Ing. Meaza Birhane Haile | Fakulta ekonomicko-správní

Ing. Meaza Birhane Haile

Kontakty

meaza.birhane.haile@student.upce.cz

Pracoviště

Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HAILE, M. - MAŠTÁLKA, M. Contemporary decision-making of mid-size city in Czech Republic using MCDM European Journal of Government and Economics, 2018, vol. 7, no. 1, s. 44-59. ISSN: 2254-7088.
KŘUPKA, J. - KANTOROVÁ, K. - HAILE, M. SWOT ANALYSIS EVALUATIONS ON THE BASIS OF UNCERTAINTY – CASE STUDY Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2018, vol. 26, no. 43, s. 135-146. ISSN: 1211-555X.
HAILE, M. - KŘUPKA, J. Public Administration Project Selection Using Case-Based Reasoning Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 24, no. 41, s. 19-30. ISSN: 1211-555X.
HAILE, M. - KŘUPKA, J. Fuzzy Evaluation of SWOT analysis International Journal of Supply Chain Management, 2016, vol. 5, no. 3, s. 172-179. ISSN: 2051-3771.
HAILE, M. - KŘUPKA, J. Modelling of SWOT Analysis Using Fuzzy Integrals. In ISSC 2016 : International conference on soft science. Nicosia: Future Academy, 2016. s. 75-82 s.
HAILE, M. - KŘUPKA, J. Application of Case Based Reasoning in Public Administration. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 74-81 s. ISBN 978-80-7560-040-0.
HAILE, M. - KŘUPKA, J. - MAŠTÁLKA, M. Evaluation of Strategic Planning Process Using Analysis of Fuzzy Integral. In DIVAI 2016 ‐ 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. s. 503-512 s. ISBN 978-80-7552-249-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC