doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.

Obrázek uživatele doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.

Kontakty

466 036 162
jolana.volejnikova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-6629-0846

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav ekonomických věd (40580)

Vedoucí
head
Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny:
Pondělí: 
11.30 - 12.30 hod.
Konzultace:
Úterý
9.30 - 11.30 hod. -
Ve zkouškovém období dle individuální dohody. Zápis známek do indexů: 30.5.2019 14.00 - 15.00 hod., 4.6.2019 v běžných KH, 13.6.2019 13.00 - 14.00 hod., 27.6.2019 13.00 - 14.00 hod., 2.7.2019 v běžných KH
Předmět (Rok) Role
FES/ADEKO (2018) G PR - -
FES/DEKO (2018) G PR - -
FES/DEKOM (2018) G PR - -
FES/DKET (2018) G - - -
UEV/AEKO1 (2018) G - - -
UEV/AHPU (2018) G - - -
UEV/AMIK1 (2018) G - - -
UEV/AMIK2 (2018) G - - -
UEV/KEKO1 (2018) G PR - -
UEV/KEKO2 (2018) - PR - -
UEV/KHPO (2018) G - - -
UEV/KHPU (2018) G - - -
UEV/KIAK (2018) G - - -
UEV/KIEK (2018) G - - -
UEV/KMAE1 (2018) G - - -
UEV/KMIE1 (2018) G - - -
UEV/KMIK2 (2018) G PR - -
UEV/PEKO1 (2018) G PR - -
UEV/PEKO2 (2018) - PR - -
UEV/PHPO (2018) G - - -
UEV/PHPU (2018) G - - -
UEV/PIAK (2018) G - - -
UEV/PIEK (2018) G - - -
UEV/PMAE1 (2018) G PR - -
UEV/PMIE1 (2018) G PR - -
UEV/PMIK2 (2018) G PR - -
UEV/PZVET (2018) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MÁCHOVÁ, R. - VOLEJNÍKOVÁ, J. - LNĚNIČKA, M. Impact of E-government Development on the Level of Corruption: Measuring the Effects of Related Indices in Time and Dimensions Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor, 2018, vol. 18, no. 2, s. 99-121. ISSN: 1213-2446.
VOLEJNÍKOVÁ, J. The minimum wage in the Czech Republic. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 601-608 s. ISBN 978-619-7408-30-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KUNHARTOVÁ, L. Globalisation and Economic position of Seniors in the Czech Republic. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 2902-2909 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - MALINOVÁ, R. Corruption and Economic Theory. In SGEM 2018 : conference proceedings. Vol. 5. Sofia: SGEM, 2018. s. 549 - 556 s. ISBN 978-619-7408-67-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. The Innovation of Microeconomics course with a focus on the characteristics of the key descriptors to describe the attainments and skills. In Science & Society Conference Proceedings. Book 3. Vol. 3. Sociology & Healthcare. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 657-665 s. ISBN 978-619-7408-20-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - ŘEZNÍČEK, J. Alternatives for evaluating a country´s economics development Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2016, vol. XXIII., no. 37, 2/2016, s. 164-176. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - ŘEZNÍČEK, J. The Czech economy after the financial crisis. In SGEM 2016 : Political sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Book 2, volume 4. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 717-725 s. ISBN 978-619-7105-75-9.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Regional competitiveness and analysis of its factors. In Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník Mezinárodní odborné vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 1180 – 1187 s. ISBN 978-80-7435-636-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. The importance of ethics during the period of the formation of economic theory. In 3rd Internacional Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 : Conference proceedings. Book 3, Volume I.. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 265-273 s. ISBN 978-619-7105-52-0.
FUKA, J. - VOLEJNÍKOVÁ, J. - LEŠÁKOVÁ, P. THE ISSUE OF ETHICS IN THE CZECH REPUBLIC IN CASE OF PRIVATE AND PUBLIC ORGANIZATIONS. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 389-396 s. ISBN 978-619-7105-73-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Meziregionální migrace v České republice Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2015, vol. 22, no. 33, s. 55-65. ISSN: 1211-555X.
