doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

Obrázek uživatele jast0600
466 036 067
jan.stejskal@upce.cz
Docent
Ústav ekonomických věd (40580)
Fakulta ekonomicko-správní
FES
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3015-8274
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Středa: 
12 - 14 hod.
-
Konzultace mimo KH jsou možné po předchozí emailové dohodě.
FES/AAVP Analysis of Public Policies 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DAVP Analýza veřejných politik 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/AEPS Economics of Public Sector 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/KEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/PEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/KEVSL Ekonomika veřejných služeb 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/PEVSL Ekonomika veřejných služeb 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/PEVV Ekonomika vzdělávání a volnočasových aktivit 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/KEVV Ekonomika vzdělávání a vonočasových aktivit 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/KMVS Management veřejného sektoru 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/PMVS Management veřejného sektoru 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/AMVS Management veřejného sektoru 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/AMSL Master´s Seminar 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/PNEO Neziskové organizace 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/KNEO Neziskové organizace 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/AVEK Public Economics 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/PUNO Účetnictví neziskových organizací 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/KUNO Účetnictví neziskových organizací 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/KVEK Veřejná ekonomie 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/PVEK Veřejná ekonomie 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/KVEK2 Veřejná ekonomie II 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/PVEK2 Veřejná ekonomie II 2018/2019 G    Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PROKOP, V. - ODEI, S. - STEJSKAL, J. Propellants of University-Industry-Government synergy: Comparative study of Czech and Slovak manufacturing industries Ekonomický časopis SAV, 2018, vol. 66, no. 10, s. 987-1001. ISSN: 0013-3035.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. - PROKOP, V. Collaboration and innovation models in Collaboration and innovation models in information and communication creative industries – the case of Germany Journal of Information and Communication Technology, 2018, vol. 1, no. 1, s. 191-208. ISSN: 1675-414X.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. R&D Cooperation and Knowledge Spillover Effects for Sustainable Business Innovation in the Chemical Industry Sustainability, 2018, vol. 10, no. 4, s. 1-20. ISSN: 2071-1050.
ODEI, S. - STEJSKAL, J. The influence of knowledge sources on firm-level innovation: The case of Slovak and Hungarian manufacturing firms Central European Business Review, 2018, vol. 7, no. 2, s. 61-74. ISSN: 1805-4854.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. - HUDEC, O. - PROKOP, V. Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems. A Case Study of CEE Regions. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing AG, 2018. 286 s. ISBN: 978-3-319-67028-7.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2018. 353 s. ISBN: 978-80-7598-131-8.
ODEI, S. - PROKOP, V. - STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Collaborating to be innovative: a critical look at factors attracting firms to their cooperating partners. In Proceedings Book from ICEIRD 2018. Doha: Publications Management: ARTION Conferences & Events, 2018. ISBN 978-960-9416-21-4.
STEJSKAL, J. - PROKOP, V. - HÁJEK, P. Leverage of Knowledge Sources in Firm Innovation Activities: The Case of European ICT Industries. In PACIS 2018 Proceedings. Atlanta: Association for Information Systems, 2018. s. 1-15 s. ISBN nemá.
ODEI, S. - PROKOP, V. - STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Cooperation as a strategy to overcome firm´s innovation barriers – the case of German manufacturing firms. In Proceedings Book from ICEIRD 2018. Doha: Publications Management: ARTION Conferences & Events, 2018. ISBN 978-960-9416-21-4.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. - KUVIKOVA, H. The Different Drivers of Innovation Activities in European Countries: A Comparative Study of Czech, Slovak, and Hungarian Manufacturing Firms Ekonomický časopis SAV, 2017, vol. 65, no. 1, s. 31-45. ISSN: 0013-3035.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Library usage mining in the context of alternative costs The case of the Municipal Library of Prague LIBRARY HI TECH, 2017, vol. 35, no. 4, s. 558-576. ISSN: 0737-8831.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ;, B. Determinants of the number of patents in the Czech Republic Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 24, no. 41, s. 123-134. ISSN: 1211-555X.
ROUAG, A. - STEJSKAL, J. Assessing the performance of the public sector in North African International Journal of Public Sector Performance Management, 2017, vol. 3, no. 3, s. 279-296. ISSN: 1741-1041.
HÁJEK, P. - PACHURA, P. - PROCHÁZKA, O. - STEJSKAL, J. Textual Analysis for Developing Fuzzy Cognitive Maps - The Case of Strategy Maps Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2017, vol. 95, no. 23, s. 6536-6545. ISSN: 1992-8645.
MERICKOVA, B. - BASTEKOVA, A. - STEJSKAL, J. - PEKAR, B. Economic, Political, Social Factor of Corruption in the Slovak Republic NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 2017, vol. 10, no. 1, s. 99-120. ISSN: 1337-9038.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. Different Approaches to Managing Innovation Activities: An Analysis of Strong, Moderate, and Modest Innovators Inžinerine Ekonomika / Engineering Economics, 2017, vol. 28, no. 1, s. 47-55. ISSN: 1392-2785.
LINHARTOVÁ, V. - STEJSKAL, J. Public libraries´ services and their economic evaluation Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 24, no. 41, s. 90-101. ISSN: 1211-555X.
STEJSKAL, J. - KUVÍKOVÁ, H. - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B. - LINHARTOVÁ, V. Teorie a praxe veřejných služeb. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. 259 s. ISBN: 978-80-7552-726-4.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Intelligent prediction of firm innovation activity - the case of Czech smart cities. In Information innovation technology in smart cities. 1. vyd. Singapur: Springer, 2017. 14 s. ISBN: 978-981-10-1741-4.
PROKOP, V. - ODEI, S. - STEJSKAL, J. Effectiveness of knowledge economy determinants: Comparative study among Moderate Innovators. In Engines of Urban and Regional Development. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. s. 208-216 s. ISBN 978-80-557-1335-9.
ODEI, S. - PROKOP, V. - STEJSKAL, J. Emulating UK’ Fully Fledged Entrepreneurial Universities. In Engines of Urban and Regional Development. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. s. 198-207 s. ISBN 978-80-557-1335-9.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. The Influence of Information Sharing and Collaboration on the Extent of Innovation activities. In Proceedings of 2nd International Conference on Knowledge Engineering and Applications ICKEA 2017. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2017. s. 87-92 s. ISBN 978-1-5386-2150-9.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. The Impact of Soft Knowledge Infrastructure and HRST on Economic Development. In Proceedings of 2nd International Conference on Knowledge Engineering and Applications ICKEA 2017. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2017. s. 156-161 s. ISBN 978-1-5386-2150-9.
LINHARTOVÁ, V. - STEJSKAL, J. Impact of Corruption on V4 Countries Economic Growth. In Public Economics and Administration 2017 : proceedings of the 12th International Scientific Conference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 201-207 s. ISBN 978-80-248-4131-1.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. - PROKOP, V. Determinants of Firms’ Innovation Activities: A Case Study of German Knowledge-Intensive Industries. In Proceedings from Asia-Pacific Conference on Economics and Finance 2017. Sarawak: East Asia Research Universiti Malaysia, 2017. s. 1-13 s. ISBN 978-981-11-3920-8.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. Effectiveness of Knowledge Economy Determinants: Case of Selected EU Members. In Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2017). Reading: Academic Conferences and Publishing International, 2017. s. 825-832 s. ISBN 978-1-911218-49-4.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. - KULA, V. Innovation performance increasing with the cooperation: case study of Estonia and Romania. In ICUBERD 2016 : book of papers. Pécs: PTE KTK Pécs, 2017. s. 102-114 s. ISBN 978-963-642-778-8.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. Different Influence of University-Industry Cooperation on Innovative Activities within Croatia, Czech Republic and Hungary. In ICUBERD 2016 : book of papers. Pécs: PTE KTK Pécs, 2017. s. 16-27 s. ISBN 978-963-642-778-8.
STEJSKAL, J. - MERICKOVA, B. - PROKOP, V. The cooperation between enterprises: significant part of the innovation process – a case study of the czech machinery industry E+M Ekonomie a Management, 2016, vol. 19, no. 3, s. 110-122. ISSN: 1212-3609.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. - ŘEHÁK, T. The Economic Value of Book Loans – The Case of the Municipal Library of Prague LIBRI - International Journal of Libraries and Information Studies, 2016, vol. 66, no. 4, s. 303-311. ISSN: 0024-2667.
DOBROZEMSKÝ, V. - STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 408 s. ISBN: 978-80-7552-103-3.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. Determinants of business innovation activities in manufacturing industries – Czech Republic and Estonia case study. In Proceedings of the 8th International Conference ‘The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changing World’ (EBEEC). Split: University of Split, 2016. s. 72-80 s. ISBN 978-960-363-065-4.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Determinants of Collaboration and Innovation in Creative industries A case of the Czech Republic. In Proceedings of Knowledge Management International Conference (KMICe) 2016. Sintok: Universiti Utara Malaysia, 2016. s. 116-121 s. ISBN 978-967-0910-20-8.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Knowledge spillover effect in German Knowledge-Intensive Industries. In Proceedings of Knowledge Management International Conference (KMICe) 2016. Sintok: Universiti Utara Malaysia, 2016. s. 122-127 s. ISBN 978-967-0910-20-8.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. The Drivers of Company Innovation Activities in German Industries. In Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Reading: Academic Conferences and Publishing International, 2016. s. 569-577 s. ISBN 978-1-911218-08-1.
MURRAY SVIDROŇOVÁ, M. - MERIČKOVÁ MIKUŠOVÁ, B. - STEJSKAL, J. Social innovations in work organizing: telework in Slovakia. In 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků.. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 431-438 s. ISBN 978-80-210-8273-1.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B. - CHOVANCULIAK, R. Influence of the Selected determinants on the development of the knowledge economy – Czech case study. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 215-223 s. ISBN 978-80-7560-040-0.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. Influence of Cooperation and Funding on Innovative Capacity in Manufacturing Firms - Estonia and Lithuania Comparative Case Study. In ICEM 2016: International Scientific Conference Economics and Management. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 603-611 s. ISBN 978-80-214-5355-5.
LINHARTOVÁ, V. - PICHOVÁ, S. - STEJSKAL, J. - ŽIDOVÁ, E. An economic evaluation of public libraries´s services – case of the Czech Republic. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 164-172 s. ISBN 978-80-7560-040-0.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. - PROCHÁZKA, O. Modelling Innovation Activity in Regional Innovation Networks Using Fuzzy Cognitive Maps. In Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Reading: Academic Conferences and Publishing International, 2016. s. 239-246 s. ISBN 978-1-911218-08-1.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Measuring the Effectiveness of Cooperative Ties in Knowledge Networks. In Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management. Reading: Academic Conferences and Publishing International, 2016. s. 831-839 s. ISBN 978-1-911218-03-6.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Effectiveness of digital library services as a basis for decision-making in public organizations Library & Information Science Research, 2015, vol. 37, no. 4, s. 346-352. ISSN: 0740-8188.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Evaluating the economic value of a public service-the case of the Municipal Library of Prague Public Money & Management, 2015, vol. 35, no. 2, s. 145-152. ISSN: 0954-0962.
