doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. | Fakulta ekonomicko-správní

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

Kontakty

466 036 020, 466 036 514
bohdan.linda@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3853-9469

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav matematiky a kvantitativních metod (40510)

Vedoucí
head
Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny:
Středa: 
8.30 - 9.30
Konzultace:
Středa: 
9.30 - 10.30
Předmět (Rok) Role
FES/AMVS (2019) G - - -
FES/ASMM (2019) G - - -
FES/AVASP (2019) G - - -
FES/AVKV (2019) G - - -
FES/DMEV (2019) G - - -
FES/DMEVI (2019) G - - -
FES/DMEVM (2019) G - - -
FES/DMVPA (2019) G - - -
FES/DMVS (2019) G - - -
FES/DSMM (2019) G - - -
FES/DSMR (2019) G - - -
FES/DVASP (2019) G - - -
FES/DVKV (2019) G - - -
FES/DVSP (2019) G - - -
KMF/INAM (2019) G - - -
UMKM/AMME (2019) G - - -
UMKM/AOPM (2019) G - - -
UMKM/APAS2 (2019) G - - -
UMKM/ATH (2019) G - - -
UMKM/COPV (2019) G PR - -
UMKM/CPAS (2019) G - - -
UMKM/EOPV (2019) G PR CV -
UMKM/EPAS (2019) G PR CV -
UMKM/FOPV (2019) G PR - -
UMKM/FPAS (2019) G - - -
UMKM/KMME (2019) G PR - -
UMKM/KOPM (2019) G - - -
UMKM/KPAS2 (2019) G PR CV -
UMKM/KSTA2 (2019) G PR CV -
UMKM/KTH (2019) G - - -
UMKM/PFCR (2019) G - - -
UMKM/PMME (2019) G PR CV -
UMKM/POPM (2019) G - - -
UMKM/PSFI (2019) G - - -
UMKM/PSPJ (2019) G - - -
UMKM/PSPP (2019) G - - -
UMKM/PTH (2019) G - - -
UMKM/PVYS (2019) G - - -
UMKM/PZPO (2019) G - - -
UPEM/KPLO (2019) G - - -
UPEM/PPLO (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
JANÁČEK, J. - LINDA, B. - RITSCHELOVÁ, I. Optimization of Municipalities with Extended Competence Selection
JANÁČEK, J. - LINDA, B. - RITSCHELOVÁ, I. Optimization of Municipalities with Extended Competence Selection
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Demografický vývoj ČR a jeho dopad na ekonomiku Forum Statisticum Slovacum, 2015, vol. 2015, no. 6, s. 76 - 80. ISSN: 1336-7420.
CERNY, J. - CERNA, A. - LINDA, B. SUPPORT OF DECISION-MAKING ON ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY OF PUBLIC TRANSPORT Transport, 2014, vol. 29, no. 1, s. 59-68. ISSN: 1648-4142.
PACÁKOVÁ, V. - SOLTES, E. - LINDA, B. MULTIDIMENSIONAL CREDIBILITY MODEL AND ITS APPLICATION E+M Ekonomie a Management, 2014, vol. 17, no. 2, s. 170-184. ISSN: 1212-3609.
LINDA, B. - KUBAN, M. Úspěšnost studentů v bakalářském stupni studia Forum Statisticum Slovacum, 2014, vol. 2014, no. 6, s. 80-83. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. - PACÁKOVÁ, V. MORTALITY RATE ESTIMATE FOR THE OLD AGE POPULATION BY BOOTSTRAP METHOD. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume IV, "Economics and Tourism". Sofia: SGEM, 2014. s. 481-486 s. ISBN 978-619-7105-28-5.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. The Process of Population Aging and its Impact on Country´s Economy. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume IV, "Economics and Tourism". Sofia: SGEM, 2014. s. 767-774 s. ISBN 978-619-7105-28-5.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Chování studentů v procesu přijímacího řízení na vysoké školy v ČR Forum Statisticum Slovacum, 2013, vol. 2013, no. 7/2013, s. 116-120. ISSN: 1336-7420.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. EMPLOYMENT OF THE UNIVERSITY GRADUATES. In Efficiency and Responsibility in Education 2013. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 324-332 s. ISBN 978-80-213-2378-0.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. RELATION BETWEEN RESULTS OF ENTRANCE EXAMINATION TEST IN MATHEMATICS AND EXAMINATION IN MATHEMATIC AT UNIVERSITY. In Efficiency and Responsibility in Education 2013. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 370-373 s. ISBN 978-80-213-2378-0.
PACÁKOVÁ, V. - LINDA, B. - SIPKOVÁ, Ľ. Rozdelenie a faktory najvyšších miezd zamestnancov v Slovenskej republike Ekonomický časopis SAV, 2012, vol. 60, no. 9, s. 918-934. ISSN: 0013-3035.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Počty zahraničných študentov na českých vysokých školách Forum Statisticum Slovacum, 2012, vol. 2012, no. 7, s. 86-90. ISSN: 1336-7420.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Relation betweem results of the learning potential tests and study results Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, vol. 5, no. 3, s. 125-134. ISSN: 1803-1617.
PACÁKOVÁ, V. - LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. - ŠOLTÉS, E. Modelování a simulace pojistných rizik. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 124 s. ISBN: 978-80-7395-457-4.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. LEARNING POTENTIAL TESTS AND STUDY SUCCESS. In Proceedings of the 9th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2012. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012. s. 279-286 s. ISBN 978-80-213-2289-9.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Bootstrap application of the Bornhuetter-Ferguson Method. In Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012 – Part II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 524-529 s. ISBN 978-80-7248-779-0.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Credibility premium calculation in Motor Third Party liability Insurance. In Advances in Mathematical and Computational Methods: proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational methods in Science and Engeneering. Atény: WSEAS Press, 2012. s. 259-263 s. ISBN 978-1-61804-117-3.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. - KUBAN, M. Parametric bootstrap application at claim reserves calculation Forum Statisticum Slovacum, 2011, vol. 2011, no. 7, s. 115-119. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. - JINDROVÁ, P. INSURANCE RESERVES ESTIMATION BY BOOTSTRAP Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2011, vol. 21, no. 3/2011, s. 127-138. ISSN: 1211-555X.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Modelling of the development of the selected indicators of the insurance market Calcutta Statistical Association bulletin, 2011, vol. 63, no. 249-252, s. 307-321. ISSN: 0008-0683.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Claim reserves prediction by resampling method. In 2011 Word Congress on Engineering and Technology (CET 2011). Los Alamitos: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2011. s. 111-114 s. ISBN 978-1-61284-363-6.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. - JINDROVÁ, P. Confidence intervals for claim reserves Forum Statisticum Slovacum, 2010, vol. 6, no. 5, s. 138-143. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Bootstrap estimate of correlation coefficient International journal for statisticians, 2010, vol. 1, no. 01, s. 6-9. ISSN: 2077-480X.
LINDA, B. Optimizacion of Municiplates with Extended Competence Selection Prague Economic Papers, 2010, vol. neuveden, no. March 19, s. 21-34. ISSN: 1210-0455.
LINDA, B. - LABUDOVÁ, V. - VOJTKOVÁ, M. Aplikácia viacrozmerných metód pri merani chudoby E+M Ekonomie a Management, 2010, vol. 13, no. 1, s. 6-22. ISSN: 1212-3609.
LINDA, B. Pravděpodobnost. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 168 s. ISBN: 978-80-7395-303-4.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Several ways of trend coefficients estimates of the premium written in the Czech Republic. In International Conference on Frontiers of Interface Between Statistics and Sciences : abstracts. Hyderabad: CR Rao Advanced Institute of Mathematics, Statistics and Computer Science (AIMSCS), 2010. s. 145-146 s.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Claim Reserving Calculation Forum Statisticum Slovacum, 2009, vol. 5, no. 7, s. 90-94. ISSN: 1336-7420.
BOHÁČOVÁ, H. - LINDA, B. Generalized Linear Models in Actuarial Science Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 2009, vol. 60, no. 1, s. 38-45. ISSN: 1899-3192.
PACÁKOVÁ, V. - LINDA, B. Simulations of Extreme Losses in Non-Life Insurance E+M Ekonomie a Management, 2009, vol. 12, no. 4, s. 97-102. ISSN: 1212-3609.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Bootstrap methods of the coefficients estimates of the trend function in the time series. In Aktuárska veda v teórii a v praxi. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. s. 19-27 s. ISBN 978-80-225-2837-5.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Relation between insurance rate and the economic level expressed by bootstrap correlation. In 7th International Triennial Calcutta Symposium. Calcutta: Calcutta University, 2009. s. 59-59 s.
