JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Obrázek uživatele masm0580

Kontakty

466 036 164
martin.smid@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9836-8695

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav správních a sociálních věd (40520)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
12.00-14.00 -
Ve zkouškovém období dle dohody
USSV/KCEP Celní a policejní právo 2018/2019 G   Cv  Se  
USSV/PCEP Celní a policejní právo 2018/2019 G    Cv  Se  
USSV/AUDP Introduction to Law 2018/2019 G   Cv  Se  
USSV/APRR Law System of the Czech Republic 2018/2019 G   Cv  Se  
USSV/KPOP Policejní právo 2018/2019 G   Cv  Se  
USSV/KPRP Pracovní právo 2018/2019 G    Cv  Se  
USSV/PPRP Pracovní právo 2018/2019 G    Cv  Se  
USSV/PPRR Právní řád ČR 2018/2019 G   Cv  Se  
USSV/KPRR Právní řád ČR 2018/2019 G   Cv  Se  
USSV/PSKP1 Soukromé právo I 2018/2019 G    Cv  Se  
USSV/KSKP1 Soukromé právo I 2018/2019 G    Cv  Se  
USSV/PSKP2 Soukromé právo II 2018/2019 G    Cv  Se  
USSV/KSKP2 Soukromé právo II 2018/2019 G    Cv  Se  
USSV/PSKPE Soukromé právo pro ekonomy 2018/2019 G    Cv  Se  
USSV/KSKPE Soukromé právo pro ekonomy 2018/2019 G    Cv  Se  
USSV/KTRP Trestní právo 2018/2019 G   Cv  Se  
USSV/PTRP Trestní právo 2018/2019 G   Cv  Se  
USSV/KUDS Úvod do distančního studia 2018/2019 G    Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠMÍD, M. - NAVRÁTILOVÁ, S. Čas jako předmět závazku v pracovním právu. In COFOLA 2018. Část V. Čas v soukromém právu. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 163-186 s. ISBN 978-80-210-9063-7.
ŠMÍD, M. - NAVRÁTILOVÁ, S. ALTERNATIVE AND FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT: SITUATION IN CZECH REPUBLIC. In Economic and Social Development. 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development "The Legal Challenges of Modern World" : book of proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2017. s. 760-767 s.
ŠMÍD, M. - NAVRÁTILOVÁ, S. OCHRANA SOUKROMÍ ZAMĚSTNANCE V PRACOVNÍM PRÁVU – SOUČASNOST A BUDOUCNOST V KONTEXTU GDPR A PRŮMYSLU 4.0. 2017.
ŠMÍD, M. Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2016, vol. 23, no. 36, s. 188-195. ISSN: 1211-555X.
ŠMÍD, M. - NAVRÁTILOVÁ, S. Vybrané aspekty právního jednání v pracovním právu. In Dny práva 2016. Část VIII. Právní jednání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8559-6.
ŠMÍD, M. Provázanost občanského zákoníku a zákoníku práce: úvahy de lege ferenda. In COFOLA 2016 : sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8363-9.
ŠMÍD, M. Smluvní volnost ve veřejné službě: ohlédnutí za smluvním platem. In COFOLA 2015: sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7976-2.
ŠMÍD, M. Požadavek písemné formy v pracovním právu po 1. 1. 2014 v kontextu smluvní volnosti Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2014, vol. 2014, no. 32, s. 129-135. ISSN: 1211-555X.
ŠMÍD, M. Vysokoškolské právo jako analogie pracovního práva (úvaha nad reformou vysokých škol). In Veřejná správa 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 316-325 s. ISBN 978-80-7395-828-2.
ŠMÍD, M. Ochranná funkce a ochrana slabší strany v pracovním právu a jejich vztah k rovnému zacházení. In COFOLA 2014: Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 10.-12.4.2014 v Telči. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 575-581 s. ISBN 978-80-210-7211-4.
ŠMÍD, M. Legal Subjectivity in Labour Law in the Context of relation between Civil Code and Labour Code Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2013, vol. 20, no. 28, s. 114-121. ISSN: 1211-555X.
KŘÍŽ, R. - BAŤA, R. - BRYCHTOVÁ, Š. - COSTA JORDAO, T. - DUPLINSKÝ, J. - JANDEROVÁ, J. - JANEČEK, J. - MANDYS, J. - ŠATERA, K. - ŠMÍD, M. Udržitelný rozvoj a veřejná správa. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2013. 192 s. ISBN: 978-80-8154-047-9.
ŠMÍD, M. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásada rovného zacházení. In Dny práva 2012 - 6. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity: Sborníky příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 1-9 s. ISBN 978-80-210-6319-8.
JANDEROVÁ, J. - ŠMÍD, M. Jaké změny bude nová kodifikace soukromého práva znamenat pro pojišťovny?. In Sborník abstraktů k mezinárodní vědecké konferenci Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: Troas, 2013. s. 47-48 s. ISBN 978-80-904595-9-5.
ŠMÍD, M. Pracovní právo a jeho veřejnoprávní souvislosti po přijetí nového občanského zákoníku. In COFOLA 2013 The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 375-383 s. ISBN 978-80-210-6625-0.
CHARBUSKÝ, M. - ŠMÍD, M. Československá prvorepubliková etiketa a víno. In Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2011. s. 16-25 s. ISBN 978-80-904477-9-0.