STEJSKAL, J. - NEKOLOVÁ, K. - ROUAG, A. The Use of the Weighted Sum Method to Determine the Level of Development in Regional Innovation Systems - Using Czech Regions as Examples Ekonomický časopis SAV, 2015, vol. 63, no. 3, s. 239-258. ISSN: 0013-3035.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Modelling Public Library Value Using the Contingent Valuation Method: The Case of the Municipal Library of Prague Journal of Librarianship and Information Science, 2015, vol. 47, no. 1, s. 43-55. ISSN: 0961-0006.
STEJSKAL, J. - DOBROZEMSKÝ, V. Nevýdělečné organizace v teorii. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. 398 s. ISBN: 978-80-7478-799-7.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Modelling Knowledge Spillover Effects Using Moderated and Mediation Analysis – The Case of Czech High-Tech Industries. In Lecture Notes in Business Information Processing. Maribor: Springer International Publishing AG, 2015. s. 329-341 s. ISBN 978-3-319-21009-4.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Obstacles to Innovation Activity in Czech Manufacturing Industries. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Norristown: International Business Information Management Association-IBIMA, 2015. s. 1828-1835 s. ISBN 978-0-9860419-4-5.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. The Influence of Public Expenditure on Innovation Activity In Czech Manufacturing Industry. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Norristown: International Business Information Management Association-IBIMA, 2015. s. 1820-1827 s. ISBN 978-0-9860419-4-5.
PICHOVÁ, S. - STEJSKAL, J. Valuation of Public Library Services as an Important Element of the Development of Education and Culture in Society. In ICERI2015: Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015. s. 2495-2501 s. ISBN 978-84-608-2657-6.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. - PROCHÁZKA, O. Modelling the Innovation Performance of Chemical Firm Using Fuzzy Cognitive Maps. In Advances in Education Research. Vol. 85: Proceedings from ICEA 2015. Bellflower: Information Engineering Research Institute, 2015. s. 112-116 s. ISBN 978-1-61275-118-4.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Does University-Industry Cooperation Lead to Innovation? - Case study of Czech Republic. In ICERI2015: Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015. s. 6659-6669 s. ISBN 978-84-608-2657-6.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. Influence of University-Industry Collaboration on Firms´ Performance: Comparison between Czech and Slovak Industries. In ICERI2015: Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015. s. 8153-8161 s. ISBN 978-84-608-2657-6.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Predicting the Innovation Activity of Chemical Firms Using an Ensemble of Decision Trees. In Proceedings from 11th International Conference on Innovations in Information Technology. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 35-39 s. ISBN 978-1-4673-8511-4.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Modelling Knowledge Spillovers via Collaboration between Creative Employees. In Advances in Education Research. Vol. 85: Proceedings from ICEA 2015. Bellflower: Information Engineering Research Institute, 2015. s. 106-111 s. ISBN 978-1-61275-118-4.
ROUAG, A. - STEJSKAL, J. Knowledge Spillovers from Foreign Direct Invesments – Czech Case Study. In Proceedings from Congres ERSA 2015. Louvain-la-Neuve: European Regional Science Association (ERSA), 2015. s. 1-13 s.
PICHOVÁ, S. - STEJSKAL, J. Return-on-investment of public investments to systems which provide public services - a case study. In Proceedings from Congres ERSA 2015. Louvain-la-Neuve: European Regional Science Association (ERSA), 2015. s. 16-24 s.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. Determinants of Machinery Firms´ Innovation Activity - Case Study from the Czech Republic. In Proceedings from Congres ERSA 2015. Louvain-la-Neuve: European Regional Science Association (ERSA), 2015. s. 1-15 s.
STEJSKAL, J. - PICHOVÁ, S. Měření hodnoty služeb poskytovaných veřejnou knihovnou Knihovna plus, 2014, vol. 2014, no. 2, s. 1-10. ISSN: 1801-5948.
MERICKOVA, B. - STEJSKAL, J. Hodnota statku kolektivní spotřeby Politická ekonomie, 2014, vol. 2014, no. 2, s. 216-231. ISSN: 0032-3233.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Library User Behavior Analysis – Use in Economics and Management WSEAS Transactions on Business and Economics, 2014, vol. 11, no. 1, s. 107-116. ISSN: 1109-9526.
PROKOP, V. - STEJSKAL, J. Impacts of local planning to competitiveness index change – using approximate initial analysis to the Czech regions WSEAS Transactions on Business and Economics, 2014, vol. 2014, no. 12, s. 279-288. ISSN: 1109-9526.
KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ, P. - NEKOLOVÁ, K. - STEJSKAL, J. Vnímání užitečnosti veřejných služeb poskytovaných knihovnami - případová studie Acta academica karviniensia, 2014, vol. 3, no. 3, s. 99-111. ISSN: 1212-415X.
ROUAG, A. - STEJSKAL, J. Measurement of the public sector efficiency and performance in mena region via composite index approach. In Proceedings from 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. s. 761-777 s. ISBN 978-80-553-2015-1.
PICHOVÁ, S. - STEJSKAL, J. Analysis of the efficiency of public libraries by CBA. In Proceedings from 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. s. 735-743 s. ISBN 978-80-553-2015-1.
ROUAG, A. - STEJSKAL, J. Proposal of Economic Diversification in Algeria - Way to Fiscal Policy Effectiveness Increasing Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 20, no. 29, s. 145-156. ISSN: 1211-555X.
MAŤÁTKOVÁ, K. - STEJSKAL, J. Descriptive Analysis of the Regional Innovation System - Novel Method for Public Administration Authorities Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2013, vol. Neuveden, no. 39E, s. 91-107. ISSN: 1842-2845.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Bibliomining Analysis Method - The Application in Economy of Public Sector International Journal of Economics and Statistics, 2013, vol. 1, no. 1, s. 49-58. ISSN: 2309-0685.
STEJSKAL, J. - PLAČEK, P. - GALIOVÁ, H. - PROCHÁZKOVÁ, M. - KRŠŇÁK, T. - KANNO, M. - KROUPA, J. - PROCHÁZKA, J. - CHOCHERČÁKOVÁ, J. Management neziskové organizace (plánování - financování - řízení lidí - kvalita služeb). Pardubice: KONEP (Koalice nevládek Pardubicka, o.s.), 2013. 151 s. ISBN: 978-80-905645-0-3.
ŘEHÁK, T. - STEJSKAL, J. - ČERNÝ, P. - KOPENCOVÁ, Z. - MATYÁŠOVÁ, L. - NOVÁKOVÁ, H. - SÁZAVSKÝ, I. - ŠTĚRBOVÁ, J. - VÁVRA, J. Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013. 107 s. ISBN: 978-80-7478-413-2.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. - KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ, P. - MAŤÁTKOVÁ, K. - ŘEHÁK, T. - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B. - HRONEC, Š. Měření hodnoty veřejných služeb (na příkladu veřejných knihoven). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013. 206 s. ISBN: 978-80-7478-412-5.
STEJSKAL, J. - MAŤÁTKOVÁ, K. Introducing multi-level governance to the Czech Republic. In Local reforms in transition democracies. 1. vyd. Iasi: Institutul European, 2013. 16 s. ISBN: 978-973-611-935-4.
MAŤÁTKOVÁ, K. - STEJSKAL, J. Using the WSA to Analyse Effects of Regional Innovation Systems. In Recent Researches in Applied Economics and Management, Vol. I - Business Administration and Financial Management. Atény: WSEAS Press, 2013. s. 214-219 s. ISBN 978-960-474-323-0.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. - ŘEHÁK, T. Bibliomining Library Users and Their Willingness to Pay - Empirical Evidence from Municipal Library of Prague. In Hradec Economic Days 2013: Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 95-100 s. ISBN 978-80-7435-251-5.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Perceived Value of Services Provided by Public Libraries - Interlibrary Comparison. In Recent Researches in Applied Economics and Management, Vol. I - Business Administration and Financial Management. Atény: WSEAS Press, 2013. s. 44-49 s. ISBN 978-960-474-323-0.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. - ŘEHÁK, T. Bibliomining Library Users and Their Willinghness to Pay - Empirical Evidence from Municipal Library of Prague. In Hradec Economic Days 2013: Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 95-100 s. ISBN 978-80-7435-251-5.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Economic Value of Book Loans - The Case of the Municipal Library of Prague. In Recent Researches in Applied Economics and Management, Vol. I - Business Administration and Financial Management. Atény: WSEAS Press, 2013. s. 50-54 s. ISBN 978-960-474-323-0.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Competitive Advantage Analysis: A Novel Method for Industrial Clusters Identification Journal of Business Economics and Management, 2012, vol. 2, no. 13, s. 344-365. ISSN: 1611-1699.
STEJSKAL, J. - MAŤÁTKOVÁ, K. Innovation Vouchers as a Suitable Instrument for Effective Public Support of Innovations by Local Public Administration International Journal of Systems Applications, Engineering & Development, 2012, vol. 5, no. 6, s. 333-341. ISSN: 2074-1308.
KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ, P. - MAŤÁTKOVÁ, K. - STEJSKAL, J. Cost Benefit Analýza Regionálního Inovačního Systému Jihomoravského kraje Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2012, vol. 19, no. 25, s. 100-112. ISSN: 1211-555X.
STEJSKAL, J. - MAŤÁTKOVÁ, K. Assessment of Shift-share Analysis Suitable for Identification of Industrial Clusters Establishing in Regions Ekonomický časopis SAV, 2012, vol. 9, no. 60, s. 935-948. ISSN: 0013-3035.
STEJSKAL, J. Účetnictví nestátních neziskových organizací. 3. vyd. Praha: Tiskové a distribuční centrum, 2012. 168 s. ISBN: 978-80-86825-75-5.
STEJSKAL, J. - KUVÍKOVÁ, H. - MAŤÁTKOVÁ, K. Neziskové organizace. Vybrané problémy ekonomiky. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. 169 s. ISBN: 978-80-7357-973-9.
MAŤÁTKOVÁ, K. - STEJSKAL, J. The Effectiveness of Public Support in the Form of Innovation Vouchers - Czech Regional Case. In Recent Researches in Business and Economics. Stevens Point: WSEAS Press, 2012. s. 83-88 s. ISBN 978-1-61804-102-9.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Bibliomining Analysis of the Portfolio of Services of Public Libraries - The case of the Municipal Library of Prague. In Proceedings of 3rd International Conference on Arts and Culture (ICAC'12). Stevens Point: WSEAS Press, 2012. s. 345-350 s. ISBN 978-1-61804-147-0.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Analysis of User Behavior in a Public Library using Bibliomining. In Proceedings of 3rd International Conference on Arts and Culture (ICAC'12). Atény: WSEAS Press, 2012. s. 339-344 s. ISBN 978-1-61804-147-0.
KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ, P. - MAŤÁTKOVÁ, K. - STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. - ŘEHÁK, T. Přístupy ke zjišťování hodnoty veřejných služeb vnímané spotřebiteli – aplikace na služby veřejných knihoven.. In Sborník příspěvků z konference Knihovny současnosti 2012. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2012. s. 225-237 s. ISBN 978-80-86249-65-0.
KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ, P. - MAŤÁTKOVÁ, K. - STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Public Services Value Determining – Case of Public Libraries. In Recent Researches in Business and Economics. Atény: WSEAS Press, 2012. s. 140-145 s. ISBN 978-1-61804-102-9.
STEJSKAL, J. - KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ, P. - MAŤÁTKOVÁ, K. - HÁJEK, P. The Methods for Public Libraries Services Evaluation - Theoretical Overview. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research: Proceedings of Abstracts. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 53-53 s. ISBN 978-80-210-5715-9.
STEJSKAL, J. - SEKERKA, B. Použití Ellisonova-Glaeserova indexu aglomerace pro potřeby průmyslového klastrování Ekonomický časopis SAV, 2011, vol. 59, no. 9, s. 942-950. ISSN: 0013-3035.
STEJSKAL, J. - MAŤÁTKOVÁ, K. Znaky regionálních inovačních systémů Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2011, vol. 16, no. 22, s. 134-144. ISSN: 1211-555X.
STEJSKAL, J. Analysis of the Applicability of Selected Methods for Industrial Clusters Identifying International Journal of Systems Applications, Engineering & Development, 2011, vol. 5, no. 3, s. 255-262. ISSN: 2074-1308.
STEJSKAL, J. Průmyslové klastry a jejich vznik v regionech. 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství, s.r.o., 2011. 247 s. ISBN: 978-80-7201-840-6.
STEJSKAL, J. - MAŤÁTKOVÁ, K. The Analysis of the Regional Innovation Xystems - Czech Case. In Proceedings from 51st European Congress of the Regional Science Association International. Barcelona: University of Barcelona, 2011. s. 1-12 s. ISBN 0-000-00000-0.
STEJSKAL, J. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Tiskové a distribuční centrum, 2010. 272 s. ISBN: 978-80-86825-55-7.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Economic Development of Regions in the Context of Sustainability - Overview of Current Context. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2010. 259 s. ISBN: 978-3-8433-8147-5.
STEJSKAL, J. - LIPPERTOVÁ, I. The Roles of the Universities in Innovative Processes. In Úloha univerzit v regionálnom rozvoji. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7097-791-0.
STEJSKAL, J. Příklad dobré praxe v e-learningu – Virtuální univerzita pro veřejnou správu. In Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Inovačný proces v e-learningu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2010. s. 1-5 s. ISBN 978-80-225-2949-5.
STEJSKAL, J. - KOVÁRNÍK, J. Klastry jako nástroj regionálního inovačního profilu. In Sborník příspěvků z vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2010 (Díl II.). Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 113-117 s. ISBN 978-80-7435-041-2.
STEJSKAL, J. Comparison of Often Applied Methods for Industrial Cluster Identification. In Development, Energy, Environment, Economics. Atény: WSEAS Press, 2010. s. 282-286 s. ISBN 978-960-474-253-0.
STEJSKAL, J. The Comparison of Selected Methods for Industrial Cluster Identification Used in Practice. In Proceedings from ERSA Congress 2010. Jönköping: Jönköping University, 2010. s. 1-5 s.
STEJSKAL, J. - KOVÁRNÍK, J. Klastry jako nástroj regionálního inovačního profilu Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 2009, no. Spec.Ed., s. 52-57. ISSN: 1211-555X.
STEJSKAL, J. - CHARBUSKÝ, M. Business Chaining and Cooperation - Displays of Globalization Podniková ekonomika a manažment, 2009, vol. 2009, no. Spec.č., s. 155-162. ISSN: 1336-5878.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. The Notes to Methods for Industrial Cluster Identification Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 14, s. 232-240. ISSN: 1211-555X.
TETŘEVOVÁ, L. - ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. - JIRÁSKOVÁ, K. - SABOLOVÁ, V. - STŘÍTESKÁ, M. - STEJSKAL, J. - MAKOVSKÝ, Z. Vybrané aspekty projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 104 s. ISBN: 978-80-7395-169-6.
TETŘEVOVÁ, L. - ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. - JIRÁSKOVÁ, K. - SABOLOVÁ, V. - STŘÍTESKÁ, M. - STEJSKAL, J. Veřejný a podnikatelský sektor. Příbram: Professional Publishing, 2009. 190 s. ISBN: 978-80-86946-90-0.
STEJSKAL, J. - KOVÁRNÍK, J. Regionální politika a její nástroje. 1.. vyd. Praha: Portál, 2009. 216 s. ISBN: 978-80-7367-588-2.
STEJSKAL, J. - CHARBUSKÝ, M. The Advices from Changes of Public Administration in Czech Republic. In Public Relations - aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2009. 5 s. ISBN: 978-83-7246-587-0.
STEJSKAL, J. Analysis of the Competitiveness Advantages as Method for Industrial Cluster Identification. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 93-98 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
STEJSKAL, J. Competitiveness Advantage Analysis as One Method for Cluster Identification in Regions. In 3rd Central European Conference in Regional Science - International Conference Proceedings. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009. s. 80-89 s. ISBN 978-80-553-0329-1.
STEJSKAL, J. The Experiences of Czech Regions in Applied Aftercare Systems. In Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. s. 365-370 s. ISBN 978-80-7097-736-1.
STEJSKAL, J. - TETŘEVOVÁ, L. The "Right" Concept of Industrial Clusters Expects New Attention of Educators of Regional Policy. In Edukacja jutra. Wroclaw: Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, 2009. s. 391-399 s. ISBN 978-83-7374-058-7.
TETŘEVOVÁ, L. - STEJSKAL, J. Economic Aspects of Managing Faculties of Regional Universities. In Edukacja jutra. Wroclaw: Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, 2009. s. 311-314 s. ISBN 978-83-7374-058-7.
STEJSKAL, J. The Methods for Industrial Clusters Identification in Region. In Book of Abstracts: 49th European Congress of the Regional Science Association Internation. Lodž: Uniwersytet Lodzki, 2009. s. 1-9 s. ISBN N.
STEJSKAL, J. - OBRŠÁLOVÁ, I. - LACINA, K. The Analysis of the Public Administration Officers´ Education Background International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 2008, vol. 18, no. 4, s. 462-478. ISSN: 1560-4624.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. The Influence of Business Climate on Industrial Clusters SAJOSPS - South Asian Journal of Socio-Political Studies, 2008, vol. 9, no. 1, s. 44-47. ISSN: 0972-4613.
STEJSKAL, J. Účetnictví nestátních neziskových organizací. 2. vyd. Praha: Tiskové a distribuční centrum, 2008. 164 s. ISBN: 978-80-86825-40-3.
STEJSKAL, J. Jednoduché účetnictví pro občanská sdružení. 1. vyd. Praha: Tiskové a distribuční centrum, 2008. 52 s. ISBN: 978-80-86825-37-3.
STEJSKAL, J. Účetnictví NNO pro začátečníky a pokročilé. 1. vyd. Pardubice: KONEP (Koalice nevládek Pardubicka, o.s.), 2008. 223 s. ISBN: 978-80-254-2271-7.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Industrial Clusters Identification Methods - Czech Case. In Papers of ERSA 2008 Liverpool. Liverpool: University of Liverpool, 2008. s. 1-8 s. ISBN N.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. The Influence of Globalization to the Changes in Public Administration in Czech Republic. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08. Žilina: Randa a spol., 2008. s. 199-203 s. ISBN 979-80-969745-1-8.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. On Embedded Foreign Direct Investments. In Zborník příspěvkov z IX. ročníka mezinárodnej vedeckej konferencie Integračný proces a jeho vyplyv na verejné a podnikateľské financie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2008. s. 1-6 s. ISBN 978-80-225-2583-1.
STEJSKAL, J. Teoretická východiska využití podnikatelského řetězení v odvětví lázeňství. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
STEJSKAL, J. On Local Economic Development in Contemporary Regional Development of Pardubice Region (Czech Republic). In Papers of ERSA 2008 Liverpool. Liverpool: University of Liverpool, 2008. s. 1-10 s. ISBN N.
STEJSKAL, J. - CHARBUSKÝ, M. Kritická analýza Regionální inovační strategie Pardubického kraje. In Sborník příspěvků z XI. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 61-70 s. ISBN 978-80-210-4625-2.
STEJSKAL, J. K potřebě měřitelnosti regionálních disparit. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 92-97 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
STEJSKAL, J. - CHARBUSKÝ, M. Stav uplatňování veřejných politik aftercare v České republice Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, vol. 11, no. 11, s. 48-56. ISSN: 1211-555X.
STEJSKAL, J. - SIEGL, M. Analýza součástí příznivého podnikatelského prostředí Pardubického kraje Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, vol. 12, no. 12, s. 181-187. ISSN: 1211-555X.
STEJSKAL, J. Investor and Corporate Development (aftercares) like Very Important Part of Modern Public Policies International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe, 2007, vol. I., no. 1, s. 91-96. ISSN: 1789-1035.
STEJSKAL, J. The Cluster and Innovation Potential as Main Factors of Competitive Economy of Pardubice Region. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. 34 s. ISBN: 978-80-7194-999-2.
STEJSKAL, J. - CHARBUSKÝ, M. The Analysis of the Contemporary Aftercare System for Investors in Czech Republic. In Book of abstracts of 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 1-7 s. ISBN 978-80-8073-878-5.
STEJSKAL, J. Analysis of the Innovation Potential in Pardubice Region. In Book of abstracts of 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 1-8 s. ISBN 978-80-8073-878-5.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Aktuální problémy řešení zadluženosti municipalit. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Internation Educational Programs Like Positive Globalization Effects. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky 07. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 203-205 s. ISBN 978-80-969742-0-7.
STEJSKAL, J. Potential of Cluster Analysis in Pardubice Region (Czech Republic). In Book of abstracts of European Research Science Association Congress. Cergy-Pontoise: ESSEC Institut Des Villes et Du Territoire, 2007. s. 159-166 s. ISBN N.
STEJSKAL, J. Vývoj české regionální politiky a její transformace. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-6 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
STEJSKAL, J. - CHARBUSKÝ, M. Investor and Corporate Development v České republice. In Sborník příspěvků z vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 289-293 s. ISBN 978-80-7041-824-6.
STEJSKAL, J. - CHARBUSKÝ, M. Inovační potenciál jako předpoklad rozvoje znalostní ekonomiky. In Zvyšování konkurenceschopnosti na regionálních, národních a mezinárodních trzích. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 1-6 s. ISBN 978-80-248-1457-5.
STEJSKAL, J. - CHARBUSKÝ, M. - VLASÁK, T. Analýza politik péče o investory - "Aftercare" - českých municipalit Moderní obec, 2006, vol. 12, no. 1-2, s. 1-12. ISSN: 1211-0507.
