Ing. Pavel Zdražil, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Obrázek uživatele Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Kontakty

466 036 702
pavel.zdrazil@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0815-404X

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav regionálních a bezpečnostních věd (40550)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
mimo přednáškové období po dohodě
Předmět (Rok) Role
UPEM/PTVZ (2018) - - CV -
URBV/ARRM (2018) G PR CV -
URBV/KKVK (2018) G PR - -
URBV/KRIP (2018) G PR - -
URBV/PKVK (2018) G PR CV -
URBV/PRIP (2018) G PR CV -
URBV/PTRR (2018) G PR CV -
URBV/PTRS (2018) G PR CV -
USSV/KIZH (2018) - PR - -
USSV/PIZH (2018) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MALLICK, J. - ZDRAŽIL, P. FDI and Regional Income Disparity in the Czech Republic Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2018, vol. 26, no. 43, s. 159-171. ISSN: 1211-555X.
DYBA, W. - LOEWEN, B. - LOOGA, J. - ZDRAŽIL, P. Regional development in Central-Eastern European Countries at the beginning of the 21st century: Path dependence and effects of EU Cohesion policy Quaestiones Geographicae, 2018, vol. 37, no. 2, s. 77-92. ISSN: 0137-477X.
ZDRAŽIL, P. - PERNICA, B. Property Tax and Quality of Life in the Czech Municipalities: Does the Policy of Raising Local Coefficient Imply Potential or Risk for Development? Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor, 2018, vol. 18, no. 2, s. 123-136. ISSN: 1213-2446.
ZDRAŽIL, P. - REIFOVÁ, L. Risks Associated with Evaluation of Regional Disparity: The Influence of Metropolitan Areas on Results in Visegrad Group Countries. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference ‘Public Administration 2018’. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 216-226 s. ISBN 978-80-7560-161-2.
ZDRAŽIL, P. Nepřímý odhad vývoje struktury produktivity v regionech. In XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 57-64 s. ISBN 978-80-210-8970-9.
ZDRAŽIL, P. - APPLOVÁ, P. Visual Evaluation of Changes in Regional Growth and Disparities: Usage of a Pareto Chart Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 24, no. 41, s. 230-242. ISSN: 1211-555X.
ZDRAŽIL, P. - KOZUŃ-CIEŚLAK, G. The Role of Cross-border Cooperation Initiatives in Respect of Regional Development: Case Study of Euroregion Neisse Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 24, no. 40, s. 244-254. ISSN: 1211-555X.
ZDRAŽIL, P. - APPLOVÁ, P. Dopady programového období 2007-2013 regionální politiky EU na rozvoj českých mikroregionů. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 75-82 s. ISBN 978-80-210-8586-2.
ZDRAŽIL, P. - APPLOVÁ, P. Growth disparities among regions of the Visegrad group countries: an evidence of their extent and nature E+M Ekonomie a Management, 2016, vol. 19, no. 2, s. 37-54. ISSN: 1212-3609.
ZDRAŽIL, P. - KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. Reflection of Industrial Structure in Innovative Capability Inžinerine Ekonomika / Engineering Economics, 2016, vol. 27, no. 3, s. 304-315. ISSN: 1392-2785.
ZDRAŽIL, P. - KRAFTOVÁ, I. Regional Disaggregation of Industrial Investment: The Case of Czech Regions Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2016, vol. 23, no. 37, s. 189-201. ISSN: 1211-555X.
KRAFTOVÁ, I. - MAŠTÁLKA, M. - MATĚJA, Z. - SVOBODA, O. - ZDRAŽIL, P. Bezpečný rozvoj regionu. Základní koncept.. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 188 s. ISBN: 978-80-7552-261-0.
ZDRAŽIL, P. Vývoj disparit českých regionů z hlediska různých úrovní mzdové diferenciace. In 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků.. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 379-386 s. ISBN 978-80-210-8273-1.
ZDRAŽIL, P. - APPLOVÁ, P. Pareto Chart: A Tool to Evaluate Development of Regional Disparities. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 293-301 s. ISBN 978-80-7560-040-0.
ZDRAŽIL, P. - KOZUŃ-CIEŚLAK, G. The Importance of Cross-border Cooperation on Regional Development: Evidence from the Euroregion, Neisse. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 302-309 s. ISBN 978-80-7560-040-0.
KRAFTOVÁ, I. - ZDRAŽIL, P. - MAŠTÁLKA, M. The Role of Social Enterprise in Regional Development: The Case of the Czech Republic Japan Social Innovation Journal, 2015, vol. 5, no. 1, s. 14-31. ISSN: 2185-9493.
ZDRAŽIL, P. Using the EU Funds between 2007 and 2013 from a Development of Disadvantaged Regions Perspective: the Case of Polish Regions. In Proceedings from 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 1170-1179 s. ISBN 978-80-553-2015-1.
ZDRAŽIL, P. The Impact of Public R&D Expenditure on Private R&D Expenditure: The Evidence of Regions of EU Less Developed Countries. In Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economics Forum. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. s. 218-228 s. ISBN 978-80-7494-225-9.
ZDRAŽIL, P. Účinek redistribučního mechanismu na vývoj regionálních disparit v ČR. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Sborník recenzovaných příspěvků. Díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 365-371 s. ISBN 978-80-7435-548-6.
ZDRAŽIL, P. Jsou přímé zahraniční investice determinantou atraktivity českých regionů?. In Sborník z XVIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 108-114 s. ISBN 978-80-210-7861-1.
ZDRAŽIL, P. Význam subintegračního seskupení OECS v kontextu vývoje HDP jeho členů Acta Oeconomica Pragensia, 2014, vol. 22, no. 3, s. 17-28. ISSN: 0572-3043.
ZDRAŽIL, P. - KRAFTOVÁ, I. Jednoduché modelování pro rozvoj ekonomického myšlení - Modelování efektivní úrokové sazby Media4u Magazine, 2014, vol. 11, no. 3, s. 10-15. ISSN: 1214-9187.
ZDRAŽIL, P. Komparace vývoje HDP regionů iniciativy Centrope a jejich bezprostředního okolí. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 448-455 s. ISBN 978-80-7435-368-0.
ZDRAŽIL, P. Regionální odvětvová struktura z hlediska diverzity a její vliv na výkonnost hospodářství. In Veřejná správa 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 357-368 s. ISBN 978-80-7395-828-2.
ZDRAŽIL, P. - KRAFTOVÁ, I. Regionální odvětvová struktura investic a její vliv na růst konkurenceschopnosti regionu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 1006-1015 s. ISBN 978-80-7509-139-0.
ZDRAŽIL, P. Vliv inovačního potenciálu na rozvoj životních podmínek obyvatelstva zemí střední a východní Evropy. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 209-216 s. ISBN 978-80-210-6840-7.
HÝBLOVÁ, A. - ZDRAŽIL, P. VLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA EKONOMICKOU VÝKONNOST REGIONU. In Obyvatelstvo, region a bezpečnost. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Sborník příspěvků.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 129-137 s. ISBN 978-80-7395-724-7.
ZDRAŽIL, P. - HÝBLOVÁ, A. Komparace dopadu srovnatelných investičních akcí na rozvoj regionů. In XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 154-161 s. ISBN 978-80-210-6257-3.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. - ZDRAŽIL, P. Innovation Industry Drivers. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. s. 334-342 s. ISBN 978-80-7372-953-0.
ZDRAŽIL, P. - MATĚJA, Z. INDEX VĚDECKO-VÝZKUMNÉHO POTENCIÁLU A DYNAMIKA JEHO VÝVOJE V ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REGIONECH. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2013 : Sborník recenzovaných příspěvků. Díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 353-360 s. ISBN 978-80-7435-250-8.
ZDRAŽIL, P. KOMPARACE DOPADŮ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE NA TRHY PRÁCE VYBRANÝCH STÁTŮ EU Z BÝVALÉHO VÝCHODNÍHO BLOKU, PROSTŘEDNICTVÍM BEVERIDGEOVY KŘIVKY. In Conference Proceedings The 13th Conference of Postgraduate Students and Young Scientists in Informatics, Management, Economics and Administration IMEA 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 347-354 s. ISBN 978-80-7395-696-7.
ZDRAŽIL, P. - KRAFTOVÁ, I. Konvergují regiony zemí V4?. In XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 48-58 s. ISBN 978-80-210-5875-0.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Design of a Conceptual Framework for Regional Economic Resilience Management and Regional Development from a Complex Adaptive Systems Approach Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Threats and Opportunities for Implementation of the Concept of Smart Cities and Smart Region in the Context of Regional Development Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Innovation of course Crisis communication Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-01-01 2017-12-31
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016

Výzkumné zaměření

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní The European Regional Science Association / Regional Science Association International
Nyní World Economics Association