LINHARTOVÁ, V. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Quantifying Corruption at a Subnational Level E+M Ekonomie a Management, 2015, vol. 18, no. 2, s. 25-39. ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce a protikorupční politika v ČR - 20 let proměn Andragogika, 2015, vol. XIX, no. 2, s. 25-34. ISSN: 1211-6378.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Strukturální nezaměstnanost v České republice. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Sborník recenzovaných příspěvků. Díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 343-350 s. ISBN 978-80-7435-548-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Corruption in the Czech Republic - 25 Years of Changes. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 163-170 s. ISBN 978-619-7105-48-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - LINHARTOVÁ, V. Macro-economic Aspects of Corruption. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2014. 72 s. ISBN: 978-3-659-52992-4.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Economic Aspects of Food Consumption in the Czech Republic. In International Scientific Days 2014. Improving Performance of Agriculture and the Economy: Challenges for Management and Policy. Conference Proceedings. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2014. s. 422 - 427 s. ISBN 978-80-552-1186-2.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Czech Economy Ten Years After the Entry into the EU. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume IV, "Economics and Tourism". Sofia: SGEM, 2014. s. 581-588 s. ISBN 978-619-7105-28-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - LINHARTOVÁ, V. Quantification of Corruption at Subnational Level. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume IV, "Economics and Tourism". Sofia: SGEM, 2014. s. 457-464 s. ISBN 978-619-7105-28-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Analysing the Effects of Migration on the Number of Inhabitants in a Region. In Economic Theory & Economic Reality (ETER 2014). Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. s. 1-8 s. ISBN 978-80-225-3884-8.
KNĚZÁČKOVÁ, R. - VOLEJNÍKOVÁ, J. The Labour Market in the Czech Republic after Accession to the European Union. In 8th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2014. s. 687–697 s. ISBN 978-80-87990-02-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Influence of Migration on the Labour Market in the Czech Republic. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie 2014. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. s. 1026 – 1034 s. ISBN 978-80-7510-045-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - LINHARTOVÁ, V. Impact of Accession to the EU on Corruption in the Czech Republic. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 (ICEI 2014). Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 763-770 s. ISBN 978-80-248-3388-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Evoluce institucí 20 let po rozpadu Československa Podniková ekonomika a manažment, 2013, vol. Neuveden, no. Mimořádné číslo, s. 782-788. ISSN: 1336-5878.
LINHARTOVÁ, V. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Corruption Trends in the V4 Countries Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 20, no. 27, s. 84-95. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - LINHARTOVÁ, V. Anti-Corruption Policy in the Czech Republic. In Conference Proceedings X. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 316-324 s. ISBN 978-80-7248-788-2.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - RUDOLFOVÁ, M. Government Failure and Corruption. In 7th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2013. s. 1483-1491 s. ISBN 978-80-86175-87-4.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Labor Migration between the Czech Republic and Slovakia Human Resources Management and Ergonomics, 2012, vol. 6, no. 1, s. 91 - 103. ISSN: 1337-0871.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce jako racionální ekonomická volba Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2012, vol. 17, no. 23, s. 147-159. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KNĚZÁČKOVÁ, R. Cizinci na trhu práce v České republice Podniková ekonomika a manažment, 2012, vol. Neuveden, no. Mimořádné číslo, s. 935-943. ISSN: 1336-5878.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Path Dependence of Corruption in the Czech Republic. In 6th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2012. s. 1188-1198 s. ISBN 978-80-86175-86-7.
KNĚZÁČKOVÁ, R. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Regionální analýza pracovní migrace mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. In Nové trendy 2012 - New trends 2012. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. s. 77-85 s. ISBN 978-80-87314-29-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Zadluženost domácností v České republice Podniková ekonomika a manažment, 2011, vol. 6, no. Speciální, s. 600-604. ISSN: 1336-5878.
LELEK, T. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Hospodářský růst v éře nové ekonomiky Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2011, vol. 16, no. 22, s. 106-120. ISSN: 1211-555X.
LIŠKA, V. - SLUKOVÁ, K. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Institucionální ekonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 235 s. ISBN: 978-80-7431-051-5.
LINHARTOVÁ, V. - VOLEJNÍKOVÁ, J. Účinnost protikorupční politiky v České republice. In Nové trendy - nové nápady 2011. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2011. s. 222-232 s. ISBN 978-80-87314-20-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Teoreticko-metodologická východiska institucionální ekonomie Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 16, s. 334-346. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Ekonomie a ekonomika E+M Ekonomie a Management, 2010, vol. 13, no. 2, ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Protikorupční politika v České republice. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2010. 7 s. ISBN: 978-80-225-3079-8.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Reflection of Corruption in the Development of Economic Theories E+M Ekonomie a Management, 2009, vol. 12, no. 2, s. 15-34. ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Corruption and Economic order Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 14, s. 278-286. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Institutional Quality states EU-12 Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 15, s. 235-241. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Vliv firmy TPCA na regionální trh práce. In Nové trendy - Nové nápady 2009. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2009. s. 229-243 s. ISBN 978-80-87314-04-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Institucionální vývoj států EU-12. In Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009. s. 1-6 s. ISBN 978-80-86175-66-9.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Role institucí v procesu globalizace. In Podniková ekonomika a manažment. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 561-568 s.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Trendy korupce v EU. In Sborník příspěvků MSED 2008. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008. s. 1-6 s. ISBN 978-80-86175-62-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - MANDYSOVÁ, I. Vytváření potenciálu pro české podniky v odvětví lázeňství. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-6 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Labour Market in the Czech Republic after Acceptance into the European Abstract. In Modelling the European Future: Integrating the Old and the New. Klaipeda: Klaipeda University, 2008. s. 370-378 s. ISBN 978-9955-18-355-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Position and Importance of Small and Median Companies in Economy of the Czech Republic. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2008. s. 381-385 s. ISBN 978-80-225-2552-7.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce a paradigma nové institucionální ekonomie. In Sborník 2. mezinárodní vědecké konference Nové trendy - nové nápady. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2008. s. 353-362 s. ISBN 978-80-903914-1-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Mikroekonomická analýza korupce ve veřejné správě. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 133-137 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Global Aspects of Employment Market in EU. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08. Žilina: Randa a spol., 2008. s. 628-634 s. ISBN 979-80-9697-451-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Trendy v korupci a společenský kapitál Ekonomický časopis SAV, 2007, vol. 55, no. 4, s. 359-376. ISSN: 0013-3035.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - SEKERKA, B. Production Function and Demand for Factors E+M Ekonomie a Management, 2007, vol. X, no. 1, s. 5-9. ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Asymmetrical Information and Corruption Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, vol. 11, no. 11, s. 165-171. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Socioekonomické aspekty nezaměstnanosti Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, vol. 12, no. 12, s. 236-248. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi. 1.. vyd. Praha: Profess Consulting, s. r. o., 2007. 390 s. ISBN: 978-80-7259-055-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Makroekonomické aspekty korupce a hospodářský řád. In Lobbing a korupce při tvorbě veřejné politiky. 1.. vyd. Praha: Prospektrum, 2007. 28 s. ISBN: 978-80-7175-144-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. The Quality of Administration in the Czech Republic and in Slovakia. In Zborník z vedeckej konferencie Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR 2007. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2007. s. 87-91 s. ISBN 978-80-225-2364-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. K významu výuky institucionální ekonomie na ekonomických fakultách. In Zvyšování konkurenceschopnosti na regionálních, národních a mezinárodních trzích. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 24-24 s. ISBN 978-80-248-1457-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Corruption Trends and Expanding of the European Union. In The recent development of the EU: Challenges and experience 2007. Klaipeda: Klaipeda University, 2007. s. 189-196 s. ISBN 978-9955-18-272-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Mechanism of Protection of Financial Interest in the European Union. In Economic theory and practice. Today and tomorrow II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. s. 1-5 s. ISBN 978-80-8083-203-2.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Trh práce a nezaměstnanost v okrese Kolín. In Sborník 2. mezinárodní vědecké konference Nové trendy - nové nápady. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2007. s. 1-5 s. ISBN 978-80-903914-1-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Globalization and Corruption Trends. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky 07. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 628-633 s. ISBN 978-80-969742-0-7.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Kvalita institucionálního prostředí v ČR. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-6 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Transparentnost ekonomického prostředí nových členských států EU a alokace PZI E+M Ekonomie a Management, 2006, vol. IX, no. 2, s. 58-68. ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce jako důsledek destrukce podnikatelského objevování Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2006, vol. 10, no. 10, s. 175-181. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. VÝVOJ EKONOMICKÝCH TEORIÍ A JEHO VÝUKA NA FAKULTĚ EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ? SOUČASNOST A PERSPEKTIVY. In Nové trendy - nové nápady 2006. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2006. s. 291-301 s. ISBN 80-239-8268-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. KVALITA INSTITUCIONÁLNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJÍ VÝZNAM PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2006. s. 76-81 s. ISBN 80-225-2199-X.
KOŽENÁ, M. - VOLEJNÍKOVÁ, J. TRANSPARENTNESS OF ECONOMIC ENVIRONMENT OF EUROPEAN UNION´S NEW MEMBER COUNTRIES AND ALOCATION OF FDI. In International finance symposium 2006 "Financial Sector Intergration: Review and Steps Ahead". Istanbul: Marmara University, 2006. s. 443-453 s. ISBN 975-400-291-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Transparentnost ekonomického prostředí států V4 a alokace přímých zahraničních investic.. In Medzinárodné vedecké dni 2006 - Konkurencieschopnosť v EÚ - výzva pre krajiny V4. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. s. 762-768 s. ISBN 80-8069-704-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. - KOŽENÁ, M. TRANSPARENTNESS OF ECONOMIC ENVIRONMENT OF EUROPEAN UNION´S NEW MEMBER COUNTRIES AND ALOCATION OF FDI. In International finance symposium 2006 "Financial Sector Intergration: Review and Steps Ahead". Istanbul: Marmara University, 2006. s. 443-453 s. ISBN 975-400-291-6.
VOLEJNÍKOVÁ, J. MOŽNOSTI HODNOCENÍ A MĚŘENÍ KORUPCE JAKO UKAZATELE KVALITY SPRÁVY. In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 476-481 s. ISBN 80-7194-882-9.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Corruption and Anti-corruption Policy in the Czech Republic. Verejná správa a spoločnosť, 2005, vol. VI., no. 1-2, s. 6-15. ISSN: 1335-7182.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Moderní kompendium ekonomických teorií - od antických zdrojů až po 3.tisíciletí. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, s. r. o., 2005. 378 s. ISBN: 80-7259-020-0.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Entrepreneurial detection. In Proceedings of The Int. Sci. Conf. "ECOMA 2005: Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 523-526 s. ISBN 80-7194-806-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce jako sociálně ekonomický, kulturní a politický problém rozvojových zemí. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´05. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 245-250 s. ISBN 80-8070-464-3.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Globalizace a cestovní ruch - nezastupitelné faktory ekonomického a sociálního rozvoje regionů. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 349-353 s. ISBN 80-7194-481-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce a PZI v regionu nových členských států EU. In Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-8 s. ISBN 80-248-0943-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Dynamika zahraničního obchodu České republiky a EU Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 197-200. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Globalizace a cestovní ruch. In Aktuální otázky rozvoje regionů IV. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2004. s. 135-140 s. ISBN 80-213-1246-7.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Ekonomické důsledky korupce v procesu globalizace. In Globalizácia a jej sociálo-ekonomické dôsledky. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 241-247 s. ISBN 80-7194-684-2.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Nová úprava zákona o zadávání veřejných zakázek. In Public Administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 381-389 s. ISBN 80-7194-684-2.
