doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.

Obrázek uživatele doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.

Kontakty

466 036 452
libena.cernohorska@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3170-6172

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav ekonomických věd (40580)

Docent
associate professor
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny: -
15. 5. 2019 KH zrušeny - pracovní cesta
Konzultace:
Středa: 
8-10
-
Předmět (Rok) Role
UEV/AMAK1 (2018) - PR - -
UEV/EPOJ (2018) G PR - SE
UEV/KBAN (2018) G PR - -
UEV/KBAT (2018) G - - -
UEV/KMZF (2018) G PR - -
UEV/PBAN (2018) G PR CV -
UEV/PBAT (2018) G PR CV -
UEV/PEKO2 (2018) - - CV -
UEV/PMAK2 (2018) - - CV -
UEV/PMIK2 (2018) - - CV -
UEV/PMZF (2018) G PR - -
UEV/PZAF (2018) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ČERNOHORSKÁ, L. Endogeneity of money: The case of the Сzech Republic Journal of International Studies, 2018, vol. 11, no. 4, s. 155-168. ISSN: 2071-8330.
ČERNOHORSKÁ, L. - KLEJZAR, V. Dopady (ne)konvenčních měnových politik vybraných centrálních bank na hdp a inflaci Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2018, vol. 25, no. 42, s. 29-40. ISSN: 1211-555X.
ČERNOHORSKÁ, L. The Impact of Monetary Policy on CPI and GDP in the Czech Republic and Switzerland for the Period 2000-2016. In Hradec Economic Days 2018. Part 1. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018. s. 140-150 s. ISBN 978-80-7435-700-8.
ČERNOHORSKÁ, L. The Efficiency of Selected Banking Sectors in the European Union Financial Assets and Investing, 2017, vol. 1, no. zima, s. 5-18. ISSN: 1804-5081.
ČERNOHORSKÁ, L. - PILYAVSKYY, A. - AARONSON, W. COMPARATIVE PERFORMANCE OF THE VISEGRAD GROUP BANKS FOR THE PERIOD 2009 -2013 E+M Ekonomie a Management, 2017, vol. 2, no. jaro, s. 175-187. ISSN: 1212-3609.
ČERNOHORSKÁ, L. THE EFFECT OF M3 MONETARY AGGREGATES AND BANK LOANS ON THE ECONOMIC GROWTH OF COUNTRIES IN THE EUROZONE, US AND JAPAN Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 2, no. 2.6.2017, s. 27-38. ISSN: 1211-555X.
ČERNOHORSKÁ, L. - KULA, V. Vliv vybraných ukazatelů bankovního sektoru na ekonomický růst zemí Eurozóny Acta academica karviniensia, 2017, vol. 1, no. zima, s. 18-27. ISSN: 1212-415X.
PILYAYSKYY, A. - AARONSON, W. - ČERNOHORSKÁ, L. Comparative analysis of the total factor of productivity changes for banks of Visegrad group for the period 2009-2013. In The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : conference proceedings. Krakov: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. s. 339-348 s. ISBN 978-83-65173-85-0.
ČERNOHORSKÁ, L. - KLEJZAR, V. The relationship between M3 and consumer price index in the Czech Republic. In New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Kyrenia: SciencePark Research, Organization and Counseling, 2017. s. 226-236 s.
ČERNOHORSKÁ, L. - KULA, V. The European central banks and its (un)conventional monetary policy Organizational and economic mechanisms of development of the financial system, 2016, vol. 2, no. 12, s. 53-61. ISSN: 1877-0444.
ČERNOHORSKÁ, L. Comparison of the efficiency of selected European banking sectors. In European Financial Systems 2016 : proceedings of the 13th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 72-78 s. ISBN 978-80-210-8308-0.
ČERNOHORSKÁ, L. - KULA, V. Does a relationship exist between the development of the banking sector and the economic growth of Eurozone?. In Economic and Social Development : 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Building Resilient Society” : book of proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2016. s. 262-269 s.
TEPLÝ, P. - ČERNOHORSKÁ, L. Why will Basel III fail?. In Proceedings of ICIDRET 2016. New Delhi: ASDF, 2016. s. 5-8 s. ISBN 978-81-929866-0-9.
ČERNOHORSKÁ, L. Komparace bankovních systémů a centrálních bank v České republice a ve Velké Británii Acta academica karviniensia, 2015, vol. 1, no. zima 2015, s. 19-31. ISSN: 1212-415X.