LINDA, B. - JANÁČEK, J. Rozvoz prostředků individuální ochrany obyvatel s možností změny kapacity skladů. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 46-49 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Modelling of the development of the selected indicators of the insurance market. In 7th International Triennial Calcutta Symposium. Calcutta: Calcutta University, 2009. s. 54-54 s.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Situation in University Educational System in the Czech Republic Forum Statisticum Slovacum, 2008, vol. 4, no. 6, s. 100-104. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Relation between GDP and Total Public Expenditure on Education Forum Statisticum Slovacum, 2008, vol. 4, no. 7, s. 158-161. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Population Structure in Regions from Nationality Aspect Forum Statisticum Slovacum, 2008, vol. 4, no. 5, s. 78-83. ISSN: 1336-7420.
VOLEK, J. - LINDA, B. Lineární programování. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 140 s. ISBN: 978-80-7395-038-5.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Estimation of Coefficients in Autoregressive Models of the Financial Time Series by Bootstrap. In Book of Abstracts CAPS 2008. Praha: Agentura Action M, 2008. s. 26-27 s. ISBN 978-80-86742-27-4.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Operativně řízená autobusová doprava. In Modelování a rozhodování ve veřejné správě, sborník příspevků. Pardubice: 2008. s. 49-51 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Operativně řízená autobusová doprava. In Modelování a rozhodování ve veřejné správě, sborník příspevků. Pardubice: 2008. s. 49-51 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Comparison of the Estimates of Correlation Coefficient by Bootstrap and Classical Methods. In Book of Abstracts CAPS 2008. Praha: Agentura Action M, 2008. s. 22 s. ISBN 978-80-86742-27-4.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Princip bootstrapových metod. In Proceedings 12. International Scientific Conference ?AIESA? building of society based on knowledge. Bratislava: 2008. s. 100-103 s. ISBN 978-80-8078-233-7.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Autoregresní modely-řešení resamplingovou metodou Forum Statisticum Slovacum, 2007, vol. 1, no. 195, s. 191-194. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Impact Analysis of the New Road Law to the Accident Rate in the Czech Republic Forum Statisticum Slovacum, 2007, vol. 1, no. 191, s. 195-197. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. COMPARISON OF ACCURACY OF SELECTED MODELS OF TIME SERIES AT DEVELOPMENT OF THE CZECH NATIONAL BANK ASSETS Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, vol. 12, no. 1, s. 98-104. ISSN: 1211-555X.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. - SEMERÁK, P. Přesnost odhadu v autoregresních modelech při použití metody klouzavých bloků Forum Statisticum Slovacum, 2007, vol. 3, no. 4, s. 89-93. ISSN: 1336-7420.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Přesnost odhadu v autoregresních modelech Forum Statisticum Slovacum, 2007, vol. 3, no. 4, s. 81-88. ISSN: 1336-7420.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. RE-SAMPLING ESTIMATION IN TIME SERIES. In ISBIS 2007. Azores, Portugal: University of Azores, 2007. s. 145 s. ISBN 978-989-95489-0-9.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Problem of Regression Analysis and its Unconventional solution. In ISBIS 2007. Azores, Portugal: University of Azores, 2007. s. 144 s. ISBN 978-989-95489-0-9.
LINDA, B. - VALÁŠEK, J. Prostředky individuální ochrany obyvatelstva a jejich distribuce. In Sborník příspěvků - Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 27-30 s. ISBN 978-80-7395-026-2.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. European financial integration of selected candidate countries Forum Statisticum Slovacum, 2006, vol. 2, no. 2, s. 175-184. ISSN: 1336-7420.
PACÁKOVÁ, V. - LINDA, B. Actuarial Modelling of Extreme Losses Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006, vol. X, no. 1133, s. 369-374. ISSN: 0324-8445.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Fire statistics in the Czech Republic in the years 1996-2005 Forum Statisticum Slovacum, 2006, vol. 2, no. 4, s. 106-110. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Analysis of time series of the selected interventions of the fire-fighting rescue brigades Forum Statisticum Slovacum, 2006, vol. 2, no. 5, s. 98-101. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Outbound Tourism in the Czech Republic Forum Statisticum Slovacum, 2006, vol. 2, no. 4, s. 127-132. ISSN: 1336-7420.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Demographical and economical indicators of the countries with low scale of economical development Forum Statisticum Slovacum, 2005, vol. 1, no. 2, s. 86-89. ISSN: 1336-7420.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. - ČERNOHORSKÝ, J. Bootstrap approach to bias reduction. In Bankacilik ve sigortacilik enstitüsü ile bankacilik ve sigortacilik yüksekokulu. Istanbul, Turecko: Marmara University, Istanbul, Turkey, 2005. s. 10 s.
JANÁČEK, J. - LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Optimalizace rozmístění expozitur veřejné správy z hlediska dopravní dostupnosti Research report 2, 2004, vol. 1, no. 1, s. 69-80.
