doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.

Obrázek uživatele jovo0547
466 036 162
jolana.volejnikova@upce.cz
Vedoucí
Ústav ekonomických věd (40580)
Fakulta ekonomicko-správní
FES
Docent
Ústav ekonomických věd (40580)
Fakulta ekonomicko-správní
FES
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-6629-0846
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny:
Pondělí: 
11.30 - 12.30 hod.
Konzultace:
Čtvrtek
13.00 - 15.00 hod. -
Konzultační hodiny dne 17.1.2019 odpadají.
UEV/AHPU Economic Policy of EU 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/AEKO1 Economics I 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/PEKO1 Ekonomie I 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/KEKO1 Ekonomie I 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/KEKO2 Ekonomie II 2018/2019 G    Cv  Se  
FES/DEKOM Ekonomie III 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DEKO Ekonomie III 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/KHPO Hospodářská politika 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/PHPO Hospodářská politika 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/PHPU Hospodářská politika v EU 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/KHPU Hospodářská politika v EU 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/PIEK Institucionální ekonomie 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/KIEK Institucionální ekonomie 2018/2019 G   Cv  Se  
FES/DKET Komparace ekonomických teorií 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/KMAE1 Makroekonomie I 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/PMAE1 Makroekonomie I 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/AMIK1 Microeconomics I 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/AMIK2 Microeconomics II 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/KMIE1 Mikroekonomie I 2018/2019 G   Cv  Se  
UEV/PMIE1 Mikroekonomie I 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/KMIK2 Mikroekonomie II 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/PMIK2 Mikroekonomie II 2018/2019 G    Cv  Se  
UEV/PZVET Základy vývoje ekonomických teorií 2018/2019 G   Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MÁCHOVÁ, R. - VOLEJNÍKOVÁ, J. - LNĚNIČKA, M. Impact of E-government Development on the Level of Corruption: Measuring the Effects of Related Indices in Time and Dimensions Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor, 2018, vol. 18, no. 2, s. 99-121. ISSN: 1213-2446.
VOLEJNÍKOVÁ, J. The minimum wage in the Czech Republic. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 601-608 s. ISBN 978-619-7408-30-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KUNHARTOVÁ, L. Globalisation and Economic position of Seniors in the Czech Republic. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : book of abstracts. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 2902-2909 s. ISBN nemá.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - MALINOVÁ, R. Corruption and Economic Theory. In SGEM 2018 : conference proceedings. Vol. 5. Sofia: SGEM, 2018. s. 549 - 556 s. ISBN 978-619-7408-67-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. The Innovation of Microeconomics course with a focus on the characteristics of the key descriptors to describe the attainments and skills. In Science & Society Conference Proceedings. Book 3. Vol. 3. Sociology & Healthcare. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 657-665 s. ISBN 978-619-7408-20-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - ŘEZNÍČEK, J. Alternatives for evaluating a country´s economics development Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2016, vol. XXIII., no. 37, 2/2016, s. 164-176. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Regional competitiveness and analysis of its factors. In Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník Mezinárodní odborné vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 1180 – 1187 s. ISBN 978-80-7435-636-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - ŘEZNÍČEK, J. The Czech economy after the financial crisis. In SGEM 2016 : Political sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Book 2, volume 4. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 717-725 s. ISBN 978-619-7105-75-9.
VOLEJNÍKOVÁ, J. The importance of ethics during the period of the formation of economic theory. In 3rd Internacional Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 : Conference proceedings. Book 3, Volume I.. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 265-273 s. ISBN 978-619-7105-52-0.
FUKA, J. - VOLEJNÍKOVÁ, J. - LEŠÁKOVÁ, P. THE ISSUE OF ETHICS IN THE CZECH REPUBLIC IN CASE OF PRIVATE AND PUBLIC ORGANIZATIONS. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 389-396 s. ISBN 978-619-7105-73-5.
LINHARTOVÁ, V. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Quantifying Corruption at a Subnational Level E+M Ekonomie a Management, 2015, vol. 18, no. 2, s. 25-39. ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce a protikorupční politika v ČR - 20 let proměn Andragogika, 2015, vol. XIX, no. 2, s. 25-34. ISSN: 1211-6378.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Meziregionální migrace v České republice Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2015, vol. 22, no. 33, s. 55-65. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Strukturální nezaměstnanost v České republice. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Sborník recenzovaných příspěvků. Díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 343-350 s. ISBN 978-80-7435-548-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Corruption in the Czech Republic - 25 Years of Changes. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 163-170 s. ISBN 978-619-7105-48-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - LINHARTOVÁ, V. Macro-economic Aspects of Corruption. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2014. 72 s. ISBN: 978-3-659-52992-4.
KNĚZÁČKOVÁ, R. - VOLEJNÍKOVÁ, J. The Labour Market in the Czech Republic after Accession to the European Union. In 8th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2014. s. 687–697 s. ISBN 978-80-87990-02-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Influence of Migration on the Labour Market in the Czech Republic. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie 2014. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. s. 1026 – 1034 s. ISBN 978-80-7510-045-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - LINHARTOVÁ, V. Impact of Accession to the EU on Corruption in the Czech Republic. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 (ICEI 2014). Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 763-770 s. ISBN 978-80-248-3388-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - LINHARTOVÁ, V. Quantification of Corruption at Subnational Level. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume IV, "Economics and Tourism". Sofia: SGEM, 2014. s. 457-464 s. ISBN 978-619-7105-28-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Economic Aspects of Food Consumption in the Czech Republic. In International Scientific Days 2014. Improving Performance of Agriculture and the Economy: Challenges for Management and Policy. Conference Proceedings. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2014. s. 422 - 427 s. ISBN 978-80-552-1186-2.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Czech Economy Ten Years After the Entry into the EU. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume IV, "Economics and Tourism". Sofia: SGEM, 2014. s. 581-588 s. ISBN 978-619-7105-28-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Analysing the Effects of Migration on the Number of Inhabitants in a Region. In Economic Theory & Economic Reality (ETER 2014). Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. s. 1-8 s. ISBN 978-80-225-3884-8.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Evoluce institucí 20 let po rozpadu Československa Podniková ekonomika a manažment, 2013, vol. Neuveden, no. Mimořádné číslo, s. 782-788. ISSN: 1336-5878.
LINHARTOVÁ, V. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Corruption Trends in the V4 Countries Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 20, no. 27, s. 84-95. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - RUDOLFOVÁ, M. Government Failure and Corruption. In 7th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2013. s. 1483-1491 s. ISBN 978-80-86175-87-4.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - LINHARTOVÁ, V. Anti-Corruption Policy in the Czech Republic. In Conference Proceedings X. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 316-324 s. ISBN 978-80-7248-788-2.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Cizinci na trhu práce v České republice Podniková ekonomika a manažment, 2012, vol. Neuveden, no. Mimořádné číslo, s. 935-943. ISSN: 1336-5878.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce jako racionální ekonomická volba Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2012, vol. 17, no. 23, s. 147-159. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Labor Migration between the Czech Republic and Slovakia Human Resources Management and Ergonomics, 2012, vol. 6, no. 1, s. 91 - 103. ISSN: 1337-0871.
KNĚZÁČKOVÁ, R. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Regionální analýza pracovní migrace mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. In Nové trendy 2012 - New trends 2012. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. s. 77-85 s. ISBN 978-80-87314-29-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Path Dependence of Corruption in the Czech Republic. In 6th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2012. s. 1188-1198 s. ISBN 978-80-86175-86-7.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Zadluženost domácností v České republice Podniková ekonomika a manažment, 2011, vol. 6, no. Speciální, s. 600-604. ISSN: 1336-5878.
LELEK, T. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Hospodářský růst v éře nové ekonomiky Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2011, vol. 16, no. 22, s. 106-120. ISSN: 1211-555X.
LIŠKA, V. - SLUKOVÁ, K. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Institucionální ekonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 235 s. ISBN: 978-80-7431-051-5.
