RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.

RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.

Kontakty

466 036 038
oldrich.horak@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1530-339X

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav systémového inženýrství a informatiky (40530)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Středa: 
10:00 - 11:00, ale po dobu uzavření univerzity konzultace zrušeny!
-
Během zkouškového období konzultace pouze po předchozí dohodě.
Předmět (Rok) Role
USII/AALG (2019) G - - -
USII/AOSY (2019) - - CV -
USII/AZAL (2019) G - - -
USII/CALG (2019) G PR - -
USII/CPAV (2019) G - - -
USII/CPSI (2019) G - - -
USII/EALG (2019) G PR CV -
USII/EPSI (2019) G - - -
USII/FALG (2019) G PR CV -
USII/FMI2 (2019) - - CV -
USII/FPAV (2019) G - - -
USII/FPSI (2019) G - - -
USII/FWS1 (2019) G - - -
USII/FWS2 (2019) G - - -
USII/KALG (2019) G PR - -
USII/KMZA (2019) G - - -
USII/KPRG1 (2019) G PR - -
USII/KPSI1 (2019) G PR - -
USII/KZAL (2019) G - - -
USII/KZALE (2019) G - - -
USII/PALG (2019) G PR CV -
USII/PITF (2019) G - - -
USII/PMZA (2019) G - - -
USII/POSY (2019) - - CV -
USII/PPRG1 (2019) G - - -
USII/PPSI1 (2019) G PR CV -
USII/PPSI1 (2019) - - CV -
USII/PZAL (2019) G - - -
USII/PZALE (2019) G PR CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HORÁK, O. - TYKVA, R. Data Storage Issues in Smart Cities and Smart Environments. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019 : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown: International Business Information Management Association-IBIMA, 2019. s. 5506-5510 s. ISBN 978-0-9998551-2-6.
HORÁLEK, J. - HOLÍK, F. - HORÁK, O. - PETR, L. - SOBĚSLAV, V. Analysis of the use of Rainbow Tables to break hash Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2017, vol. 32, no. 2, s. 1523-1537. ISSN: 1064-1246.
HORÁK, O. - LINHART, J. - PETR, L. Data Collection for Smart Cities using Intelligent Sensors. In Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference. Norristown: International Business Information Management Association-IBIMA, 2017. s. 3624-3628 s. ISBN 978-0-9860419-9-0.
PETR, L. - HORÁLEK, J. - HORÁK, O. Basic Principles of Security Design in Smart Grids Network Solutions on IPv6. In MMK 2016 - Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 1551-1557 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
HORÁK, O. Identifikace uživatelů informačním systémem pomocí analýzy hlasu. In Advances in Informatics, Management and Economics: Pokroky v informatice, managementu a ekonomii. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 20 s. ISBN: 978-80-7395-811-4.
HORÁK, O. - ČAPEK, J. Extracting Characteristics of Speaker's Voice Harmonic Spectrum - Design of Human Voice Feature Extraction Technique. In Proceedings of the 8th International Joint Conference on Software Technologies. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2013. s. 273-277 s. ISBN 978-989-8565-68-6.
KOMÁRKOVÁ, J. - ŠPIDLEN, J. - BHATTACHARYA, D. - HORÁK, O. Distributed processing of elevation data by means of apache hadoop in a small cluster. In ICSOFT 2013 - Proceedings of the 8th International Joint Conference on Software Technologies. Setubal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC), 2013. s. 340-344 s. ISBN 978-989-8565-68-6.
HORÁK, O. The Voice Segment Type Determination using the Autocorrelation Compared to Cepstral Method WSEAS Transactions on Signal Processing, 2012, vol. 8, no. 1, s. 11-20. ISSN: 1790-5052.
HORÁK, O. - NOVÁK, M. - ZÁKOUTSKÝ, V. Heatmap Generation Techniques used for GeoWeb Application User-Interface Evaluation International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 2012, vol. 6, no. 4, s. 369-377. ISSN: 1998-0159.
HORÁK, O. - MITROVIČ, L. Description of the Basic Algorithm Blocks and Structures Representation in Courses of Algorithm Development WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, 2012, vol. 9, no. 2, s. 42-51. ISSN: 1790-1979.
HORÁK, O. Phoneme Recognizer Based Verification of the Voice Segment Type Determination. In Proceedings of the 3rd International conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT '12). Atény: WSEAS Press, 2012. s. 166-171 s. ISBN 978-1-61804-130-2.
HORÁK, O. Multimediální studijní opora pro předmět Počítačové sítě 1. In Informatika XXV/2012: sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference Luhačovice. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2012. s. 43-44 s. ISBN 978-80-7375-628-4.
HORÁK, O. Specific Problems of User Identification Methods Implementation in Web-applications International Journal of Systems Applications, Engineering & Development, 2011, vol. 5, no. 1, s. 42-49. ISSN: 2074-1308.
KOMÁRKOVÁ, J. - HUB, M. - SEDLÁK, P. - KOPÁČKOVÁ, H. - ŠIMONOVÁ, S. - ČAPEK, J. - NOVÁK, M. - HORÁK, O. - DVOŘÁK, J. - JEDLIČKA, M. - VÍŠEK, O. Použitelnost aplikací pro podporu prostorově orientovaných problémů. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 112 s. ISBN: 978-80-7395-443-7.
HORÁK, O. - NOVÁK, M. - ZÁKOUTSKÝ, V. GeoWeb Application User-Interface Evaluation using Heatmaps. In AIASABEBI'11 Proceedings of the 11th WSEAS int. conf. on Applied informatics and communications, and Proceedings of the 4th WSEAS Int. conf. on Biomedical electronics and biomedical informatics. Stevens Point: WSEAS Press, 2011. s. 192-197 s. ISBN 978-1-61804-028-2.
KOMÁRKOVÁ, J. - HUB, M. - SEDLÁK, P. - VÍŠEK, O. - HORÁK, O. - NOVÁK, M. - JEDLIČKA, M. Methodology of Usability Evaluation of Web-based GIS Applications. In Strategic Mangement and its Support by Information Systems, 9th International Conference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 64-76 s. ISBN 978-80-248-2444-4.
HORÁK, O. Stanovení charakteru segmentu řeči s využitím reálného kepstra Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 18, s. 56-66. ISSN: 1211-555X.
HORÁK, O. Web-application User Identification. In Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science (ACS). Atény: WSEAS Press, 2010. s. 414-418 s. ISBN 978-960-474-225-7.
HORÁK, O. Telemetry Data Transmission, Storage and Processing System Supporting Ski-mountaineering Race WSEAS Transactions on Communications, 2008, vol. 7, no. 9, s. 964-973. ISSN: 1109-2742.
HORÁK, O. Web-based Telemetry Data Transmission System Supporting Ski-mountaineering Race. In New Aspects of Communications : Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Communications. Atény: WSEAS Press, 2008. s. 404-409 s. ISBN 978-960-6766-84-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Information environment of smart cities and regions in terms of competitiveness, efficiency and security Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Modelling emotions in verbal and nonverbal managerial communication to predict corporate financial risk Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2019 31.12.2021
Transparency and competitiveness of municipalities and regions within the development of the concept of smart cities and regions. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Transparency and competitiveness of municipalities and regions within the development of the concept of smart cities and regions Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Support of Development of Smart Cities and Regions Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Multimediální studijní opora pro předmět Počítačové sítě 1 HEDF - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-01-01 2011-12-31
Usability of software tools for support of decision-making during solving spatially oriented problems Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2009 31.12.2011

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Bc. 2004 Aplikovaná informatika Univerzita Hradec Králové Algoritmizace - cesta k programování
Ing. 2006 Informační management Univerzita Hradec Králové Bezpečnost dat v jednočipových aplikacích
Ph.D. 2014 Informatika ve veřejné správě Univerzita Pardubice Hlasová identifikace uživatelů informačním systémem
Mgr. 2017 Fyzikální měření a modelování Univerzita Hradec Králové Kalibrace dat a syntéza interferometrických obrazů observatoře ALMA
2017 Učitel střední školy Univerzita Hradec Králové Podpora výuky fyziky pomocí nástrojů IT
RNDr. 2018 Fyzikální měření a modelování Univerzita Hradec Králové

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2009 Marmara University Istanbul Turecko 0.2
2012 Zealand Institute of Business and Technology Roskilde Dánsko 0.2
2014 Universida de Vigo Ourense Španělsko 0.2
2015 Hochschule Bremerhaven Bremerhaven Německo 0.2
2017 Aalto University Espoo Finsko 0.2