doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. | Fakulta ekonomicko-správní

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

Obrázek uživatele boli0084

Kontakty

466 036 020, 466 036 514
bohdan.linda@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3853-9469

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav matematiky a kvantitativních metod (40510)

Vedoucí
head
Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny:
Středa: 
8.30 - 9.30
Konzultace:
Středa: 
9.30 - 10.30
FES/APMMS Advanced Mathematics and Statistics Methods 2018/2019 G    Cv  Se  
FES/AMVS Advanced Methods of MultidimensionalStatistics 2018/2019 G   Cv  Se  
KMF/INAM Aplikovaná matematika 2018/2019 G   Cv  Se  
UMKM/PFCR Finanční časové řady 2018/2019 G   Cv  Se  
UMKM/KMME Matematické metody v ekonomii 2018/2019 G    Cv  Se  
UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii 2018/2019 G    Cv  Se  
UMKM/AMME Mathematic Methods in Economics 2018/2019 G    Cv  Se  
FES/DMVPA Metodologie vědecké práce 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DMEVI Metodologie vědy 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DMEVM Metodologie vědy 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DMEV Metodologie vědy 2018/2019 G   Cv  Se  
UMKM/POPM Operační management 2018/2019 G    Cv  Se  
UMKM/KOPM Operační management 2018/2019 G    Cv  Se  
UMKM/AOPM Operations Management 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PPLO Podniková logistika 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/KPLO Podniková logistika 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DMVS Pokročilé metody vícerozměrné statistiky 2018/2019 G   Cv  Se  
UMKM/KPAS2 Pravděpodobnost a statistika II 2018/2019 G   Cv  Se  
UMKM/APAS2 Probability and Statistics II 2018/2019 G    Cv  Se  
FES/AVASP Selected Applications of Statistical Approaches 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/AVKV Selected Topics in Cognitive Sciences 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/ASMM Statistic and Mathem. Methods in Manag. 2018/2019 G    Cv  Se  
FES/DSMM Statistické a matematické metody v řízení 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DSMR Statistické metody v řízení 2018/2019 G   Cv  Se  
UMKM/PSFI Stochastická finanční analýza 2018/2019 G   Cv  Se  
UMKM/PSPJ Stochastické procesy v pojišťovnictví 2018/2019 G   Cv  Se  
UMKM/PSPP Stochastické procesy v pojišťovnictví 2018/2019 G   Cv  Se  
UMKM/PTH Teorie her 2018/2019 G   Cv  Se  
UMKM/KTH Teorie her 2018/2019 G   Cv  Se  
UMKM/ATH Theory of Games 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DVSP Vybrané aplikace statistických přístupů 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DVASP Vybrané aplikace statistických přístupů 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DVKV Vybrané kapitoly z kognitivních věd 2018/2019 G   Cv  Se  
UMKM/PVYS Výpočetní statistika 2018/2019 G   Cv  Se  
UMKM/PZPO Životní pojištění 2018/2019 G   Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
JANÁČEK, J. - LINDA, B. - RITSCHELOVÁ, I. Optimization of Municipalities with Extended Competence Selection
JANÁČEK, J. - LINDA, B. - RITSCHELOVÁ, I. Optimization of Municipalities with Extended Competence Selection
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Demografický vývoj ČR a jeho dopad na ekonomiku Forum Statisticum Slovacum, 2015, vol. 2015, no. 6, s. 76 - 80. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBAN, M. Úspěšnost studentů v bakalářském stupni studia Forum Statisticum Slovacum, 2014, vol. 2014, no. 6, s. 80-83. ISSN: 1336-7420.
PACÁKOVÁ, V. - SOLTES, E. - LINDA, B. MULTIDIMENSIONAL CREDIBILITY MODEL AND ITS APPLICATION E+M Ekonomie a Management, 2014, vol. 17, no. 2, s. 170-184. ISSN: 1212-3609.
CERNY, J. - CERNA, A. - LINDA, B. SUPPORT OF DECISION-MAKING ON ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY OF PUBLIC TRANSPORT Transport, 2014, vol. 29, no. 1, s. 59-68. ISSN: 1648-4142.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. - PACÁKOVÁ, V. MORTALITY RATE ESTIMATE FOR THE OLD AGE POPULATION BY BOOTSTRAP METHOD. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume IV, "Economics and Tourism". Sofia: SGEM, 2014. s. 481-486 s. ISBN 978-619-7105-28-5.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. The Process of Population Aging and its Impact on Country´s Economy. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume IV, "Economics and Tourism". Sofia: SGEM, 2014. s. 767-774 s. ISBN 978-619-7105-28-5.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Chování studentů v procesu přijímacího řízení na vysoké školy v ČR Forum Statisticum Slovacum, 2013, vol. 2013, no. 7/2013, s. 116-120. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. RELATION BETWEEN RESULTS OF ENTRANCE EXAMINATION TEST IN MATHEMATICS AND EXAMINATION IN MATHEMATIC AT UNIVERSITY. In Efficiency and Responsibility in Education 2013. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 370-373 s. ISBN 978-80-213-2378-0.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. EMPLOYMENT OF THE UNIVERSITY GRADUATES. In Efficiency and Responsibility in Education 2013. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 324-332 s. ISBN 978-80-213-2378-0.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Počty zahraničných študentov na českých vysokých školách Forum Statisticum Slovacum, 2012, vol. 2012, no. 7, s. 86-90. ISSN: 1336-7420.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Relation betweem results of the learning potential tests and study results Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, vol. 5, no. 3, s. 125-134. ISSN: 1803-1617.
