Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Obrázek uživatele Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Kontakty

466 036 665
zdenek.mateja@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7073-5115

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav regionálních a bezpečnostních věd (40550)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny:
Pondělí: 
10:00-11:00
Konzultace:
Úterý
14:00-15:00 ,
Čtvrtek
11:00-12:00
Předmět (Rok) Role
URBV/KRRM (2018) G - - -
URBV/KRRO (2018) G PR - -
URBV/KZBPS (2018) G PR - -
URBV/PKRM (2018) - - CV -
URBV/PLZR (2018) G PR CV -
URBV/PRRM (2018) G PR CV -
URBV/PRRO (2018) G PR CV -
URBV/PZBPS (2018) G PR CV -
USSV/KIZH (2018) - PR - -
USSV/PIZH (2018) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
RUMLOVÁ, D. - MATĚJA, Z. Regional Differentiation of Criminality in the Czech Republic. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference ‘Public Administration 2018’. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 163-174 s. ISBN 978-80-7560-161-2.
MATĚJA, Z. Webbova typologie územních jednotek a její modifikace hodnotící změny věkové struktury obyvatelstva. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 381-388 s. ISBN 978-80-210-8586-2.
ZDRAŽIL, P. - KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. Reflection of Industrial Structure in Innovative Capability Inžinerine Ekonomika / Engineering Economics, 2016, vol. 27, no. 3, s. 304-315. ISSN: 1392-2785.
KRAFTOVÁ, I. - MAŠTÁLKA, M. - MATĚJA, Z. - SVOBODA, O. - ZDRAŽIL, P. Bezpečný rozvoj regionu. Základní koncept.. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 188 s. ISBN: 978-80-7552-261-0.
FRIČOVÁ, V. - MATĚJA, Z. Demographic Aging of the European Union Countries. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 49-57 s. ISBN 978-80-7560-040-0.
LIEBLOVÁ, D. - MATĚJA, Z. Klimatické změny a hrozba nedostatku vody v České republice. In Sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference “Veřejná správa 2016”. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 71-78 s. ISBN 978-80-7560-041-7.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. Production-Consuption Patterns of Behaviour of European Regions Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2015, vol. XXII, no. 2/2015, s. 52-62. ISSN: 1211-555X.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. Relation of economic performance and creation of sources of consumption in regions of the European Union. In Proceedings from 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 461-470 s. ISBN 978-80-553-2015-1.
MATĚJA, Z. Růst počtu obyvatel jako výraz atraktivity regionu a jeho vazba na disponibilní důchod domácností. In Sborník z XVIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 238-244 s. ISBN 978-80-210-7861-1.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. Interakce struktury vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků a potřeb regionálního trhu práce (případ Pardubického kraje) Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2014, vol. 21, no. 32 (3/2014), s. 62-72. ISSN: 1211-555X.
MATĚJA, Z. Bezpečnost a ekonomická výkonnost regionů České republiky. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 231-237 s. ISBN 978-80-7435-367-3.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. Regionální komparační analýza jako pomocný nástroj analýzy rizika. In Sborník příspěvků z konference Krizový management 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 48-63 s. ISBN 978-80-7395-871-8.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. - MANDYSOVÁ, I. Specifics of the Czech Spa Industry and Categorization Model Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 28, no. 3/2013, s. 43-54. ISSN: 1211-555X.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. - ZDRAŽIL, P. Innovation Industry Drivers. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. s. 334-342 s. ISBN 978-80-7372-953-0.
ZDRAŽIL, P. - MATĚJA, Z. INDEX VĚDECKO-VÝZKUMNÉHO POTENCIÁLU A DYNAMIKA JEHO VÝVOJE V ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REGIONECH. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2013 : Sborník recenzovaných příspěvků. Díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 353-360 s. ISBN 978-80-7435-250-8.
MATĚJA, Z. - KARLOVÁ, Z. Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v Pardubickém kraji. In Obyvatelstvo, region a bezpečnost. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Sborník příspěvků.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 148-157 s. ISBN 978-80-7395-724-7.
MATĚJA, Z. - SVOBODA, O. Bezpečnost obyvatelstva v krajích České republiky. In Sborník příspěvků z konference Krizový management 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 62-71 s. ISBN 978-80-7395-740-7.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. - PRÁŠILOVÁ, P. Economic Performance: Variability of Businesses within Each Industries and Cross-industry Variability Inžinerine Ekonomika / Engineering Economics, 2011, vol. 22, no. 5, s. 459-467. ISSN: 1392-2785.
KRAFTOVÁ, I. - MASUYAMA, Y. - MATĚJA, Z. - KORNFELDOVÁ, M. Společenská odpovědnost v lázeňství: shody či rozdíly? (komparativní studie českého a japonského prostředí) E+M Ekonomie a Management, 2011, vol. XIV., no. 2/2011, s. 123-136. ISSN: 1212-3609.
MATĚJA, Z. - KRAFTOVÁ, I. - PRÁŠILOVÁ, P. High-tech Sector and the European Lagging in the Globalized Economy. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 286-295 s. ISBN 978-80-7372-755-0.
MATĚJA, Z. Interakce lidského kapitálu a věkové struktury obyvatelstva. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodní konference IMEA 2011. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 395-401 s. ISBN 978-80-7372-720-8.
MATĚJA, Z. Vliv lidského činitele na rozvoj regionu. In Zimný seminár regionálnej vedy – zborník príspevkov. Bratislava: Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, 2011. s. 1-17 s. ISBN 978-80-225-3196-2.
PRÁŠILOVÁ, P. - KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. SME΄s Contribution to the Knowledge-based Society Performance and Their Support within the Czech Republic. In International Conference SMEs in a Globalized World: conference proceedings. Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai, 2011. s. 129-145 s. ISBN 978-606-526-064-1.
PRÁŠILOVÁ, P. - MATĚJA, Z. - SOBOTKA, M. Structural Changes of the Czech Economy at Regional Level Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 17, s. 179 -192. ISSN: 1211-555X.
MATĚJA, Z. - KRAFTOVÁ, I. - CHARBUSKÝ, M. Proč by lázně a obce měly postupovat společně Moderní obec, 2010, vol. 16, no. 4, ISSN: 1211-0507.
MATĚJA, Z. - ŠMÍD, M. - CHARBUSKÝ, M. Selected Actual Trends in Czech Healing Spa Industry. In Hradecké ekonomické dny 2010 : sborník příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 262-270 s. ISBN 978-80-7435-040-5.
MATĚJA, Z. Vliv vzdělání na výši mezd. In IMEA 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 1-9 s. ISBN 978-80-7395-254-9.
MATĚJA, Z. Meeting of the Mission of Universities in Regions: Forms and Impact. In 3rd Central European Conference in Regional Science - International Conference Proceedings. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009. s. 1191-1198 s. ISBN 978-80-553-0329-1.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Design of a Conceptual Framework for Regional Economic Resilience Management and Regional Development from a Complex Adaptive Systems Approach Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Threats and Opportunities for Implementation of the Concept of Smart Cities and Smart Region in the Context of Regional Development Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Empowering Regional Development and Innovations ERASMUS+ Evropská unie 01.01.2016 31.12.2018
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Research activities in the field "Economic Policy and Administration" Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Support for teaching of economical subjects by using a database of business entities Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014
Analýza kvalifikační a věkové struktury podniků vybraných odvětví v Pardubickém kraji Employment Office Pardubice Úřad práce Pardubice 01.03.2011 30.06.2011
Inovace předmětu Finanční řízení HEDF - G5 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Lázeňství jako segment ekonomiky České republiky a Japonska Internal grants - Faculty of Economics and Administration Univerzita Pardubice 01.01.2008 31.12.2010

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2015 Regionální a veřejná ekonomie Univerzita Pardubice Lidský činitel a jeho vliv na rozvoj regionu

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní odborný asistent Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpečnostních věd
2012 - 2015 asistent Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpečnostních věd

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku - Slovenská sekcia ERSA