Ing. František Sejkora, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

Ing. František Sejkora, Ph.D.

Kontakty

466 036 246, 466 036 246
frantisek.sejkora@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1042-4662

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav podnikové ekonomiky a managementu (40540)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
10 - 11 ,
Středa: 
12 - 13
UPEM/PDSY Daňový systém ČR 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KDSY Daňový systém ČR 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PFIT Finanční trhy 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/KFIU Finanční účetnictví 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/AZUC Introduction to Accounting 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KMAZP Mezinárodní aspekty zdanění příjmů a spotřeby 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/PMAZP Mezinárodní aspekty zdanění příjmů a spotřeby 2018/2019 G   Cv  Se  
UPEM/KPOD Podnikové daně 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PPOD Podnikové daně 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KSDA Specifická daňová problematika 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PSDA Specifická daňová problematika 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KUCO Účetnictví organizací veřejné správy 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PUCO Účetnictví organizací veřejné správy 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PZUC Základy účetnictví 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/KZUC Základy účetnictví 2018/2019 G   Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MYŠKOVÁ, R. - KOPECKÁ, E. - KUBĚNKA, M. - SEJKORA, F. ACCOUNTING HARMONIZATION - A CONSEQUENCE OF GLOBALIZATION AND INTERNATIONALIZATION. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1732-1739 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
SEJKOROVÁ, M. - VERNER, J. - SEJKORA, F. - HURTOVÁ, I. - ŠENKÝŘ, J. Analysis of operation wear of brake fluid used in a Volvo car. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 592-596 s.
SEJKORA, F. - NOVOTNÝ, J. DŮVODY PROČ SPOLEČNOSTI VYPLÁCEJÍ DIVIDENDY. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonóm, 2018. s. 947-954 s. ISBN 978-80-225-4536-5.
JEDLIČKA, V. - KUBĚNKA, M. - NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Tax Havens in the Europen Union, their Identification and Use by the Multinationals. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1614-1621 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
SEJKORA, F. - MYŠKOVÁ, R. - NOVOTNÝ, J. - JEDLIČKA, V. THE USE OF TAX HAVENS BY CZECH COMPANIES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1810-1816 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
SEJKORA, F. ANALYSIS OF IMPACT OF REGISTRATION FEE IN THE CZECH REPUBLIC. In Engineering for Rural Development. Jelgava: Latvia University of Afgriculture, 2018. s. 2118-2122 s.
KUBĚNKA, M. - HONKOVÁ, I. - SEJKORA, F. - JEDLIČKA, V. International Financial Reporting Standards versus Czech Accounting Standards in financial ratios of Czech companies. In SGEM 2018 : conference proceedings. Vol. 5. Sofia: SGEM, 2018. s. 455-462 s. ISBN 978-619-7408-67-6.
SEJKORA, F. - NOVOTNÝ, J. GLOBALIZACE A DAŇOVÁ KONKURENCE. In Globalization and its socio-economic consequences : 17th International scientific conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2017. s. 2308-2314 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. VÝVOJ INVESTIČNÍCH DRAHÝCH KOVŮ V GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ. In Globalization and its socio-economic consequences : 17th International scientific conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2017. s. 1764-1771 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Investiční načasování. In Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava: Ekonóm, 2017. s. 813-822 s. ISBN 978-80-225-4422-1.
SEJKORA, F. - MORÁVKOVÁ, L. Faktory ovlivňující studenty při výběru studentského účtu. In Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník Mezinárodní odborné vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2017. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. s. 93-98 s.
SEJKORA, F. PREDICTION MODEL OF DIVIDEND PAYMENT OF CZECH JOINT STOCK COMPANIES International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 2016, vol. 4, no. 2/2016, s. 51-61. ISSN: 2336-2952.
SEJKORA, F. Současný stav zdanění provozu motorových vozidel v EU. In Aktuální trendy v dopravě a ekonomice : sborník recenzovaných příspěvků z virtuální konference Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 54-61 s. ISBN 978-80-86530-95-6.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. The attitude of the Czech companies towards speculative bubbles. In 2nd International Conference on Education and Management Science (ICEMS2016). Lancaster: DEStech Publications, 2016. s. 162-166 s. ISBN 978-1-60595-359-5.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Význam investičních drahých kovů pro investory a podnikatelské prostředí. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Ekonóm, 2016. s. 799-807 s. ISBN 978-80-225-4245-6.
SEJKORA, F. - DUSPIVA, P. The position of management of czech joint-stock companies on dividend policy E+M Ekonomie a Management, 2015, vol. 2015, no. 2, s. 73-88. ISSN: 1212-3609.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. - HRNEČEK, M. A comparison of the stock exchanges of the Central and Eastern Europe stock exchange group Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2015, vol. 35, no. 3, s. 89-100. ISSN: 1211-555X.
KRUML, L. - NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Process management in interconnection to business controlling. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 843-850 s. ISBN 978-619-7105-47-6.
NOVOTNÝ, J. - SEJKORA, F. Investiční možnosti podniků v současném podnikatelském prostředí. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015: Zborník vedeckých prác. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2015. s. 512-518 s. ISBN 978-80-225-4077-3.
SEJKORA, F. Profil společnosti vyplácející dividendu. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Sborník recenzovaných příspěvků. Díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 32-39 s. ISBN 978-80-7435-548-6.
SEJKORA, F. - DUSPIVA, P. Rozhodování managementu společnosti o výplatě dividend. In Nové trendy v podnikové ekonomice a managementu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 12 s. ISBN: 978-80-7395-840-4.
SEJKORA, F. - HORČIČKA, A. Náklady zastoupení a dividendy. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 55-61 s. ISBN 978-80-7435-368-0.
SEJKORA, F. Dividendová politika a její aplikace českými firmami. In Nové trendy 2014. 9. ročník mezinárodní vědecké konference: sborník příspěvků. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2014. s. 219-226 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
SEJKORA, F. Analysis of the Causes of the Low Number of IPOs at the Prague Stock Exchange Compared to the Polish Stock Exchange Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 2013, no. 1/2013, s. 160-169. ISSN: 1211-555X.
SEJKORA, F. Reálné opce jako nástroj k rozhodování managementu Fórum Manažéra, 2011, vol. 2011, no. 2, s. 53-56. ISSN: 1336-7773.
SEJKORA, F. Finanční struktura podniku. In Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 363-369 s. ISBN 978-80-7248-711-0.
SEJKORA, F. Environmentální daně v kontextu daňového systému v ČR. In MMK 2011 - sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1925-1932 s. ISBN 978-80-904877-7-2.
SEJKORA, F. Primární emise akcií v ČR jako zdroj financování společnosti. In Sborník příspěvků z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. s. 1-6 s. ISBN 978-80-7318-922-8.
SEJKORA, F. Venture kapitál. In Sborník příspěvků ze III. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. s. 1323-1329 s. ISBN 978-80-7248-620-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Zdroje, dostupnost, kvalita, stabilita a možnosti zpracování informací pro rozhodování finančního managementu v třetím tisíciletí (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti Ekonomika a management (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Podpory výuky ekonomických předmětů s využitím databáze podnikatelských subjektů (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014

Praxe v oblasti podnikové ekonomiky, účetnictví, daní. Ve výuce se věnuji předmětům týkající se účetnictví a daní.