HÁJEK, P. - STEJSKAL, J. Financování rozvoje informačních technologií v podnicích ČR z prostředků EU Ekonomika a management, 2006, vol. 4, no. 1, s. 92-101. ISSN: 1802-3975.
STEJSKAL, J. - CHARBUSKÝ, M. Information about Business Background like Necessary Condition of the Effective Aftercare Policy Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2006, vol. 10, no. 10, s. 152-163. ISSN: 1211-555X.
LACINA, K. - OBRŠÁLOVÁ, I. - STEJSKAL, J. - CHARBUSKÝ, M. - DUPLINSKÝ, J. Human Resources Management in Public Administration (selected chapters). 1.. vyd. Hradec Králové: Miloš Vognar - M&V - Hradec Králové, 2006. 144 s. ISBN: 80-86771-16-4.
CHARBUSKÝ, M. - OBRŠÁLOVÁ, I. - STEJSKAL, J. The Analysis of the Education Needs of the Officers in Some European Countries. In Acta Academica Trenchiniensis. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, FSEV, 2006. s. 203 - 209 s. ISBN 80-8075-118-8.
CHARBUSKÝ, M. - OBRŠÁLOVÁ, I. - STEJSKAL, J. Vzdělávání úředníků veřejné správy vybraných evropských zemí e-learningovou formou. In Zborník príspevkov - eLearn 2006. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 89-93 s. ISBN 80-8070-505-4.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Manažerské metody užívané v praxi úřadů veřejné správy ke zvýšení efektivnosti. In Sborník referátů Sekce II semináře Management územní samosprávy. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 53-59 s. ISBN 80-210-3957-4.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Globalizace jako předpoklad internacionalizace vzdělávání ve veřejné správě. In Zborník vedeckých prác - mezinárodná vedecká konferencia Spoločenské a ludské súvislosti globalizácie. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2006. s. 81-86 s. ISBN 80-227-2449-1.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Volba budoucího povolání - aktuální výzva pro veřejnou správu. In Veřejná správa 2006 - sborník abstraktů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 32 s. ISBN 80-7194-882-9.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. The International Education Network Making by Virtual University. In Zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky 06. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2006. s. 98-102 s. ISBN 80-8070-597-6.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Rozvoj znalostí - cesta k učícím se regionům. In Zborník príspěvků z konference Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársků vedu. Bratislava: Národohospodářská fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava, 2006. s. 127 s. ISBN 80-225-2239-2.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Public Services Quality in Regional Context. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing and obchod. Zvolen: Národní lesnícké centrum Zvolen, 2006. s. 67-71 s. ISBN 80-8093-009-0.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Rozdílnost pojetí územního a strategického plánování. In Sborník z vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 173 - 178 s. ISBN 80-7041-895-8.
STEJSKAL, J. Participatory Budgeting like New Element in Regional and Public Economy. In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 412-418 s. ISBN 80-7194-882-9.
STEJSKAL, J. The Modern Way of the Municipality Development Planning by Strategic Planning. In IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 874-879 s. ISBN 80-7041-164-3.
STEJSKAL, J. Analýza výsledků průzkumu příznivého podnikatelského prostředí v ČR. In MEKON 2006: Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference EKF VŠB - TU Ostrava 2006. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 1-6 s. ISBN 80-248-1013-1.
STEJSKAL, J. Investiční pobídky - vhodná forma veřejné podpory rozvoje regionů?. In Sborník konference Hradecké ekonomické dny 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 431-438 s. ISBN 80-7041-895-8.
STEJSKAL, J. - VLASÁK, T. Business Climate Survey in Romania - Results and Analysis Studia Negotia, 2005, vol. XLX, no. 1, s. 51-62. ISSN: 1224-8738.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Zkušenosti českých regionů z čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU E+M Ekonomie a Management, 2005, vol. 2005, no. 4/2005, s. 14-20. ISSN: 1212-3609.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Možnosti sledování zadluženosti obcí v soudobé praxi E+M Ekonomie a Management, 2005, vol. VIII., no. 1/2005, s. 51-58. ISSN: 1212-3609.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Užití e-governmentu při poskytování veřejných služeb. In Internet a konkurenceschopnost podniku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. s. neuvedeny s. ISBN 80-7318-269-6.
STEJSKAL, J. Special Type of Cluster Used in Cities - "BID". In IMEA 2005. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. s. 1-6 s. ISBN 80-7083-929-5.
STEJSKAL, J. Od řetězení podniků ke klastrování. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 269-275 s. ISBN 80-7194-777-6.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Kvalitnější strategie rozvoje regionů soudržnosti za pomoci e-learningu. In Systémová pedagogika. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 186-190 s. ISBN 80-86771-11-3.
STEJSKAL, J. - CHARBUSKÝ, M. The Analysis of the Aftercare Policies in Czech Republic. In New Members - New Challenges for EU Regional Development Policy. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2005. s. 142-146 s. ISBN 80-225-2060-8.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Udržitelnost investic prostřednictvím aftercare. In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 20-24 s. ISBN 80-248-0876-5.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Investice jako projev globalizačních tendencí v ČR. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´05. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 155-160 s. ISBN 80-8070-310-8.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Vliv řešení bytové problematiky na municipální rozpočty. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. s. 66-71 s. ISBN 80-7318-288-2.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Měnící se charakter využívání nástrojů místního ekonomického rozvoje. In Hradecké ekonomické dny 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 67-71 s. ISBN 80-7041-978-4.
