JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Obrázek uživatele JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Kontakty

466 036 164
martin.smid@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9836-8695

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav správních a sociálních věd (40520)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
12.00-14.00 -
Ve zkouškovém období dle dohody
Předmět (Rok) Role
USSV/APRR (2018) G - - -
USSV/AUDP (2018) G - - -
USSV/KCEP (2018) G - - -
USSV/KPOP (2018) G - - -
USSV/KPRP (2018) G PR - -
USSV/KPRR (2018) G - - -
USSV/KSKPE (2018) G PR - -
USSV/KSKP1 (2018) G PR - -
USSV/KSKP2 (2018) G PR - -
USSV/KTRP (2018) G - - -
USSV/KUDS (2018) - PR - -
USSV/PCEP (2018) G PR - -
USSV/PPRP (2018) G PR CV -
USSV/PPRR (2018) G - - -
USSV/PSKPE (2018) G PR CV -
USSV/PSKP1 (2018) G PR - -
USSV/PSKP2 (2018) G PR - -
USSV/PTRP (2018) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠMÍD, M. - NAVRÁTILOVÁ, S. Čas jako předmět závazku v pracovním právu. In COFOLA 2018. Část V. Čas v soukromém právu. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 163-186 s. ISBN 978-80-210-9063-7.
ŠMÍD, M. - NAVRÁTILOVÁ, S. ALTERNATIVE AND FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT: SITUATION IN CZECH REPUBLIC. In Economic and Social Development. 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development "The Legal Challenges of Modern World" : book of proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2017. s. 760-767 s.
ŠMÍD, M. - NAVRÁTILOVÁ, S. OCHRANA SOUKROMÍ ZAMĚSTNANCE V PRACOVNÍM PRÁVU – SOUČASNOST A BUDOUCNOST V KONTEXTU GDPR A PRŮMYSLU 4.0. 2017.
ŠMÍD, M. Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2016, vol. 23, no. 36, s. 188-195. ISSN: 1211-555X.
ŠMÍD, M. - NAVRÁTILOVÁ, S. Vybrané aspekty právního jednání v pracovním právu. In Dny práva 2016. Část VIII. Právní jednání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8559-6.
ŠMÍD, M. Provázanost občanského zákoníku a zákoníku práce: úvahy de lege ferenda. In COFOLA 2016 : sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8363-9.
ŠMÍD, M. Smluvní volnost ve veřejné službě: ohlédnutí za smluvním platem. In COFOLA 2015: sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7976-2.
ŠMÍD, M. Požadavek písemné formy v pracovním právu po 1. 1. 2014 v kontextu smluvní volnosti Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2014, vol. 2014, no. 32, s. 129-135. ISSN: 1211-555X.
ŠMÍD, M. Vysokoškolské právo jako analogie pracovního práva (úvaha nad reformou vysokých škol). In Veřejná správa 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 316-325 s. ISBN 978-80-7395-828-2.
ŠMÍD, M. Ochranná funkce a ochrana slabší strany v pracovním právu a jejich vztah k rovnému zacházení. In COFOLA 2014: Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 10.-12.4.2014 v Telči. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 575-581 s. ISBN 978-80-210-7211-4.
ŠMÍD, M. Legal Subjectivity in Labour Law in the Context of relation between Civil Code and Labour Code Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 20, no. 28, s. 114-121. ISSN: 1211-555X.
KŘÍŽ, R. - BAŤA, R. - BRYCHTOVÁ, Š. - COSTA JORDAO, T. - DUPLINSKÝ, J. - JANDEROVÁ, J. - JANEČEK, J. - MANDYS, J. - ŠATERA, K. - ŠMÍD, M. Udržitelný rozvoj a veřejná správa. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2013. 192 s. ISBN: 978-80-8154-047-9.
ŠMÍD, M. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásada rovného zacházení. In Dny práva 2012 - 6. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity: Sborníky příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 1-9 s. ISBN 978-80-210-6319-8.
JANDEROVÁ, J. - ŠMÍD, M. Jaké změny bude nová kodifikace soukromého práva znamenat pro pojišťovny?. In Sborník abstraktů k mezinárodní vědecké konferenci Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: Troas, 2013. s. 47-48 s. ISBN 978-80-904595-9-5.
ŠMÍD, M. Pracovní právo a jeho veřejnoprávní souvislosti po přijetí nového občanského zákoníku. In COFOLA 2013 The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 375-383 s. ISBN 978-80-210-6625-0.
CHARBUSKÝ, M. - ŠMÍD, M. Československá prvorepubliková etiketa a víno. In Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2011. s. 16-25 s. ISBN 978-80-904477-9-0.
MATĚJA, Z. - ŠMÍD, M. - CHARBUSKÝ, M. Selected Actual Trends in Czech Healing Spa Industry. In Hradecké ekonomické dny 2010 : sborník příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 262-270 s. ISBN 978-80-7435-040-5.