LINHARTOVÁ, V. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Účinnost protikorupční politiky v České republice. In Nové trendy - nové nápady 2011. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2011. s. 222-232 s. ISBN 978-80-87314-20-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Ekonomie a ekonomika E+M Ekonomie a Management, 2010, vol. 13, no. 2, ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Teoreticko-metodologická východiska institucionální ekonomie Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 16, s. 334-346. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Protikorupční politika v České republice. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2010. 7 s. ISBN: 978-80-225-3079-8.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Institutional Quality states EU-12 Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 15, s. 235-241. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Reflection of Corruption in the Development of Economic Theories E+M Ekonomie a Management, 2009, vol. 12, no. 2, s. 15-34. ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Corruption and Economic order Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 14, s. 278-286. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Institucionální vývoj států EU-12. In Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009. s. 1-6 s. ISBN 978-80-86175-66-9.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Vliv firmy TPCA na regionální trh práce. In Nové trendy - Nové nápady 2009. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2009. s. 229-243 s. ISBN 978-80-87314-04-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Role institucí v procesu globalizace. In Podniková ekonomika a manažment. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 561-568 s.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Trendy korupce v EU. In Sborník příspěvků MSED 2008. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008. s. 1-6 s. ISBN 978-80-86175-62-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Mikroekonomická analýza korupce ve veřejné správě. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 133-137 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - MANDYSOVÁ, I. Vytváření potenciálu pro české podniky v odvětví lázeňství. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-6 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Labour Market in the Czech Republic after Acceptance into the European Abstract. In Modelling the European Future: Integrating the Old and the New. Klaipeda: Klaipeda University, 2008. s. 370-378 s. ISBN 978-9955-18-355-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Position and Importance of Small and Median Companies in Economy of the Czech Republic. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2008. s. 381-385 s. ISBN 978-80-225-2552-7.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce a paradigma nové institucionální ekonomie. In Sborník 2. mezinárodní vědecké konference Nové trendy - nové nápady. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2008. s. 353-362 s. ISBN 978-80-903914-1-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Global Aspects of Employment Market in EU. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08. Žilina: Randa a spol., 2008. s. 628-634 s. ISBN 979-80-9697-451-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Socioekonomické aspekty nezaměstnanosti Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, vol. 12, no. 12, s. 236-248. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Trendy v korupci a společenský kapitál Ekonomický časopis SAV, 2007, vol. 55, no. 4, s. 359-376. ISSN: 0013-3035.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - SEKERKA, B. Production Function and Demand for Factors E+M Ekonomie a Management, 2007, vol. X, no. 1, s. 5-9. ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Asymmetrical Information and Corruption Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, vol. 11, no. 11, s. 165-171. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi. 1.. vyd. Praha: Profess Consulting, s. r. o., 2007. 390 s. ISBN: 978-80-7259-055-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Makroekonomické aspekty korupce a hospodářský řád. In Lobbing a korupce při tvorbě veřejné politiky. 1.. vyd. Praha: Prospektrum, 2007. 28 s. ISBN: 978-80-7175-144-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. The Quality of Administration in the Czech Republic and in Slovakia. In Zborník z vedeckej konferencie Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR 2007. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2007. s. 87-91 s. ISBN 978-80-225-2364-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Mechanism of Protection of Financial Interest in the European Union. In Economic theory and practice. Today and tomorrow II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. s. 1-5 s. ISBN 978-80-8083-203-2.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Trh práce a nezaměstnanost v okrese Kolín. In Sborník 2. mezinárodní vědecké konference Nové trendy - nové nápady. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2007. s. 1-5 s. ISBN 978-80-903914-1-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Globalization and Corruption Trends. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky 07. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 628-633 s. ISBN 978-80-969742-0-7.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Corruption Trends and Expanding of the European Union. In The recent development of the EU: Challenges and experience 2007. Klaipeda: Klaipeda University, 2007. s. 189-196 s. ISBN 978-9955-18-272-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Kvalita institucionálního prostředí v ČR. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-6 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
VOLEJNÍKOVÁ, J. K významu výuky institucionální ekonomie na ekonomických fakultách. In Zvyšování konkurenceschopnosti na regionálních, národních a mezinárodních trzích. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 24-24 s. ISBN 978-80-248-1457-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Transparentnost ekonomického prostředí nových členských států EU a alokace PZI E+M Ekonomie a Management, 2006, vol. IX, no. 2, s. 58-68. ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce jako důsledek destrukce podnikatelského objevování Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2006, vol. 10, no. 10, s. 175-181. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. VÝVOJ EKONOMICKÝCH TEORIÍ A JEHO VÝUKA NA FAKULTĚ EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ? SOUČASNOST A PERSPEKTIVY. In Nové trendy - nové nápady 2006. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2006. s. 291-301 s. ISBN 80-239-8268-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. KVALITA INSTITUCIONÁLNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJÍ VÝZNAM PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2006. s. 76-81 s. ISBN 80-225-2199-X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Transparentnost ekonomického prostředí států V4 a alokace přímých zahraničních investic.. In Medzinárodné vedecké dni 2006 - Konkurencieschopnosť v EÚ - výzva pre krajiny V4. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. s. 762-768 s. ISBN 80-8069-704-3.
KOŽENÁ, M. - VOLEJNÍKOVÁ, J. TRANSPARENTNESS OF ECONOMIC ENVIRONMENT OF EUROPEAN UNION´S NEW MEMBER COUNTRIES AND ALOCATION OF FDI. In International finance symposium 2006 "Financial Sector Intergration: Review and Steps Ahead". Istanbul: Marmara University, 2006. s. 443-453 s. ISBN 975-400-291-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KOŽENÁ, M. TRANSPARENTNESS OF ECONOMIC ENVIRONMENT OF EUROPEAN UNION´S NEW MEMBER COUNTRIES AND ALOCATION OF FDI. In International finance symposium 2006 "Financial Sector Intergration: Review and Steps Ahead". Istanbul: Marmara University, 2006. s. 443-453 s. ISBN 975-400-291-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. MOŽNOSTI HODNOCENÍ A MĚŘENÍ KORUPCE JAKO UKAZATELE KVALITY SPRÁVY. In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 476-481 s. ISBN 80-7194-882-9.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Corruption and Anti-corruption Policy in the Czech Republic. Verejná správa a spoločnosť, 2005, vol. VI., no. 1-2, s. 6-15. ISSN: 1335-7182.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Moderní kompendium ekonomických teorií - od antických zdrojů až po 3.tisíciletí. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, s. r. o., 2005. 378 s. ISBN: 80-7259-020-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Globalizace a cestovní ruch - nezastupitelné faktory ekonomického a sociálního rozvoje regionů. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 349-353 s. ISBN 80-7194-481-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce jako sociálně ekonomický, kulturní a politický problém rozvojových zemí. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´05. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 245-250 s. ISBN 80-8070-464-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Entrepreneurial detection. In Proceedings of The Int. Sci. Conf. "ECOMA 2005: Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 523-526 s. ISBN 80-7194-806-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce a PZI v regionu nových členských států EU. In Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-8 s. ISBN 80-248-0943-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Dynamika zahraničního obchodu České republiky a EU Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 197-200. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Ekonomické důsledky korupce v procesu globalizace. In Globalizácia a jej sociálo-ekonomické dôsledky. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 241-247 s. ISBN 80-7194-684-2.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Globalizace a cestovní ruch. In Aktuální otázky rozvoje regionů IV. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2004. s. 135-140 s. ISBN 80-213-1246-7.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Nová úprava zákona o zadávání veřejných zakázek. In Public Administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 381-389 s. ISBN 80-7194-684-2.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Východiska a orientace soudobé antikorupční politiky v ČR Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2003, vol. 8, no. 1, s. 182-187. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. (Anti)korupční klima v zemích EU E+M Ekonomie a Management, 2003, vol. 6, no. 4, s. 71. ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. (Anti)korupční politika v zemích Evropské unie E+M Ekonomie a Management, 2003, vol. 6, no. 6, s. 19-26. ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Globalizace a její vliv na podnikatelskou etiku v ČR. In Glogalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Žilina: EDIS, 2003. s. 354-358 s. ISBN 80-8070-134-2.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce a protikorupční politika v ČR před vstupem do EU. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách. Ostrava: VŠB-TU, 2003. s. 363-369 s. ISBN 80-248-0398-4.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Etika politické moci. In Etika v ekonomických procesov. Bánská Bystrica: nevyplněno, 2003. s. 227-236 s. ISBN 80-8055-757-8.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Implementace etiky do výukových programů na VŠ v ČR. In Globalizace a etika. nevyplněno: nevyplněno, 2003. s. 149 s. ISBN 80-903188-3-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Vliv procesu začleňování do EU na korupci v ČR. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. s. 92 s. ISBN 80-7083-738-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Eliminace korupce ve veřejné správě. In Aktuální otázky rozvoje regionů III.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 42 s. ISBN 80-213-1089-8.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Ekonomické a etické aspekty korupce Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 1999, vol. 4, no. D, ISSN: 1211-555X.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Inovace předmětu Hospodářská politika EU se zaměřením na vytvoření ucelených studijních materiálů v rámci LMS Moodle (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Proces digitální transformace ekonomik na subnacionální úrovni (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Inovace předmětu Mikroekonomie I. se zaměřením na charakteristiku klíčových deskriptorů k popisu vědomostí (znalostí) a dovedností Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2017 31.12.2017
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Inovace doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2013 31.12.2013
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2012 31.12.2012
Usability of software tools for support of decision-making during solving spatially oriented problems (spoluřešitel) Standardní projekty (řešení od. 1.1. 2009) Grantová agentura ČR 01.01.2009 31.12.2011
Lázeňství jako segment ekonomiky České republiky a Japonska (spoluřešitel) Vnitřní granty FES Univerzita Pardubice 01.01.2008 31.12.2010
Hodnocení efektivnosti aktivit politiky zaměstnanosti úřadů práce na tvorbu pracovních míst v regionu Vnitřní granty FES Univerzita Pardubice 01.05.2006 30.11.2006
Finance Symposium 2006 Istanbul, Turkey Vnitřní granty FES Univerzita Pardubice 01.05.2006 30.11.2006

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1989 Ekonomika práce Vysoká škola ekonomická v Praze Hodnocení a racionalizace pracovišť

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní docent FES-Univerzita Pardubice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Společnost pro etiku v ekonomice
Nyní Česká společnost ekonomická
Nyní Vědecká rada Fakulty ekonomicko-správní