PACÁKOVÁ, V. - LINDA, B. - SIPKOVÁ, Ľ. Rozdelenie a faktory najvyšších miezd zamestnancov v Slovenskej republike Ekonomický časopis SAV, 2012, vol. 60, no. 9, s. 918-934. ISSN: 0013-3035.
PACÁKOVÁ, V. - LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. - ŠOLTÉS, E. Modelování a simulace pojistných rizik. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 124 s. ISBN: 978-80-7395-457-4.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Bootstrap application of the Bornhuetter-Ferguson Method. In Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012 – Part II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 524-529 s. ISBN 978-80-7248-779-0.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. LEARNING POTENTIAL TESTS AND STUDY SUCCESS. In Proceedings of the 9th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2012. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012. s. 279-286 s. ISBN 978-80-213-2289-9.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Credibility premium calculation in Motor Third Party liability Insurance. In Advances in Mathematical and Computational Methods: proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational methods in Science and Engeneering. Atény: WSEAS Press, 2012. s. 259-263 s. ISBN 978-1-61804-117-3.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. - JINDROVÁ, P. INSURANCE RESERVES ESTIMATION BY BOOTSTRAP Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2011, vol. 21, no. 3/2011, s. 127-138. ISSN: 1211-555X.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Modelling of the development of the selected indicators of the insurance market Calcutta Statistical Association bulletin, 2011, vol. 63, no. 249-252, s. 307-321. ISSN: 0008-0683.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. - KUBAN, M. Parametric bootstrap application at claim reserves calculation Forum Statisticum Slovacum, 2011, vol. 2011, no. 7, s. 115-119. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Claim reserves prediction by resampling method. In 2011 Word Congress on Engineering and Technology (CET 2011). Los Alamitos: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2011. s. 111-114 s. ISBN 978-1-61284-363-6.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Bootstrap estimate of correlation coefficient International journal for statisticians, 2010, vol. 1, no. 01, s. 6-9. ISSN: 2077-480X.
LINDA, B. - LABUDOVÁ, V. - VOJTKOVÁ, M. Aplikácia viacrozmerných metód pri merani chudoby E+M Ekonomie a Management, 2010, vol. 13, no. 1, s. 6-22. ISSN: 1212-3609.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. - JINDROVÁ, P. Confidence intervals for claim reserves Forum Statisticum Slovacum, 2010, vol. 6, no. 5, s. 138-143. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. Optimizacion of Municiplates with Extended Competence Selection Prague Economic Papers, 2010, vol. neuveden, no. March 19, s. 21-34. ISSN: 1210-0455.
LINDA, B. Pravděpodobnost. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 168 s. ISBN: 978-80-7395-303-4.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Several ways of trend coefficients estimates of the premium written in the Czech Republic. In International Conference on Frontiers of Interface Between Statistics and Sciences : abstracts. Hyderabad: CR Rao Advanced Institute of Mathematics, Statistics and Computer Science (AIMSCS), 2010. s. 145-146 s.
PACÁKOVÁ, V. - LINDA, B. Simulations of Extreme Losses in Non-Life Insurance E+M Ekonomie a Management, 2009, vol. 12, no. 4, s. 97-102. ISSN: 1212-3609.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Claim Reserving Calculation Forum Statisticum Slovacum, 2009, vol. 5, no. 7, s. 90-94. ISSN: 1336-7420.
BOHÁČOVÁ, H. - LINDA, B. Generalized Linear Models in Actuarial Science Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 2009, vol. 60, no. 1, s. 38-45. ISSN: 1899-3192.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Relation between insurance rate and the economic level expressed by bootstrap correlation. In 7th International Triennial Calcutta Symposium. Calcutta: Calcutta University, 2009. s. 59-59 s.
LINDA, B. - JANÁČEK, J. Rozvoz prostředků individuální ochrany obyvatel s možností změny kapacity skladů. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 46-49 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Modelling of the development of the selected indicators of the insurance market. In 7th International Triennial Calcutta Symposium. Calcutta: Calcutta University, 2009. s. 54-54 s.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Bootstrap methods of the coefficients estimates of the trend function in the time series. In Aktuárska veda v teórii a v praxi. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. s. 19-27 s. ISBN 978-80-225-2837-5.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Population Structure in Regions from Nationality Aspect Forum Statisticum Slovacum, 2008, vol. 4, no. 5, s. 78-83. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Situation in University Educational System in the Czech Republic Forum Statisticum Slovacum, 2008, vol. 4, no. 6, s. 100-104. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Relation between GDP and Total Public Expenditure on Education Forum Statisticum Slovacum, 2008, vol. 4, no. 7, s. 158-161. ISSN: 1336-7420.
VOLEK, J. - LINDA, B. Lineární programování. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 140 s. ISBN: 978-80-7395-038-5.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Operativně řízená autobusová doprava. In Modelování a rozhodování ve veřejné správě, sborník příspevků. Pardubice: 2008. s. 49-51 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Princip bootstrapových metod. In Proceedings 12. International Scientific Conference ?AIESA? building of society based on knowledge. Bratislava: 2008. s. 100-103 s. ISBN 978-80-8078-233-7.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Operativně řízená autobusová doprava. In Modelování a rozhodování ve veřejné správě, sborník příspevků. Pardubice: 2008. s. 49-51 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Comparison of the Estimates of Correlation Coefficient by Bootstrap and Classical Methods. In Book of Abstracts CAPS 2008. Praha: Agentura Action M, 2008. s. 22 s. ISBN 978-80-86742-27-4.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Estimation of Coefficients in Autoregressive Models of the Financial Time Series by Bootstrap. In Book of Abstracts CAPS 2008. Praha: Agentura Action M, 2008. s. 26-27 s. ISBN 978-80-86742-27-4.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Autoregresní modely-řešení resamplingovou metodou Forum Statisticum Slovacum, 2007, vol. 1, no. 195, s. 191-194. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Impact Analysis of the New Road Law to the Accident Rate in the Czech Republic Forum Statisticum Slovacum, 2007, vol. 1, no. 191, s. 195-197. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. COMPARISON OF ACCURACY OF SELECTED MODELS OF TIME SERIES AT DEVELOPMENT OF THE CZECH NATIONAL BANK ASSETS Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, vol. 12, no. 1, s. 98-104. ISSN: 1211-555X.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. - SEMERÁK, P. Přesnost odhadu v autoregresních modelech při použití metody klouzavých bloků Forum Statisticum Slovacum, 2007, vol. 3, no. 4, s. 89-93. ISSN: 1336-7420.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Přesnost odhadu v autoregresních modelech Forum Statisticum Slovacum, 2007, vol. 3, no. 4, s. 81-88. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - VALÁŠEK, J. Prostředky individuální ochrany obyvatelstva a jejich distribuce. In Sborník příspěvků - Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 27-30 s. ISBN 978-80-7395-026-2.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. RE-SAMPLING ESTIMATION IN TIME SERIES. In ISBIS 2007. Azores, Portugal: University of Azores, 2007. s. 145 s. ISBN 978-989-95489-0-9.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Problem of Regression Analysis and its Unconventional solution. In ISBIS 2007. Azores, Portugal: University of Azores, 2007. s. 144 s. ISBN 978-989-95489-0-9.
PACÁKOVÁ, V. - LINDA, B. Actuarial Modelling of Extreme Losses Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006, vol. X, no. 1133, s. 369-374. ISSN: 0324-8445.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Analysis of time series of the selected interventions of the fire-fighting rescue brigades Forum Statisticum Slovacum, 2006, vol. 2, no. 5, s. 98-101. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Outbound Tourism in the Czech Republic Forum Statisticum Slovacum, 2006, vol. 2, no. 4, s. 127-132. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Fire statistics in the Czech Republic in the years 1996-2005 Forum Statisticum Slovacum, 2006, vol. 2, no. 4, s. 106-110. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. European financial integration of selected candidate countries Forum Statisticum Slovacum, 2006, vol. 2, no. 2, s. 175-184. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Demographical and economical indicators of the countries with low scale of economical development Forum Statisticum Slovacum, 2005, vol. 1, no. 2, s. 86-89. ISSN: 1336-7420.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. - ČERNOHORSKÝ, J. Bootstrap approach to bias reduction. In Bankacilik ve sigortacilik enstitüsü ile bankacilik ve sigortacilik yüksekokulu. Istanbul, Turecko: Marmara University, Istanbul, Turkey, 2005. s. 10 s.