MATĚJA, Z. - ŠMÍD, M. - CHARBUSKÝ, M. Selected Actual Trends in Czech Healing Spa Industry. In Hradecké ekonomické dny 2010 : sborník příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 262-270 s. ISBN 978-80-7435-040-5.
CHARBUSKÝ, M. - ŠMÍD, M. Změny ve vinařské legislativě po roce 1989. In Víno jako multikulturní fenomén : sborník příspěvků. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2010. s. 117-120 s. ISBN 978-80-904477-4-5.
ŠMÍD, M. Evropská správněprávní integrace Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 10, s. 141-145. ISSN: 1211-555X.
ŠMÍD, M. Protection of Human Rights in European Law: The Importance for Development of Enterpreneurship Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 2009, vol. 2009, no. 1, s. 153-162. ISSN: 1895-9911.
ŠMÍD, M. Legal Aspects of Events of February 1948 Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 15, s. 194-200. ISSN: 1211-555X.
BRYCHTOVÁ, Š. - CHARBUSKÝ, M. - ŠMÍD, M. Vinařství a turistika - spojení tradice s moderní formou turistiky. In Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 14-21 s. ISBN 978-80-87273-01-2.
KRAFTOVÁ, I. - CHARBUSKÝ, M. - ŠMÍD, M. Specific aspects of development of spa industry in Czech Republic and Slovakia since 1989. In Zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Financie a riziko. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. s. 97-102 s. ISBN 978-80-225-2745-3.
CHARBUSKÝ, M. - KOVÁRNÍK, J. - KRAFTOVÁ, I. - ŠMÍD, M. Sektor lázeňství v regionálním kontextu. In Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-11 s. ISBN 978-80-248-2049-1.
CHARBUSKÝ, M. - ŠMÍD, M. - KRAFTOVÁ, I. - KOVÁRNÍK, J. Importance of spa industry in regional development. In Sborník příspěvků z vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 55-60 s. ISBN 978-80-7041-443-9.
CHARBUSKÝ, M. - KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. - ŠMÍD, M. SPREAD OF RISKS IN THE PERIOD OF RECESSION IN SPA INDUSTRY. In Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej konferencie pod názvom Finacie a riziko. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. s. 150-158 s. ISBN 978-80-225-2867-2.
CHARBUSKÝ, M. - KOVÁRNÍK, J. - KRAFTOVÁ, I. - ŠMÍD, M. Sektor lázeňství v regionálním kontextu. Ostrava: 2009. ISBN 978-80-248-2048-1.
KRAFTOVÁ, I. - CHARBUSKÝ, M. - ŠMÍD, M. Vliv společenských změn na prosperitu českých lázní Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2008, vol. 13, no. 12, s. 95-108. ISSN: 1211-555X.
ŠMÍD, M. Evropská integrace v oblasti správního práva. In Filosoficko-ekonomické myšlení brněnské normativní školy: Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity - Řada teoretická, Svazek 332. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 145-152 s. ISBN 978-80-210-4668-9.
ŠMÍD, M. Právní režim přírodních léčivých zdrojů. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
ŠMÍD, M. Poznámky k vyšší územní samosprávě v ČR a Polsku. In COFOLA 2008 Conference: Key points and ideas. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 145-146 s. ISBN 978-80-210-4629-0.
ŠMÍD, M. - CHARBUSKÝ, M. - KRAFTOVÁ, I. Selected Marketing Methods in Spa Industry in Czech Republic. In Marketing a obchod 2008. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2008. s. 250-253 s. ISBN 978-80-8093-070-7.
ŠMÍD, M. MEZERY V PRÁVU A STŘET PRÁVNÍCH NOREM V POJETÍ RYZÍ NAUKY PRÁVNÍ Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, no. 12, s. 192-196. ISSN: 1211-555X.
ŠMÍD, M. Ochrana lidských práv v evropském správním právu a její význam pro podnikatelskou činnost v EU. In Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 317-321 s. ISBN 978-80-85889-91-8.
ŠMÍD, M. Regionální rozvoj-zákonné podmínky a možnosti. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Digitální ekonomie (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Správa a management v prostředí průmyslové revoluce 4.0 (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Optimalizace procesů výuky a její zkvalitnění v sociálních a právních disciplínách na Ústavu správních a sociálních věd (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Lázeňství jako segment ekonomiky České republiky a Japonska (spoluřešitel) Vnitřní granty FES Univerzita Pardubice 01.01.2008 31.12.2010
Přednáškový pobyt 2 profesorů v rámci Senior Lawyers Program (spoluřešitel) Priorita č. 5 Univerzita Pardubice 01.02.2007 31.12.2007

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní odborný asistent Univerzita Pardubice
2006 - 2017 asistent Univerzita Pardubice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení