doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

Obrázek uživatele pape0137

Kontakty

466 036 515
pavel.petr@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3067-3199

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav systémového inženýrství a informatiky (40530)

Vedoucí
head
Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny:
Úterý: 
13:00 - 14:00
-
V době zkoušek na základě předchozí domluvy (e-mailem).
Konzultace:
Pondělí: 
11:30 - 13:00
-
Další termíny podle domluvy. V době zkoušek na základě předchozí domluvy (e-mailem).
FES/APMDI Advanced Methods of Data Mining 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/ASBP Bachelor Paper Seminar 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/PBI Business Intelligence 2018/2019 G    Cv  Se  
USII/KBI Business Intelligence 2018/2019 G    Cv  Se  
USII/ABI Business Intelligence 2018/2019 G    Cv  Se  
USII/PDM1 Data Mining I 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/ADM1 Data Mining I 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/KDM1 Data Mining I 2018/2019 G    Cv  Se  
USII/KDM2 Data Mining II 2018/2019 G    Cv  Se  
USII/PDM2 Data Mining II 2018/2019 G    Cv  Se  
USII/ADM2 Data Mining II 2018/2019 G    Cv  Se  
FES/AMAD Data Mining Methods and Algorithms 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/ASPR Decision Making Support Systems in Region 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/ASDP Diploma Paper Seminar 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/KELE E-learning 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/PELE E-learning 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/AELE E-learning 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/ATZT Knowledge and Technology Transfer 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/KKOK Konkurenční zpravodajství 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/PKOK Konkurenční zpravodajství 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/KMDC1 Management soukromé detektivní a komerční zpravodajské činnosti I 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/PMDC1 Management soukromé detektivní a komerční zpravodajské činnosti I 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/PMDC2 Management soukromé detektivní a komerční zpravodajské činnosti II 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/KMDC2 Management soukromé detektivní a komerční zpravodajské činnosti II 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/AMTH Master´s Thesis 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DMAD Metody a algoritmy dataminingu 2018/2019 G    Cv  Se  
USII/KMNB Metody a nástroje Business Intelligence 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/PMNB Metody a nástroje Business Intelligence 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/KZD Počítačové zpracování dat 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/KZDE Počítačové zpracování dat 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/PZDE Počítačové zpracování dat 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/PZD Počítačové zpracování dat v excelu 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/PPRM Podpora rozhodování managementu 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/KPRM Podpora rozhodování managementu 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DPMDI Pokročilé metody dataminingu 2018/2019 G    Cv  Se  
USII/ARP1 Project Management I 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/ARP2 Project Management II 2018/2019 G    Cv  Se  
USII/KRP1 Projektový management I 2018/2019 G    Cv  Se  
USII/PRP1 Projektový management I 2018/2019 G    Cv  Se  
USII/PRP2 Projektový management II 2018/2019 G    Cv  Se  
USII/KRP2 Projektový management II 2018/2019 G    Cv  Se  
FES/DSPR Systémy pro podporu rozhodování v regionu 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/ATZDI Theory of Data and Information Security 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DTZT Transfer znalostí a technologií 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/KUIBS Úvod do IBS 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/PUIBS Úvod do IBS 2018/2019 G   Cv  Se  
USII/KZDM Základy Data Miningu 2018/2019 G    Cv  Se  
USII/PZDM Základy Data Miningu 2018/2019 G   Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PETR, P. - PROVAZNÍKOVÁ, R. - KŘUPKA, J. Modelling of Municipality Indebtedness Evaluation at Regional level. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 171-178 s. ISBN 978-80-210-8082-9.
PETR, P. - PROVAZNÍKOVÁ, R. - KŘUPKA, J. Municipality Indebtedness Evaluation Model based on System Approach. In Public Economics and Administration 2015 : proceedings of the 11th International Scientific Conference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 152-159 s. ISBN 978-80-248-3839-7.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - PETR, P. The Aspects of Financing of Municipalities with Extended Power. In Current Trends in Public Sector Research: proceedings of the 18th International conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 68-75 s. ISBN 978-80-210-6611-3.
NOVÁK, M. - KŘUPKA, J. - PETR, P. Analysis of virtual environment benefit in e-learning Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, vol. 6, no. 2, s. 105-118. ISSN: 1803-1617.
NOVÁK, M. - KŘUPKA, J. - PETR, P. Approach to Solving of Decrease in Disproportion Between Groups of Students. In DIVAI 2012 - 9th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics - Conference proceedings. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. s. 233-242 s. ISBN 978-80-558-0092-9.
PETR, P. - KŘUPKA, J. - PROVAZNÍKOVÁ, R. Multidimensional Modelling of Cohesion Regions International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2011, vol. 5, no. 1, s. 150-158. ISSN: 1998-0140.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - PETR, P. Komparace výpočtu podílu obce na výnosu sdílených daní v České a Slovenské republice. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. Brno: Tribun EU, 2011. s. 1-10 s. ISBN 978-80-210-5385-4.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - PETR, P. Calculation of a Municipality Percentage Share in the Shared Taxes Yield by Means of Genetic Programming and its Regional Comparision Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 17, s. 193-205. ISSN: 1211-555X.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - PETR, P. - KŘUPKA, J. Analysis of the Regions Based on Multidimensional Methods Journal of Social Science, 2010, vol. Neuveden, no. 3, s. 57-65. ISSN: 2029-5103.
PETR, P. - KŘUPKA, J. - PROVAZNÍKOVÁ, R. Statistical Approach to Analysis of the Regions. In Selected Topics in Applied Computer Science. Atény: WSEAS Press, 2010. s. 280-285 s. ISBN 978-960-474-231-8.
PETR, P. - KŘUPKA, J. - PROVAZNÍKOVÁ, R. Mathematics Model Design Based on Genetic Programming. In 13th International Symposium on Mechatronics Mechatronika 2010. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2010. s. 115-117 s. ISBN 978-80-8075-451-8.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - PETR, P. Distribution of Municipalities´ Tax Incomes/Revenues Modelling by means of Genetic Programming. In Veřejná správa 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 170-178 s. ISBN 978-80-7395-334-8.
PETR, P. - KRAFTOVÁ, I. - JIRAVA, P. - KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Definování vstupních parametrů modelu povzbudivého růstu regionu na základě systémového přístupu. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
PETR, P. Segmentační metody ve veřejné správě. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 70-75 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
PETR, P. Tvorba modelů ve veřejné správě. In Krizový management 2008: sborník. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-105-4.
PETR, P. - JONÁŠOVÁ, H. The Input Knowledge of Students in an Informatics Area. In Informatika XXI/2008. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2008. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7302-151-1.
JONÁŠOVÁ, H. - PETR, P. Vstupní znalosti studentů z oblasti informatiky. In Informatika XXI/2008. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2008. s. 1-7 s. ISBN 978-80-7302-151-1.
FILIPOVÁ, J. - MICHÁLEK, K. - PETR, P. Identifikace automatických přístupů internetových obchodů s využitím metod web usage miningu Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, no. 11, s. 30-37. ISSN: 1211-555X.
KAŠPAROVÁ, M. - PETR, P. The Model of Municipalities? Classification by Using of Decision Trees WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2006, vol. 1, no. 4, s. 704-711. ISSN: 1790-0832.
PETR, P. Výuka Data Miningu na USII. In Informatika XVIII/2006. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2006. s. 1-5 s. ISBN 80-7302-111-0.
PETR, P. Data Mining při predikci požárů. In Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 55-60 s. ISBN 80-7194-887-X.
