Ing. František Sejkora, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

Ing. František Sejkora, Ph.D.

Kontakty

466 036 246
frantisek.sejkora@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1042-4662

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav podnikové ekonomiky a managementu (40540)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
10 - 11 ,
Středa: 
12 - 13
Předmět (Rok) Role
UPEM/AZUC (2018) G PR CV -
UPEM/KDSY (2018) G PR - -
UPEM/KFIU (2018) G - - -
UPEM/KMAZP (2018) G - - -
UPEM/KPOD (2018) G PR - -
UPEM/KSDA (2018) G PR - -
UPEM/KUCO (2018) G PR - -
UPEM/KZUC (2018) G - - -
UPEM/PDSY (2018) G PR - -
UPEM/PFIT (2018) - - CV -
UPEM/PMAZP (2018) G - - -
UPEM/PPOD (2018) G PR CV -
UPEM/PSDA (2018) G PR CV -
UPEM/PUCO (2018) G PR CV -
UPEM/PZUC (2018) G PR CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MYŠKOVÁ, R. - KOPECKÁ, E. - KUBĚNKA, M. - SEJKORA, F. ACCOUNTING HARMONIZATION - A CONSEQUENCE OF GLOBALIZATION AND INTERNATIONALIZATION. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1732-1739 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
SEJKOROVÁ, M. - VERNER, J. - SEJKORA, F. - HURTOVÁ, I. - ŠENKÝŘ, J. Analysis of operation wear of brake fluid used in a Volvo car. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 592-596 s.
SEJKORA, F. - NOVOTNÝ, J. DŮVODY PROČ SPOLEČNOSTI VYPLÁCEJÍ DIVIDENDY. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonóm, 2018. s. 947-954 s. ISBN 978-80-225-4536-5.
JEDLIČKA, V. - KUBĚNKA, M. - NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Tax Havens in the Europen Union, their Identification and Use by the Multinationals. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1614-1621 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
SEJKORA, F. - MYŠKOVÁ, R. - NOVOTNÝ, J. - JEDLIČKA, V. THE USE OF TAX HAVENS BY CZECH COMPANIES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1810-1816 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
SEJKORA, F. ANALYSIS OF IMPACT OF REGISTRATION FEE IN THE CZECH REPUBLIC. In Engineering for Rural Development. Jelgava: Latvia University of Afgriculture, 2018. s. 2118-2122 s.
KUBĚNKA, M. - HONKOVÁ, I. - SEJKORA, F. - JEDLIČKA, V. International Financial Reporting Standards versus Czech Accounting Standards in financial ratios of Czech companies. In SGEM 2018 : conference proceedings. Vol. 5. Sofia: SGEM, 2018. s. 455-462 s. ISBN 978-619-7408-67-6.
SEJKORA, F. - NOVOTNÝ, J. GLOBALIZACE A DAŇOVÁ KONKURENCE. In Globalization and its socio-economic consequences : 17th International scientific conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2017. s. 2308-2314 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. VÝVOJ INVESTIČNÍCH DRAHÝCH KOVŮ V GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ. In Globalization and its socio-economic consequences : 17th International scientific conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2017. s. 1764-1771 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Investiční načasování. In Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava: Ekonóm, 2017. s. 813-822 s. ISBN 978-80-225-4422-1.
SEJKORA, F. - MORÁVKOVÁ, L. Faktory ovlivňující studenty při výběru studentského účtu. In Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník Mezinárodní odborné vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2017. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. s. 93-98 s.
SEJKORA, F. PREDICTION MODEL OF DIVIDEND PAYMENT OF CZECH JOINT STOCK COMPANIES International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 2016, vol. 4, no. 2/2016, s. 51-61. ISSN: 2336-2952.
SEJKORA, F. Současný stav zdanění provozu motorových vozidel v EU. In Aktuální trendy v dopravě a ekonomice : sborník recenzovaných příspěvků z virtuální konference Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 54-61 s. ISBN 978-80-86530-95-6.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. The attitude of the Czech companies towards speculative bubbles. In 2nd International Conference on Education and Management Science (ICEMS2016). Lancaster: DEStech Publications, 2016. s. 162-166 s. ISBN 978-1-60595-359-5.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Význam investičních drahých kovů pro investory a podnikatelské prostředí. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Ekonóm, 2016. s. 799-807 s. ISBN 978-80-225-4245-6.
SEJKORA, F. - DUSPIVA, P. The position of management of czech joint-stock companies on dividend policy E+M Ekonomie a Management, 2015, vol. 2015, no. 2, s. 73-88. ISSN: 1212-3609.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. - HRNEČEK, M. A comparison of the stock exchanges of the Central and Eastern Europe stock exchange group Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2015, vol. 35, no. 3, s. 89-100. ISSN: 1211-555X.
KRUML, L. - NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Process management in interconnection to business controlling. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 843-850 s. ISBN 978-619-7105-47-6.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Investiční možnosti podniků v současném podnikatelském prostředí. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015: Zborník vedeckých prác. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2015. s. 512-518 s. ISBN 978-80-225-4077-3.
SEJKORA, F. Profil společnosti vyplácející dividendu. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Sborník recenzovaných příspěvků. Díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 32-39 s. ISBN 978-80-7435-548-6.
SEJKORA, F. - DUSPIVA, P. Rozhodování managementu společnosti o výplatě dividend. In Nové trendy v podnikové ekonomice a managementu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 12 s. ISBN: 978-80-7395-840-4.
SEJKORA, F. - HORČIČKA, A. Náklady zastoupení a dividendy. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 55-61 s. ISBN 978-80-7435-368-0.
SEJKORA, F. Dividendová politika a její aplikace českými firmami. In Nové trendy 2014. 9. ročník mezinárodní vědecké konference: sborník příspěvků. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2014. s. 219-226 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
SEJKORA, F. Analysis of the Causes of the Low Number of IPOs at the Prague Stock Exchange Compared to the Polish Stock Exchange Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 2013, no. 1/2013, s. 160-169. ISSN: 1211-555X.
SEJKORA, F. Reálné opce jako nástroj k rozhodování managementu Fórum Manažéra, 2011, vol. 2011, no. 2, s. 53-56. ISSN: 1336-7773.
SEJKORA, F. Finanční struktura podniku. In Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 363-369 s. ISBN 978-80-7248-711-0.
SEJKORA, F. Environmentální daně v kontextu daňového systému v ČR. In MMK 2011 - sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1925-1932 s. ISBN 978-80-904877-7-2.
SEJKORA, F. Primární emise akcií v ČR jako zdroj financování společnosti. In Sborník příspěvků z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. s. 1-6 s. ISBN 978-80-7318-922-8.
SEJKORA, F. Venture kapitál. In Sborník příspěvků ze III. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. s. 1323-1329 s. ISBN 978-80-7248-620-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Sources, Availability, Quality, Stability and Information Processing for Financial Management Decisions in the Third Millennium Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Research activities in the field of Economics and Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Support for teaching of economical subjects by using a database of business entities Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014

Praxe v oblasti podnikové ekonomiky, účetnictví, daní. Ve výuce se věnuji předmětům týkající se účetnictví a daní.