VOLEJNÍKOVÁ, J. (Anti)korupční klima v zemích EU E+M Ekonomie a Management, 2003, vol. 6, no. 4, s. 71. ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Východiska a orientace soudobé antikorupční politiky v ČR Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2003, vol. 8, no. 1, s. 182-187. ISSN: 1211-555X.
VOLEJNÍKOVÁ, J. (Anti)korupční politika v zemích Evropské unie E+M Ekonomie a Management, 2003, vol. 6, no. 6, s. 19-26. ISSN: 1212-3609.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Eliminace korupce ve veřejné správě. In Aktuální otázky rozvoje regionů III.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 42 s. ISBN 80-213-1089-8.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce a protikorupční politika v ČR před vstupem do EU. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách. Ostrava: VŠB-TU, 2003. s. 363-369 s. ISBN 80-248-0398-4.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Globalizace a její vliv na podnikatelskou etiku v ČR. In Glogalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Žilina: EDIS, 2003. s. 354-358 s. ISBN 80-8070-134-2.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Etika politické moci. In Etika v ekonomických procesov. Bánská Bystrica: nevyplněno, 2003. s. 227-236 s. ISBN 80-8055-757-8.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Vliv procesu začleňování do EU na korupci v ČR. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. s. 92 s. ISBN 80-7083-738-1.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Implementace etiky do výukových programů na VŠ v ČR. In Globalizace a etika. nevyplněno: nevyplněno, 2003. s. 149 s. ISBN 80-903188-3-5.
VOLEJNÍKOVÁ, J. Ekonomické a etické aspekty korupce Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 1999, vol. 4, no. D, ISSN: 1211-555X.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Economic Aspects´ Dynamic of Public Policies in Efficiency and Sustainability Context Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
The process of digital transformation of economies at subnational level Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Inovation of the subject Economic policy of the EU with focus on creation comprehensive study materials within the LMS Moodle Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
The innovation of Microeconomics I. course with a focus on the characteristics of the key descriptors to describe the attainments (knowledge) and skills Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-01-01 2017-12-31
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
The Innovation of the doctoral study programme Economic Policy and Administration. Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Research activities in the field "Economic Policy and Administration" Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2014-01-01 2014-12-31
Research activities in the field "Economic Policy and Administration" Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Research activities in the area of public administration Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2013-01-01 2013-12-31
Research activities in the area of public administration Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2012-01-01 2012-12-31
Usability of software tools for support of decision-making during solving spatially oriented problems Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2009 31.12.2011
Lázeňství jako segment ekonomiky České republiky a Japonska Internal grants - Faculty of Economics and Administration Univerzita Pardubice 01.01.2008 31.12.2010
Finance Symposium 2006 Istanbul, Turkey Internal grants - Faculty of Economics and Administration Univerzita Pardubice 2006-05-01 2006-11-30
Hodnocení efektivnosti aktivit politiky zaměstnanosti úřadů práce na tvorbu pracovních míst v regionu Internal grants - Faculty of Economics and Administration Univerzita Pardubice 2006-05-01 2006-11-30

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1989 Ekonomika práce Vysoká škola ekonomická v Praze Hodnocení a racionalizace pracovišť

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní docent FES-Univerzita Pardubice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Společnost pro etiku v ekonomice
Nyní Česká společnost ekonomická
Nyní Vědecká rada Fakulty ekonomicko-správní