CHARBUSKÝ, M. - ŠMÍD, M. Změny ve vinařské legislativě po roce 1989. In Víno jako multikulturní fenomén : sborník příspěvků. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2010. s. 117-120 s. ISBN 978-80-904477-4-5.
ŠMÍD, M. Evropská správněprávní integrace Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 10, s. 141-145. ISSN: 1211-555X.
ŠMÍD, M. Protection of Human Rights in European Law: The Importance for Development of Enterpreneurship Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 2009, vol. 2009, no. 1, s. 153-162. ISSN: 1895-9911.
ŠMÍD, M. Legal Aspects of Events of February 1948 Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 15, s. 194-200. ISSN: 1211-555X.
BRYCHTOVÁ, Š. - CHARBUSKÝ, M. - ŠMÍD, M. Vinařství a turistika - spojení tradice s moderní formou turistiky. In Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 14-21 s. ISBN 978-80-87273-01-2.
KRAFTOVÁ, I. - CHARBUSKÝ, M. - ŠMÍD, M. Specific aspects of development of spa industry in Czech Republic and Slovakia since 1989. In Zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Financie a riziko. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. s. 97-102 s. ISBN 978-80-225-2745-3.
CHARBUSKÝ, M. - KOVÁRNÍK, J. - KRAFTOVÁ, I. - ŠMÍD, M. Sektor lázeňství v regionálním kontextu. In Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-11 s. ISBN 978-80-248-2049-1.
CHARBUSKÝ, M. - ŠMÍD, M. - KRAFTOVÁ, I. - KOVÁRNÍK, J. Importance of spa industry in regional development. In Sborník příspěvků z vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 55-60 s. ISBN 978-80-7041-443-9.
CHARBUSKÝ, M. - KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. - ŠMÍD, M. SPREAD OF RISKS IN THE PERIOD OF RECESSION IN SPA INDUSTRY. In Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej konferencie pod názvom Finacie a riziko. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. s. 150-158 s. ISBN 978-80-225-2867-2.
CHARBUSKÝ, M. - KOVÁRNÍK, J. - KRAFTOVÁ, I. - ŠMÍD, M. Sektor lázeňství v regionálním kontextu. Ostrava: 2009. ISBN 978-80-248-2048-1.
KRAFTOVÁ, I. - CHARBUSKÝ, M. - ŠMÍD, M. Vliv společenských změn na prosperitu českých lázní Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2008, vol. 13, no. 12, s. 95-108. ISSN: 1211-555X.
ŠMÍD, M. Evropská integrace v oblasti správního práva. In Filosoficko-ekonomické myšlení brněnské normativní školy: Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity - Řada teoretická, Svazek 332. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 145-152 s. ISBN 978-80-210-4668-9.
ŠMÍD, M. Právní režim přírodních léčivých zdrojů. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
ŠMÍD, M. Poznámky k vyšší územní samosprávě v ČR a Polsku. In COFOLA 2008 Conference: Key points and ideas. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 145-146 s. ISBN 978-80-210-4629-0.
ŠMÍD, M. - CHARBUSKÝ, M. - KRAFTOVÁ, I. Selected Marketing Methods in Spa Industry in Czech Republic. In Marketing a obchod 2008. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2008. s. 250-253 s. ISBN 978-80-8093-070-7.
ŠMÍD, M. MEZERY V PRÁVU A STŘET PRÁVNÍCH NOREM V POJETÍ RYZÍ NAUKY PRÁVNÍ Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, no. 12, s. 192-196. ISSN: 1211-555X.
ŠMÍD, M. Ochrana lidských práv v evropském správním právu a její význam pro podnikatelskou činnost v EU. In Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 317-321 s. ISBN 978-80-85889-91-8.
ŠMÍD, M. Regionální rozvoj-zákonné podmínky a možnosti. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Digital economy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Administration and management of the environment of the industrial revolution 4.0 Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Optimization of processes of education and its improvement in the social and legal disciplines at the Department of Administrative and Social Sciences Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Lázeňství jako segment ekonomiky České republiky a Japonska Internal grants - Faculty of Economics and Administration Univerzita Pardubice 01.01.2008 31.12.2010
Přednáškový pobyt 2 profesorů v rámci Senior Lawyers Program Priority No. 5 Univerzita Pardubice 01.02.2007 31.12.2007

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní odborný asistent Univerzita Pardubice
2006 - 2017 asistent Univerzita Pardubice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení