/PLZR Lidské zdroje v regionu 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/KRRM Regionalistika a rozvoj mikroregionů 2018/2019 G   Cv  Se  
URBV/PRRM Regionalistika a rozvoj mikroregionů 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/KRRO Regionální rozvoj 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/PRRO Regionální rozvoj 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/KZBPS Základy bezpečnostní politiky státu 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/PZBPS Základy bezpečnostní politiky státu 2018/2019 G    Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
RUMLOVÁ, D. - MATĚJA, Z. Regional Differentiation of Criminality in the Czech Republic. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference ‘Public Administration 2018’. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 163-174 s. ISBN 978-80-7560-161-2.
MATĚJA, Z. Webbova typologie územních jednotek a její modifikace hodnotící změny věkové struktury obyvatelstva. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 381-388 s. ISBN 978-80-210-8586-2.
ZDRAŽIL, P. - KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. Reflection of Industrial Structure in Innovative Capability Inžinerine Ekonomika / Engineering Economics, 2016, vol. 27, no. 3, s. 304-315. ISSN: 1392-2785.
KRAFTOVÁ, I. - MAŠTÁLKA, M. - MATĚJA, Z. - SVOBODA, O. - ZDRAŽIL, P. Bezpečný rozvoj regionu. Základní koncept.. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 188 s. ISBN: 978-80-7552-261-0.
FRIČOVÁ, V. - MATĚJA, Z. Demographic Aging of the European Union Countries. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 49-57 s. ISBN 978-80-7560-040-0.
LIEBLOVÁ, D. - MATĚJA, Z. Klimatické změny a hrozba nedostatku vody v České republice. In Sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference “Veřejná správa 2016”. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 71-78 s. ISBN 978-80-7560-041-7.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. Production-Consuption Patterns of Behaviour of European Regions Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2015, vol. XXII, no. 2/2015, s. 52-62. ISSN: 1211-555X.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. Relation of economic performance and creation of sources of consumption in regions of the European Union. In Proceedings from 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 461-470 s. ISBN 978-80-553-2015-1.
MATĚJA, Z. Růst počtu obyvatel jako výraz atraktivity regionu a jeho vazba na disponibilní důchod domácností. In Sborník z XVIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 238-244 s. ISBN 978-80-210-7861-1.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. Interakce struktury vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků a potřeb regionálního trhu práce (případ Pardubického kraje) Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2014, vol. 21, no. 32 (3/2014), s. 62-72. ISSN: 1211-555X.
MATĚJA, Z. Bezpečnost a ekonomická výkonnost regionů České republiky. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 231-237 s. ISBN 978-80-7435-367-3.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. Regionální komparační analýza jako pomocný nástroj analýzy rizika. In Sborník příspěvků z konference Krizový management 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 48-63 s. ISBN 978-80-7395-871-8.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. - MANDYSOVÁ, I. Specifics of the Czech Spa Industry and Categorization Model Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 28, no. 3/2013, s. 43-54. ISSN: 1211-555X.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. - ZDRAŽIL, P. Innovation Industry Drivers. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. s. 334-342 s. ISBN 978-80-7372-953-0.
ZDRAŽIL, P. - MATĚJA, Z. INDEX VĚDECKO-VÝZKUMNÉHO POTENCIÁLU A DYNAMIKA JEHO VÝVOJE V ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REGIONECH. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2013 : Sborník recenzovaných příspěvků. Díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 353-360 s. ISBN 978-80-7435-250-8.
MATĚJA, Z. - KARLOVÁ, Z. Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v Pardubickém kraji. In Obyvatelstvo, region a bezpečnost. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Sborník příspěvků.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 148-157 s. ISBN 978-80-7395-724-7.
MATĚJA, Z. - SVOBODA, O. Bezpečnost obyvatelstva v krajích České republiky. In Sborník příspěvků z konference Krizový management 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 62-71 s. ISBN 978-80-7395-740-7.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. - PRÁŠILOVÁ, P. Economic Performance: Variability of Businesses within Each Industries and Cross-industry Variability Inžinerine Ekonomika / Engineering Economics, 2011, vol. 22, no. 5, s. 459-467. ISSN: 1392-2785.
KRAFTOVÁ, I. - MASUYAMA, Y. - MATĚJA, Z. - KORNFELDOVÁ, M. Společenská odpovědnost v lázeňství: shody či rozdíly? (komparativní studie českého a japonského prostředí) E+M Ekonomie a Management, 2011, vol. XIV., no. 2/2011, s. 123-136. ISSN: 1212-3609.
MATĚJA, Z. - KRAFTOVÁ, I. - PRÁŠILOVÁ, P. High-tech Sector and the European Lagging in the Globalized Economy. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 286-295 s. ISBN 978-80-7372-755-0.
MATĚJA, Z. Interakce lidského kapitálu a věkové struktury obyvatelstva. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodní konference IMEA 2011. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 395-401 s. ISBN 978-80-7372-720-8.
MATĚJA, Z. Vliv lidského činitele na rozvoj regionu. In Zimný seminár regionálnej vedy – zborník príspevkov. Bratislava: Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, 2011. s. 1-17 s. ISBN 978-80-225-3196-2.
PRÁŠILOVÁ, P. - KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. SME΄s Contribution to the Knowledge-based Society Performance and Their Support within the Czech Republic. In International Conference SMEs in a Globalized World: conference proceedings. Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai, 2011. s. 129-145 s. ISBN 978-606-526-064-1.
PRÁŠILOVÁ, P. - MATĚJA, Z. - SOBOTKA, M. Structural Changes of the Czech Economy at Regional Level Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 17, s. 179 -192. ISSN: 1211-555X.
MATĚJA, Z. - KRAFTOVÁ, I. - CHARBUSKÝ, M. Proč by lázně a obce měly postupovat společně Moderní obec, 2010, vol. 16, no. 4, ISSN: 1211-0507.
MATĚJA, Z. - ŠMÍD, M. - CHARBUSKÝ, M. Selected Actual Trends in Czech Healing Spa Industry. In Hradecké ekonomické dny 2010 : sborník příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 262-270 s. ISBN 978-80-7435-040-5.
MATĚJA, Z. Vliv vzdělání na výši mezd. In IMEA 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 1-9 s. ISBN 978-80-7395-254-9.
MATĚJA, Z. Meeting of the Mission of Universities in Regions: Forms and Impact. In 3rd Central European Conference in Regional Science - International Conference Proceedings. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009. s. 1191-1198 s. ISBN 978-80-553-0329-1.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Návrh koncepčního rámce pro řízení ekonomické odolnosti a regionálního rozvoje z hlediska komplexních adaptivních systémů (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Hrozby a příležitosti implementace konceptu Smart Cities a Smart Region v kontextu regionálního rozvoje (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Empowering Regional Development and Innovations (spoluřešitel) ERASMUS+ Evropská unie 01.01.2016 31.12.2018
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Podpory výuky ekonomických předmětů s využitím databáze podnikatelských subjektů (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014
Analýza kvalifikační a věkové struktury podniků vybraných odvětví v Pardubickém kraji (spoluřešitel) Úřad práce Pardubice Úřad práce Pardubice 01.03.2011 30.06.2011
Inovace předmětu Finanční řízení (spoluřešitel) FRVŠ - G5 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Lázeňství jako segment ekonomiky České republiky a Japonska (spoluřešitel) Vnitřní granty FES Univerzita Pardubice 01.01.2008 31.12.2010

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2015 Regionální a veřejná ekonomie Univerzita Pardubice Lidský činitel a jeho vliv na rozvoj regionu

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní odborný asistent Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpečnostních věd
2012 - 2015 asistent Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpečnostních věd

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku - Slovenská sekcia ERSA