STEJSKAL, J. Akutní problémy nevýdělečných organizací v oblasti účetnictví. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. s. 1-12 s. ISBN 80-7318-288-2.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Aplikace modelu CAF orgány veřejné správy. In Baťova region. konf.. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. s. neuvedeny s. ISBN 80-7318-257-2.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Analysis of education needs of public administration officials found within the Virtual University Project. In Conference Papers - Strategy of Human Resources Development in PA. Praha: Magistrát Hlavního města Prahy, 2005. s. 91 - 100 s. ISBN 80-239-7666-4.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Současné přístupy k regulaci zadluženosti obcí. In Hradecké ekonomické dny 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 49-55 s. ISBN 80-7041-978-4.
STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Informační technologie jako faktor ovlivňující rozvoj cestovního ruchu Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 35-40. ISSN: 1211-555X.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Analýza vlivu cestovního ruchu na rozvoj obcí Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 46-57. ISSN: 1211-555X.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Modely řízení a hodnocení kvality veřejných služeb E+M Ekonomie a Management, 2004, vol. 7, no. 4, s. 53-57. ISSN: 1212-3609.
STEJSKAL, J. Strategické plánování a jeho pojetí E+M Ekonomie a Management, 2004, vol. VI., no. 0, s. 59-63. ISSN: 1212-3609.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Prvky regionálního marketingu v rámci podpory cestovního ruch. In Management a marketing obcí, měst a regionů. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2004. s. 47-54 s. ISBN 80-7043-334-5.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Řízení lidských zdrojů jako nástroj strategického plánování. In Lidské systémy - humans systems. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 45-50 s. ISBN 80-86771-08-3.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Analýza stavu průmyslových zón. In Public Administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 86-91 s. ISBN 80-7194-684-2.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. - HÁJEK, P. Komunální podniky a jejich role ve veřejném sektoru. In Konkurence ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2004. s. 195-201 s. ISBN 80-210-3359-2.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. K významu e-learningových kurzů realizovaných na FES Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2003, vol. 8, no. 1, s. 143-147. ISSN: 1211-555X.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Kam směřovaly obce? Veřejná správa, 2003, vol. 13, no. 35, s. 1-4. ISSN: 1213-6581.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Analýza nástrojů místního ekonomického rozvoje. In Systémové prognózování SI 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 93-97 s. ISBN 80-7194-559-5.
CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Role strategického plánování v obcích a regionech. In Aktuální otázky rozvoje regionu III. Praha: Česká zemědělská univerzita Praha, Provozně-ekonomická fakulta, 2003. s. 1-4 s. ISBN 80-213-1089-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Pokročilá podpora rozvoje chytrých měst a regionů (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Podpora rozvoje chytrých měst a regionů (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Modelování dynamiky determinantů národní a regionální produktivity založené na znalostních a kooperačních efektech Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.2017 31.12.2019
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Inovace doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Social and Political Issues at the Regional and Local Levels of the V4 Countries International Visegrad Fund International Visegrad Fund 01.02.2014 30.11.2014
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Modelování efektů přelévání znalostí v kontextu regionálního a místního rozvoje Standardní projekty (řešení od 1.1.2014) Grantová agentura ČR 01.01.2014 31.12.2016
Regional Studies Association Research Network: Policy Making and Politics at the Local Level (RSA RN POL-LOC) Research network fund Regional Studies Association 01.01.2013 31.12.2014
Metodika měření hodnoty služeb knihoven - 1. a 2. etapa Evidenční číslo projektu v 1. etapě: 39765/2011 SOLK Evidenční číslo projektu v 2. etapě: 3052/2012 SOLK VISK - Veřejné informační služby knihoven Ministerstvo kultury 06.09.2011 31.12.2013
Metodika identifikace klastrů a podnikatelských řetězců v regionech České republiky Postdoktorské projekty (řešení od. 1.1. 2009) Grantová agentura ČR 01.01.2009 31.12.2010
Analýza a ověření pravdivosti a reálné využitelnosti shromažďování dat,vč. jejich začlenění dle původu a obsahu. Navržení optimalizace a racionálního rozložení sběru s ohledem na jejich ekonomickou náročnost a dopady či přínosy pro ekonomiku ČR v rámci EU. (spoluřešitel) Analýza a ověření pravdivosti a reálné využitelnosti shromažďovaných dat, vč. jejich začlenění dle původu a obsahu.... Ministerstvo práce a sociálních věcí 07.06.2006 30.06.2007
Účast na mezinárodní konferenci ERSA 2006 (spoluřešitel) Vnitřní granty FES Univerzita Pardubice 28.04.2006 31.12.2006
Strategické plánování a inovace na regionální úrovni Vnitřní granty FES Univerzita Pardubice 28.04.2006 31.12.2006

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 2004 Ekonomika veřejného sektoru Univerzita Pardubice
Ph.D. 2007 Veřejná a regionální ekonomie Univerzita Pardubice
doc. 2013 Veřejná ekonomika a služby Univerzita Matěja Bela v Banskej Bystrici

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2007 - 2013 odborný asistent Univerzita Pardubice
Nyní docent Univerzita Pardubice
2005 - 2007 asistent Univerzita Pardubice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Evropská asosiace regionalistů
Nyní Česká ekonomická společnost

Předmět vědckých prací a zkoumání:
a) veřejný sektor a jeho interakce se soukromým sektorem (zejména se zaměřením na efektivnost využívaných ekonomických nástrojů)
b) neziskové organizace a jejich fungování, vč. poskytování veřejných služeb
c) regionalistika