JANÁČEK, J. - LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Optimalizace rozmístění expozitur veřejné správy z hlediska dopravní dostupnosti Research report 2, 2004, vol. 1, no. 1, s. 69-80.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Sbírka příkladů z pravděpodobnosti. 1. vyd. Bratislava: Statis, 2004. 135 s. ISBN: 80-85659-36-0.
JANÁČEK, J. - KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Optimalizace rozmístění expozitur veřejné správy. In Research Report 2. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní, 2004. 11 s. ISBN: 80-7194-640-0.
LINDA, B. Bias Estimate with Parametric Bootstrap. In Simpec 2004. Brasov: Infomarket Printing House, 2004. s. 87-91 s. ISBN 973-8204-57-7.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Item response theory. In Výpočtová štatistika. Bratislava: SŠDS Bratislava, 2004. s. 77-81 s. ISBN 80-88946-38-7.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Bootstrap confidence intervals. In Aplimat 2004. Bratislava: Slovak University of technology in Bratislava,Faculty of Mechanical Engineering, 2004. s. 641-646 s. ISBN 80-227-1995-1.
LINDA, B. Konstrukce intervalů spolehlivosti bootstrapovou metodou Statistika, 2003, vol. 83, no. 4, s. 59-65. ISSN: 0322-788X.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Correctness and Accuracy of Bootstrap Confidence Intervals Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2003, vol. 8, no. 1, s. 83-88. ISSN: 1211-555X.
LINDA, B. Resampling tests for regression coefficient. In APLIMAT 2003. Bratislava: Slovenská technická univerzita,Fakulta strojní, 2003. s. 159-161 s. ISBN 80-227-1813-0.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. ABC Method of Confidence Interval Limits Evaluation. In Kvantitativné metódy v ekonómii. Bratislava: FHI EU Bratislava, 2003. s. 376-380 s. ISBN 80-225-1761-5.
KUBANOVÁ, J. - LINDA, B. Vývoj ekonomické situace průměrné domácnosti v ČR po roce 1995. In 9. slovenská demografické konference. Bratislava: SŠDS Bratislava, 2003. s. 138-141 s. ISBN 80-88946-28-X.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. - SCHÜLLER, J. Public Administration Reform in the Czech Republic and Dislocation of Branch Offices of Public Administration. In Kvantitatívne metody v ekonómii - kompatibilita metodológie a praxe s podmienkami Europskej únie. Bratislava: FHI EU Bratislava, 2003. s. 527-533 s. ISBN 80-225-1761-5.
LINDA, B. - KUBANOVÁ, J. Bias reduction with bootstrap method. In Výpočtová štatistika. Bratislava: SSŠDS Bratislava, 2003. s. 62-64 s. ISBN 80-88946-29-8.
LINDA, B. Uplatnění metod operačního výzkumu nejen v managementu veřejné správy. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Public Administrtion and Informatics within public Administrtion 2002. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. s. 123-128 s. ISBN 80-7194-468-8.
LINDA, B. Neparametrický bootstrapový odhad standartní chyby odhadů koeficientů jednoduché lineární regrese. In Sborník konference Štatistické metódy v praxi. Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2002. s. 163-166 s. ISBN 80-88946-19-0.
LINDA, B. The Error in Bootstrap Methods. In Department of Mathematics. Praha: Institute of Chemical Technology, 2001. s. 180-185 s. ISBN 80-7080-423-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Transparency and competitiveness of municipalities and regions within the development of the concept of smart cities and regions. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Using of big data sets for management of selected risks in public and financial sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Management of financial risks - innovation of the content of the courses of and preparation of the accreditation materials for the teaching in English language Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-01-01 2015-12-31
Scientific - research activities in systems engineering and information science Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Inovation and support of PhD study programme Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2012 31.12.2014
Vytvoření mobilní počítačové učebny vybavené statistickým softwarem HEDF - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-01-01 2011-12-31
Modelování, simulace a řízení pojistných rizik Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2009 31.12.2011
Modelování a simulace rizik v neživotním pojištění. Internal grants - Faculty of Economics and Administration Univerzita Pardubice 01.05.2006 30.11.2006
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků Development programs MEYS (indicator I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2006 31.12.2006
Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské a regionální správě. Standard projects Grantová agentura ČR 2006-01-01 2008-12-31
Optimalizace rozhodovacích procesů ve veřejné správě a samosprávě s důrazem na regiony Standard projects Grantová agentura ČR 2001-01-01 2003-12-31

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní SŠDS