Ing. Pavel Zdražil, Ph.D. | Fakulta ekonomicko-správní

Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Obrázek uživatele pazd0883

Kontakty

466 036 702
pavel.zdrazil@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0815-404X

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav regionálních a bezpečnostních věd (40550)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
mimo přednáškové období po dohodě
USSV/KIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi 2018/2019 G    Cv  Se  
USSV/PIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi 2018/2019 G   Cv  Se  
URBV/PKVK Komunikace v krizích 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/KKVK Komunikace v krizích 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/ARRM Reg.Sciences and Micro-Reg. Development 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/PRIP Rizika podniku 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/KRIP Rizika podniku 2018/2019 G    Cv  Se  
UPEM/PTVZ Technologie výroby a zboží 2018/2019 G   Cv  Se  
URBV/PTRR Teorie regionálního rozvoje 2018/2019 G    Cv  Se  
URBV/PTRS Teorie rizika a spolehlivosti 2018/2019 G    Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MALLICK, J. - ZDRAŽIL, P. FDI and Regional Income Disparity in the Czech Republic Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2018, vol. 26, no. 43, s. 159-171. ISSN: 1211-555X.
DYBA, W. - LOEWEN, B. - LOOGA, J. - ZDRAŽIL, P. Regional development in Central-Eastern European Countries at the beginning of the 21st century: Path dependence and effects of EU Cohesion policy Quaestiones Geographicae, 2018, vol. 37, no. 2, s. 77-92. ISSN: 0137-477X.
ZDRAŽIL, P. - PERNICA, B. Property Tax and Quality of Life in the Czech Municipalities: Does the Policy of Raising Local Coefficient Imply Potential or Risk for Development? Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor, 2018, vol. 18, no. 2, s. 123-136. ISSN: 1213-2446.
ZDRAŽIL, P. - REIFOVÁ, L. Risks Associated with Evaluation of Regional Disparity: The Influence of Metropolitan Areas on Results in Visegrad Group Countries. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference ‘Public Administration 2018’. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 216-226 s. ISBN 978-80-7560-161-2.
ZDRAŽIL, P. Nepřímý odhad vývoje struktury produktivity v regionech. In XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 57-64 s. ISBN 978-80-210-8970-9.
ZDRAŽIL, P. - APPLOVÁ, P. Visual Evaluation of Changes in Regional Growth and Disparities: Usage of a Pareto Chart Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 24, no. 41, s. 230-242. ISSN: 1211-555X.
ZDRAŽIL, P. - KOZUŃ-CIEŚLAK, G. The Role of Cross-border Cooperation Initiatives in Respect of Regional Development: Case Study of Euroregion Neisse Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 24, no. 40, s. 244-254. ISSN: 1211-555X.
ZDRAŽIL, P. - APPLOVÁ, P. Dopady programového období 2007-2013 regionální politiky EU na rozvoj českých mikroregionů. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 75-82 s. ISBN 978-80-210-8586-2.
ZDRAŽIL, P. - APPLOVÁ, P. Growth disparities among regions of the Visegrad group countries: an evidence of their extent and nature E+M Ekonomie a Management, 2016, vol. 19, no. 2, s. 37-54. ISSN: 1212-3609.
ZDRAŽIL, P. - KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. Reflection of Industrial Structure in Innovative Capability Inžinerine Ekonomika / Engineering Economics, 2016, vol. 27, no. 3, s. 304-315. ISSN: 1392-2785.
ZDRAŽIL, P. - KRAFTOVÁ, I. Regional Disaggregation of Industrial Investment: The Case of Czech Regions Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2016, vol. 23, no. 37, s. 189-201. ISSN: 1211-555X.
KRAFTOVÁ, I. - MAŠTÁLKA, M. - MATĚJA, Z. - SVOBODA, O. - ZDRAŽIL, P. Bezpečný rozvoj regionu. Základní koncept.. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 188 s. ISBN: 978-80-7552-261-0.
ZDRAŽIL, P. Vývoj disparit českých regionů z hlediska různých úrovní mzdové diferenciace. In 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků.. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 379-386 s. ISBN 978-80-210-8273-1.
ZDRAŽIL, P. - APPLOVÁ, P. Pareto Chart: A Tool to Evaluate Development of Regional Disparities. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 293-301 s. ISBN 978-80-7560-040-0.
ZDRAŽIL, P. - KOZUŃ-CIEŚLAK, G. The Importance of Cross-border Cooperation on Regional Development: Evidence from the Euroregion, Neisse. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 302-309 s. ISBN 978-80-7560-040-0.
KRAFTOVÁ, I. - ZDRAŽIL, P. - MAŠTÁLKA, M. The Role of Social Enterprise in Regional Development: The Case of the Czech Republic Japan Social Innovation Journal, 2015, vol. 5, no. 1, s. 14-31. ISSN: 2185-9493.
ZDRAŽIL, P. Using the EU Funds between 2007 and 2013 from a Development of Disadvantaged Regions Perspective: the Case of Polish Regions. In Proceedings from 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 1170-1179 s. ISBN 978-80-553-2015-1.
ZDRAŽIL, P. The Impact of Public R&D Expenditure on Private R&D Expenditure: The Evidence of Regions of EU Less Developed Countries. In Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economics Forum. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. s. 218-228 s. ISBN 978-80-7494-225-9.
ZDRAŽIL, P. Účinek redistribučního mechanismu na vývoj regionálních disparit v ČR. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Sborník recenzovaných příspěvků. Díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 365-371 s. ISBN 978-80-7435-548-6.
ZDRAŽIL, P. Jsou přímé zahraniční investice determinantou atraktivity českých regionů?. In Sborník z XVIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 108-114 s. ISBN 978-80-210-7861-1.
ZDRAŽIL, P. Význam subintegračního seskupení OECS v kontextu vývoje HDP jeho členů Acta Oeconomica Pragensia, 2014, vol. 22, no. 3, s. 17-28. ISSN: 0572-3043.
ZDRAŽIL, P. - KRAFTOVÁ, I. Jednoduché modelování pro rozvoj ekonomického myšlení - Modelování efektivní úrokové sazby Media4u Magazine, 2014, vol. 11, no. 3, s. 10-15. ISSN: 1214-9187.
ZDRAŽIL, P. Komparace vývoje HDP regionů iniciativy Centrope a jejich bezprostředního okolí. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 448-455 s. ISBN 978-80-7435-368-0.
ZDRAŽIL, P. Regionální odvětvová struktura z hlediska diverzity a její vliv na výkonnost hospodářství. In Veřejná správa 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 357-368 s. ISBN 978-80-7395-828-2.
ZDRAŽIL, P. - KRAFTOVÁ, I. Regionální odvětvová struktura investic a její vliv na růst konkurenceschopnosti regionu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 1006-1015 s. ISBN 978-80-7509-139-0.
ZDRAŽIL, P. Vliv inovačního potenciálu na rozvoj životních podmínek obyvatelstva zemí střední a východní Evropy. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 209-216 s. ISBN 978-80-210-6840-7.
HÝBLOVÁ, A. - ZDRAŽIL, P. VLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA EKONOMICKOU VÝKONNOST REGIONU. In Obyvatelstvo, region a bezpečnost. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Sborník příspěvků.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 129-137 s. ISBN 978-80-7395-724-7.
ZDRAŽIL, P. - HÝBLOVÁ, A. Komparace dopadu srovnatelných investičních akcí na rozvoj regionů. In XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 154-161 s. ISBN 978-80-210-6257-3.
KRAFTOVÁ, I. - MATĚJA, Z. - ZDRAŽIL, P. Innovation Industry Drivers. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. s. 334-342 s. ISBN 978-80-7372-953-0.
ZDRAŽIL, P. - MATĚJA, Z. INDEX VĚDECKO-VÝZKUMNÉHO POTENCIÁLU A DYNAMIKA JEHO VÝVOJE V ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REGIONECH. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2013 : Sborník recenzovaných příspěvků. Díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 353-360 s. ISBN 978-80-7435-250-8.
ZDRAŽIL, P. KOMPARACE DOPADŮ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE NA TRHY PRÁCE VYBRANÝCH STÁTŮ EU Z BÝVALÉHO VÝCHODNÍHO BLOKU, PROSTŘEDNICTVÍM BEVERIDGEOVY KŘIVKY. In Conference Proceedings The 13th Conference of Postgraduate Students and Young Scientists in Informatics, Management, Economics and Administration IMEA 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 347-354 s. ISBN 978-80-7395-696-7.
ZDRAŽIL, P. - KRAFTOVÁ, I. Konvergují regiony zemí V4?. In XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 48-58 s. ISBN 978-80-210-5875-0.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Návrh koncepčního rámce pro řízení ekonomické odolnosti a regionálního rozvoje z hlediska komplexních adaptivních systémů (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Hrozby a příležitosti implementace konceptu Smart Cities a Smart Region v kontextu regionálního rozvoje (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Inovace předmětu Komunikace v krizích Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2017 31.12.2017
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016

Výzkumné zaměření

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní The European Regional Science Association / Regional Science Association International
Nyní World Economics Association