JANÁČEK, J. - LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Optimalizace rozmístění expozitur veřejné správy z hlediska dopravní dostupnosti Research report 2, 2004, vol. 1, no. 1, s. 69-80.
JANÁČEK, J. - LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Optimalizace rozmístění expozitur veřejné správy z hlediska dopravní dostupnosti Research report 2, 2004, vol. 1, no. 1, s. 69-80.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Sbírka příkladů z pravděpodobnosti. 1. vyd. Bratislava: Statis, 2004. 135 s. ISBN: 80-85659-36-0.
JANÁČEK, J. - KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Optimalizace rozmístění expozitur veřejné správy. In Research Report 2. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní, 2004. 11 s. ISBN: 80-7194-640-0.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Bootstrap confidence intervals. In Aplimat 2004. Bratislava: Slovak University of technology in Bratislava,Faculty of Mechanical Engineering, 2004. s. 641-646 s. ISBN 80-227-1995-1.
LINDA, B. Bias Estimate with Parametric Bootstrap. In Simpec 2004. Brasov: Infomarket Printing House, 2004. s. 87-91 s. ISBN 973-8204-57-7.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Item response theory. In Výpočtová štatistika. Bratislava: SŠDS Bratislava, 2004. s. 77-81 s. ISBN 80-88946-38-7.
LINDA, B. Konstrukce intervalů spolehlivosti bootstrapovou metodou Statistika, 2003, vol. 83, no. 4, s. 59-65. ISSN: 0322-788X.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Correctness and Accuracy of Bootstrap Confidence Intervals Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2003, vol. 8, no. 1, s. 83-88. ISSN: 1211-555X.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Bias reduction with bootstrap method. In Výpočtová štatistika. Bratislava: SSŠDS Bratislava, 2003. s. 62-64 s. ISBN 80-88946-29-8.
LINDA, B. Resampling tests for regression coefficient. In APLIMAT 2003. Bratislava: Slovenská technická univerzita,Fakulta strojní, 2003. s. 159-161 s. ISBN 80-227-1813-0.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Vývoj ekonomické situace průměrné domácnosti v ČR po roce 1995. In 9. slovenská demografické konference. Bratislava: SŠDS Bratislava, 2003. s. 138-141 s. ISBN 80-88946-28-X.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. - SCHÜLLER, J. Public Administration Reform in the Czech Republic and Dislocation of Branch Offices of Public Administration. In Kvantitatívne metody v ekonómii - kompatibilita metodológie a praxe s podmienkami Europskej únie. Bratislava: FHI EU Bratislava, 2003. s. 527-533 s. ISBN 80-225-1761-5.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. ABC Method of Confidence Interval Limits Evaluation. In Kvantitativné metódy v ekonómii. Bratislava: FHI EU Bratislava, 2003. s. 376-380 s. ISBN 80-225-1761-5.
LINDA, B. Neparametrický bootstrapový odhad standartní chyby odhadů koeficientů jednoduché lineární regrese. In Sborník konference Štatistické metódy v praxi. Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2002. s. 163-166 s. ISBN 80-88946-19-0.
LINDA, B. Uplatnění metod operačního výzkumu nejen v managementu veřejné správy. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Public Administrtion and Informatics within public Administrtion 2002. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. s. 123-128 s. ISBN 80-7194-468-8.
LINDA, B. The Error in Bootstrap Methods. In Department of Mathematics. Praha: Institute of Chemical Technology, 2001. s. 180-185 s. ISBN 80-7080-423-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Transparentnost a konkurenceschopnost obcí a regionů v rámci rozvoje konceptu chytrých měst a regionů (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Využití rozsáhlých souborů dat pro management vybraných rizik ve veřejném a finančním sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Management finančních rizik ? inovace obsahové náplně předmětů oboru a příprava akreditačních materiálů pro výuku oboru v anglickém jazyce Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Vědecko - výzkumnmé aktivity v Systémovém inženýrství a informatice (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Inovace a podpora doktorského studijního programu (INDOP) (spoluřešitel) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2012 31.12.2014
Vytvoření mobilní počítačové učebny vybavené statistickým softwarem FRVŠ - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Modelování, simulace a řízení pojistných rizik (spoluřešitel) Standardní projekty (řešení od. 1.1. 2009) Grantová agentura ČR 01.01.2009 31.12.2011
Modelování a simulace rizik v neživotním pojištění. (spoluřešitel) Vnitřní granty FES Univerzita Pardubice 01.05.2006 30.11.2006
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků (spoluřešitel) Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2006 31.12.2006
Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské a regionální správě. Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.2006 31.12.2008
Optimalizace rozhodovacích procesů ve veřejné správě a samosprávě s důrazem na regiony Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.2001 31.12.2003

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní SŠDS