Týden teorie a praxe v ekonomice 2022

31. 10. 2022

Čtyřdenní přednáškový cyklus umožní studentům ve dnech 07. 11. - 10. 11. 2022 ověřit nabyté teoretické znalosti a navštívit zajímavá vystoupení odborníků z oblasti podnikové ekonomiky a veřejné správy. Tradičně uvítáme úspěšné manažery firem, zástupce úřadů a v neposlední řadě rovněž i akademiky ze zahraničí, kteří studentům předají své praktické zkušenosti, sdělí novinky nebo dají tipy pro hledání budoucího zaměstnání. Letošní 16. ročník se bude konat pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D. 

Fotogalerie TTPE 2022

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES