Rozhodnutí děkana Fakulty ekonomicko-správní o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí děkana Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které se konalo dne 2. září 2022

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • zařazuji pana Ing. Ondřeje Kubu na místo odborného asistenta na Ústav ekonomických věd se zaměřením na výuku předmětů týkajících se veřejné ekonomie a veřejných služeb, a to od 1. října 2022 s podmínkou úspěšného ukončení doktorského studia nejpozději do 30. září 2022,
  • zařazuji paní Ing. Kateřinu Příhodovou, Ph.D. na místo odborné asistentky na Ústav systémového inženýrství a informatiky se zaměřením na výuku předmětů týkajících se systémového inženýrství a informatiky, a to od 1. října 2022,
  • přijímám pana Mgr. Ing. Davida Bohadla, Ph.D. na místo odborného asistenta na Ústav správních a sociálních věd se zaměřením na výuku právních předmětů, a to od 19. září 2022 do 30. 6. 2025, s částečným pracovním úvazkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

děkan

 

 

 

 

V Pardubicích dne 2. září 2022

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false