PETR, P. - KAŠPAROVÁ, M. The Result Analysis of the Cluster Methods by the Classification. In Preoceedings of the 5th WSEAS International Conferences on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering nad Data Bases (AIKED'06). Atény: WSEAS Press, 2006. s. 406-410 s. ISBN 960-8457-41-6.
PETR, P. Expertní systémy a krizové řízení. In Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 88-92 s. ISBN 80-7194-783-0.
PETR, P. Data Mining a klasifikační úlohy. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 233-238 s. ISBN 80-7194-777-6.
PETR, P. Informační a bezpečnostní služby (nový studijní obor FES). In Informatika XIV/2004. Brno: Konvoj, spol. s r. o., 2004. s. 149-153 s. ISBN 80-7302-066-1.
PETR, P. Kategorizace a tvorba modelů. In Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 45-51 s. ISBN 80-7194-685-0.
PETR, P. Data mining a veřejná správa. In Public Administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 269-274 s. ISBN 80-7194-684-2.
OLEJ, V. - PETR, P. Výučba umelej a výpočtovej inteligencie na ÚSII FES Univerzity Pardubice. In Informatika XIV/2004. Brno: Brno, 2004. s. 139-148 s. ISBN 80-7302-066-1.
OLEJ, V. - PETR, P. Modelovanie ekonomických procesov pomocou fuzzy inferenčných systémov. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava-Poruba: AD&M, 2003. s. 70-81 s. ISBN 80-239-0201-6.
OLEJ, V. - PETR, P. Model predikcie na báze dopredných neurónových sietí s učením pomocou distribuovaných genetických a eugenických algoritmov. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava-Poruba: AD&M, 2003. s. 50-61 s. ISBN 80-239-0201-6.
OLEJ, V. - PETR, P. Model predikcie záverečnej ceny indexového fondu na báze fuzzy inferenčného systému Takagi ? Sugeno. In MATLAB 2003. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2003. s. 424-435 s. ISBN 80-7080-526-9.
OLEJ, V. - PETR, P. Návrh modelu predikcie vývoja nezamestnanosti pomocou fuzzy inferenčných systémov. In Systémové prognózování SI 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 164-169 s. ISBN 80-7194-559-5.
PETR, P. - OLEJ, V. Predikce dat pro potřeby GIS s využitím genetiky. In Mezinárodní konference GIS Seč 2003 ? GIS ve veřejné správě. Litomyšl: Invence Litomyšl, 2003. s. 10-18 s. ISBN 80-86143-26-0.
PETR, P. - JONÁŠOVÁ, H. Kombinované a distanční studium. In Informatika 2003. Brno: PF MZLU, 2003. s. 98-101 s. ISBN 80-7302-051-3.
PETR, P. - OLEJ, V. Možnosti prognózování s využitím genetického programování. In Systémové prognózování SI 2003. Pardubice: Univerzota Pardubice, 2003. s. 176-181 s. ISBN 80-7194-559-5.
OLEJ, V. - PETR, P. Model predikcie na báze frontálnych neurónových sietí s učením pomocou distribuovaných genetických a eugenických algoritmov. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava-Poruba: AD&M, 2003. s. 62-69 s. ISBN 80-239-0201-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Transparentnost a konkurenceschopnost obcí a regionů v rámci rozvoje konceptu chytrých měst a regionů (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Modelování emocí ve verbální a neverbální manažerské komunikaci pro predikci podnikových finančních rizik (spoluřešitel) Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.2019 31.12.2021
Laboratoř 3D grafiky a virtuální reality Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Transparentnost a konkurenceschopnost obcí a regionů v rámci rozvoje konceptu chytrých měst a regionů (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Syntéza a analýza modelů pro podporu zavádění konceptu chytrých měst a regionů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Nástroj pro zpřístupnění a sdílení studijních materiálů pro podporu výuky jednotlivých předmětů FES Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Vědecko - výzkumnmé aktivity v Systémovém inženýrství a informatice (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.02.2011 31.01.2014
Zřízení počítačové laboratoře pro výuku modulu Analytické a modelovací metody FRVŠ - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Model řízení povzbudivého růstu regionu (spoluřešitel) standardní grantové projekty (řešení od 1.1.08) Grantová agentura ČR 01.01.2008 31.12.2010
Komparace vybraných regionů s využitím metod Data Miningu Vnitřní granty FES Univerzita Pardubice 15.03.2006 31.12.2006
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků (spoluřešitel) Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2006 31.12.2006
Laboratoř pro výuku modulu umělé inteligence FRVŠ - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2005 31.12.2005