ČERNOHORSKÁ, L. Factors Influencing Bank Profitability of Czech Banks and Their International Parent Companies International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 2015, vol. 12, no. prosinec 2015, s. 3889-3894. ISSN: nemá.
ČERNOHORSKÁ, L. Komplexní pohled do bankovního světa. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 171 s. ISBN: 978-80-7395-863-3.
ČERNOHORSKÁ, L. Profitability Analysis of Selected Czech Banks and their Foreign Owners. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 283-290 s. ISBN 978-619-7105-47-6.
ČERNOHORSKÁ, L. Impact of Financial Crisis on the Stability Banking Sectors in the Czech Republic and Great Britain. In Procedia Economics and Finance. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015. s. 234-241 s.
ČERNOHORSKÁ, L. - ROUAG, A. Komparace bankovních sektorů v České republice a ve Velké Británii. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Sborník recenzovaných příspěvků. Díl I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 147-153 s. ISBN 978-80-7435-546-2.
ČERNOHORSKÁ, L. - PROKOP, V. The Profitability Analysis of Selected Czech Banks and Their Foreign Owners. In Proceedings of the 15th International Conference on Finance and Banking. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. s. 32-39 s. ISBN 978-80-7510-186-0.
ČERNOHORSKÁ, L. - KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ, P. An Analysis of the Similarity of Selected Banks in Central and Eastern Europe. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 191-202 s. ISBN 978-80-7454-482-8.
ČERNOHORSKÁ, L. - HONZA, F. Komparace bankovních systémů v zemích bývalé Jugoslávie Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2014, vol. 21, no. 30, s. 17-28. ISSN: 1211-555X.
ČERNOHORSKÁ, L. - FLOSOVÁ, H. Monetary Policy of Central Banks in the Times of Financial Crises. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume II, "Finance". Sofia: SGEM, 2014. s. 495-502 s. ISBN 978-619-7105-26-1.
ČERNOHORSKÁ, L. - HONZA, F. Specifics of Banking Sectors in the Countries of Former Yugoslavia. In Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. s. 42-50 s. ISBN 978-80-7248-939-8.
ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. - KYNCLOVÁ, L. Integrace dluhopisových trhů. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl I.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 157-164 s. ISBN 978-80-7435-366-6.
ČERNOHORSKÁ, L. Nekonveční měnová politika vybraných centrálních bank v době finanční krize. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 144-156 s. ISBN 978-80-7509-139-0.
ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. The Criticism of Basel II Based on Credit Risk Modelling. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume II, "Finance". Sofia: SGEM, 2014. s. 721-728 s. ISBN 978-619-7105-26-1.
ČERNOHORSKÁ, L. - STRNADOVÁ, L. Využití shlukové analýzy při vyhodnocení podobnosti fiskálních politik členských států EMU Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 20, no. 27, s. 23-33. ISSN: 1211-555X.
ČERNOHORSKÁ, L. - LINHARTOVÁ, V. Indebtedness of Czech Households Acta academica karviniensia, 2013, vol. XIII, no. 3, s. 44-55. ISSN: 1212-415X.
ČERNOHORSKÁ, L. - LINHARTOVÁ, V. The Impact of Corruption on Soundness of Banking Sector. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. s. 199-208 s. ISBN 978-80-7454-246-6.
ČERNOHORSKÁ, L. - FILIP, J. Specifics of the Banking Sectors in the Countries of Former Yugoslavia. In 14th International Conference on Finance and Banking Financial Regulation and Supervision in the Ater-Crisis Period. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 52-61 s. ISBN 978-80-7248-892-6.
ČERNOHORSKÁ, L. - LINHARTOVÁ, V. The Impact of Corruption on the Banking Sector. In Experience, problems and prospects of consumer market development. Samara: Samara Institute of the Russian State University, 2013. s. 131-136 s. ISBN 978-5-903878-49-9.
TEPLÝ, P. - MICHAL, V. - ČERNOHORSKÁ, L. The VT Index as an Indicator of Market Liquidity Risk in Slovakia Ekonomický časopis SAV, 2012, vol. 60, no. 3, s. 223-238. ISSN: 0013-3035.
LINHARTOVÁ, V. - ČERNOHORSKÁ, L. - TEPLÝ, P. - ŠINKA, M. The Role of Private Equity during Global Crises World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. Neuveden, no. 65, s. 783-787. ISSN: 2010-376X.
TEPLÝ, P. - ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. The Rise nad Fall of Credit Default Swaps. In Topical Issues of Science, Economy and Education in the XXI Century. Samara: Samara Institute of the Russian State University, 2012. s. 370-379 s. ISBN 978-5-903878-29-1.
ČERNOHORSKÁ, L. - LINHARTOVÁ, V. The Development of Loans and Savings of Households in the Czech Republic. In Topical Issues of Science, Economy and Education in the XXI Century. Samara: Samara Institute of the Russian State University, 2012. s. 391-403 s. ISBN 978-5-903878-29-1.
ČERNOHORSKÁ, L. - LINHARTOVÁ, V. Analýza zadluženosti domácností Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2011, vol. 16, no. 22, s. 31-43. ISSN: 1211-555X.
ČERNOHORSKÁ, L. - ILKOVÁ, M. - TEPLÝ, P. Models of Dividend Distribution and Taxation Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2011, vol. 19, no. 1, s. 5-16. ISSN: 1211-555X.
TEPLÝ, P. - ČERNOHORSKÁ, L. The Pending Global Crisis: A Dark Future ahead of Us?. In Changing Perspectives of Management. Kathmandu: Nepalese Academy of Management, 2011. s. 221-233 s.
ČERNOHORSKÁ, L. - RIPPEL, M. - TEPLÝ, P. Key Operational Risk Management Techniques Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 16, s. 41-49. ISSN: 1211-555X.
ČERNOHORSKÝ, J. - ČERNOHORSKÁ, L. - TEPLÝ, P. Key Economic Policy Lessons from the 2008 Financial Crisis Anadolu University Journal of Social Sciences, 2010, vol. 10, no. 2, s. 123-134. ISSN: 1303-0876.
TEPLÝ, P. - HU, L. - ČERNOHORSKÁ, L. Credit Risk Management Lessons from Czech Banks for the Chinese Banking Sector. In Credit Risk and Financial Crises. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 14 s. ISBN: 978-80-246-1872-2.
TEPLÝ, P. - HAVEL, J. - ČERNOHORSKÁ, L. Perspectives on a New Global Financial Platform. In Conference of the International Journal of Arts and Sciences. Boston: Harvard University, 2010. s. 100-107 s.
ČERNOHORSKÝ, J. - ČERNOHORSKÁ, L. Politický cyklus v České republice Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. Spec.Ed., s. 27-35. ISSN: 1211-555X.
ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. - TEPLÝ, P. Implications of the 2008 Financial Crisis for World Financial Markets Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 14, s. 13-26. ISSN: 1211-555X.
TETŘEVOVÁ, L. - ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. - JIRÁSKOVÁ, K. - SABOLOVÁ, V. - STŘÍTESKÁ, M. - STEJSKAL, J. Veřejný a podnikatelský sektor. Příbram: Professional Publishing, 2009. 190 s. ISBN: 978-80-86946-90-0.
TETŘEVOVÁ, L. - ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. - JIRÁSKOVÁ, K. - SABOLOVÁ, V. - STŘÍTESKÁ, M. - STEJSKAL, J. - MAKOVSKÝ, Z. Vybrané aspekty projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 104 s. ISBN: 978-80-7395-169-6.
TEPLÝ, P. - ČERNOHORSKÁ, L. - ZEMAN, L. Negative and Positive Lessons from the 2007-2008 Financial Crisis. In Global Conference on Business and Finance Proceedings. Hilo: Institute for Business and Finance Research, 2009. s. 131-140 s.
TEPLÝ, P. - ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. Strategic Implications of the 2008 Financial Crisis. In World Summit on Global Economic Crisis. Michigan: Global Strategic Management, Inc., 2009. s. 21-43 s.
ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. Komparace vybraných finančních ukazatelů českých bank a jejich zahraničních vlastníků Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, vol. 12, no. 12, s. 26-37. ISSN: 1211-555X.
ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. THE BANKING STABILITY IN THE CZECH REPUBLIC BASED ON DISCRIMINANT AND CLUSTER ANALYSES Anadolu University Journal of Social Sciences, 2007, vol. 7, no. 2, s. 46-55. ISSN: 1303-0876.
ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. Současné přístupy k predikci míry inflace pomocí Phillipsovy křivky Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, vol. 11, no. 11, s. 17-29. ISSN: 1211-555X.
ČERNOHORSKÁ, L. - TEPLÝ, P. - DIVIŠ, K. Implications of the New Basel Capital accord for European Banks E+M Ekonomie a Management, 2007, vol. X, no. 2, s. 58-64. ISSN: 1212-3609.
ČERNOHORSKÝ, J. - ČERNOHORSKÁ, L. Potential Attitudes Solving the Problems of Banking Stability Working Papers in Economics, 2007, vol. 24, no. 24, s. 25-40. ISSN: 1406-4928.
ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. Hodnocení krajů na základě shlukové analýzy. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-8 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
ČERNOHORSKÁ, L. Komparace vývoje nezaměstnanosti v České republice a na Slovensku Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2006, vol. 10, no. 10, s. 34-43. ISSN: 1211-555X.
ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. The Option of the Classification of the Banking Stability. In International finance symposium 2006 "Financial Sector Intergration: Review and Steps Ahead". Istanbul: Marmara University, 2006. s. 639-648 s. ISBN 975-400-291-6.
ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. The Evaluation of Banking Stability Based on Statistical Analysis. In 4th International Symposium "International business administration". Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006. s. 83-91 s. ISBN 80-7248-353-6.
ČERNOHORSKÁ, L. The Evaluation of Banking Stability based on discriminant analysis. In Medzinárodné vedecké dni 2006 - Konkurencieschopnosť v EÚ - výzva pre krajiny V4. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. s. 1340-1348 s. ISBN 80-8069-704-3.
TEPLÁ, L. Problémy vzájemných vztahů stabilního rozvoje bank a podniků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2005. 27 s. ISBN: 80-214-2898-8.
ČERNOHORSKÁ, L. The Evaluation of Banking Stability on Discriminant Analysis. In Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2005. s. 97-109 s. ISBN 80-7248-342-0.
TEPLÁ, L. Současná regionální politika Evropské unie jako kombinovaná politika. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 317-321 s. ISBN 80-7194-777-6.
TEPLÁ, L. Financial Indicators of Rentability as an Example of Czech Banks. In Finans sektorunde bilgi yonetimi ve olcek ekonomileri iliskisi. Istanbul, Turecko: Marmara university, Istanbul, Turkey, 2005. s. 4 s.
TEPLÁ, L. Využití diskriminační analýzy při hodnocení stability banky. In Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2005. s. 162-167 s. ISBN 80-7302-104-8.
ČERNOHORSKÁ, L. Analýza podnikatelské základny v Pardubickém kraji. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík III. Košice: Royal Unicorn, s.r.o., 2005. s. 67-72 s. ISBN 80-969181-4-1.
TEPLÁ, L. - MAZÁK, R. Financial Indicators of Rentability on Example of Czech Banks in the Period 1995-2002 Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 117-125. ISSN: 1211-555X.
TEPLÁ, L. Analýzy vybraných finančních ukazatelů českých bank v letech 1995 - 2002. In Ekonomická univerzita v Bratislavě. Košice: EU v Bratislave, Podnikovohospodářská fakulta v Košicích, 2004. s. 336-347 s. ISBN 80-969181-1-7.
TEPLÁ, L. Chování bankovní a podnikové sféry jako důsledek struktury trhu. In Public administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 338-344 s. ISBN 80-7194-684-2.
TEPLÁ, L. Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj měst. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2004. s. 124-130 s. ISBN 80-213-1246-7.
TEPLÁ, L. Evalualtion of Czech Banks Stability in the Years 1995 - 2002. In 10. mezinárodní konference Slezské univerzity, Obchodně podnikatelská fakulta. Karviná: SBA SU Karviná, 2004. s. 232-244 s. ISBN 80-7248-271-8.
TEPLÁ, L. Prognóza úspěšného vývoje banky na základě diskriminační analýzy. In National and Regional Economics V. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2004. s. 611-619 s. ISBN 80-8073-223-X.
TEPLÁ, L. Rozvojové programy pro malé a střední podniky poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu. In Aktuální otázky rozvoje regionů IV. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2004. s. 155-161 s. ISBN 80-213-1246-7.
TEPLÁ, L. Stabilita bankovního sektoru v ČR. In Trasformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. s. 1-4 s. ISBN 80-7083-738-1.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Economic Aspects´ Dynamic of Public Policies in Efficiency and Sustainability Context Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
The process of digital transformation of economies at subnational level Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Administration and management of the environment of the industrial revolution 4.0 Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
The Innovation of the Subject Banking Transaction Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-01-01 2016-12-31
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Research activities in the field "Economic Policy and Administration" Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Analýza a ověření pravdivosti a reálné využitelnosti shromažďování dat,vč. jejich začlenění dle původu a obsahu. Navržení optimalizace a racionálního rozložení sběru s ohledem na jejich ekonomickou náročnost a dopady či přínosy pro ekonomiku ČR v rámci EU. Analysis and verification of veracity and applicability of collected data, incl. their incorporation by origin and content Ministerstvo práce a sociálních věcí 2006-06-07 2007-06-30